Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Εντείνεται η παγκόσμια επανάσταση των κυβερνήσεων εναντίον των λαών.


Γράφει ο Χρήστος ΜαντζιάρηςΖούμε την παγκόσμια επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων. 
Ζούμε μια επανάσταση την οποία οι εμπνευστές της την ονόμασαν, «αόρατη» και είναι τέτοια. 
Ζούμε μια επανάσταση την οποία οι σκιώδεις κοσμοκράτορες την θεωρούν άνωθεν επανάσταση, επειδή την επανάσταση των μαζών την θεωρούν κάτωθεν επανάσταση....
  Ζούμε μια συν-επανάσταση των πολιτικών, όλων των κομμάτων, σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, εναντίον της ανθρωπότητος. 
Ζούμε μια επανάσταση που έχει ως στόχο την επιβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων.  

Εμπνευστές της επανάστασης αυτής είναι οι γνωστοί γνωστοί και οι γνωστοί άγνωστοι παγκόσμιοι εξουσιαστές του πλανήτη. 

Οι ηγέτες αυτοί έχουν δύο βασικά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά. 


Το ένα είναι ότι έχουν απόλυτη εμμονή στον στόχο τους χρησιμοποιώντας αδίστακτα και χωρίς φειδώ οποιαδήποτε μέσα· και το άλλο είναι ότι, ΠΑΝΤΟΤΕ εκδικούνται όσους τους στάθηκαν εμπόδιο ή τους κατέστρεψαν κάποια προγενέστερη προσπάθειά τους, όσοι αιώνες και αν έχουν περάσει. 

Το μίσος τους είναι πραγματικά άσβεστο και μεταδίδεται από γενεά σε γενεά, έως τη στιγμή της απόλυτης εκδίκησης.  
Πριν από πολύ λίγα χρόνια ήταν που ξεκίνησε ανεπαίσθητα η επανάσταση των κυβερνώντων, σύμφωνα με το σχέδιο. 

Η επανάστασή τους θα επιταχύνεται μέχρι την πραγματοποίηση του γενικού πολέμου με τον οποίο φαντάζονται ότι θα εξαλείψουν κάποια εμπόδια –διότι μόνο με πόλεμο εξαλείφονται-  ώστε να επιβάλουν στον πλανήτη την Νέα Τάξη. Μια εντεινόμενη και απόλυτη διαδικασία αλλαγής των πάντων, όσων αφορούν τους απλούς ανθρώπους.  Η επανάσταση των κυβερνήσεων είχε εμπνευστεί εδώ και δεκαετίες. Ως απόδειξη, υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο αναφέρεται στην επανάσταση των κυβερνώντων και στην εγκαθίδρυση στον πλανήτη μιας Νέας Τάξης. 

Το έγγραφο διέρρευσε στην Γαλλία και είναι γραμμένο αναφορικά προς αυτήν. 

Διότι προφανώς η κάθε χώρα θα έχει το δικό της αντίγραφο. 

Το διαρρεύσαν έγγραφο έχει τίτλο: «Επαναστατικό Συναρχικό σύμφωνο για τη Γαλλική Αυτοκρατορία». 

Τότε η Γαλλία είχε αυτοκρατορία. Ιδού πως ανακαλύφθηκε το έγγραφο. 

Στις 25 Μαρτίου 1944 έκαναν έφοδο κάποιοι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, στο σπίτι του Κωνστάν Σεβιγιόν, στην Λυών, ο οποίος ήταν μασόνος και αποκρυφιστής, και λεηλάτησαν τα αρχεία του. 

Ο Σεβιγιόν φυσικά δολοφονήθηκε άμεσα όταν βρέθηκε το έγγραφο στο σπίτι του. 

Αντίτυπο του εγγράφου βρέθηκε αργότερα και στα αρχεία της Γκεστάπο μετά την απελευθέρωση του Παρισιού το 1944.  
Στην αρχή του εγγράφου υπάρχει η ακόλουθη προειδοποίηση «Η αθέμιτη κατοχή αυτού του εγγράφου, επιφέρει απεριόριστες κυρώσεις από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχεται».  
Αναφέρει επίσης για την επανάσταση των κυβερνώντων ότι «Η Επανάσταση, δεν είναι κάτι το αστείο, αλλά μια αδιάλλακτη δράση, που υπόκειται σ’ ένα σιδερένιο νόμο».  
Το Συναρχικό Επαναστατικό Σύμφωνο, που όπως είπαμε έχει ως τίτλο το έγγραφο, έχει δεκατρία βασικά σημεία. Προσέξτε την λέξη «Συναρχικό». 


Συναρχικό, διαβάζοντας κανείς το κείμενο, δεν θεωρείται ως αρχή μόνο η πολιτική αρχή, αλλά και όλες οι επιμέρους αρχές, όπως θρησκευτικές, οικονομικές, παιδείας, κλπ. 

Απλώς, οι δοτές κυβερνήσεις των χωρών έχουν τον συντονιστικό ρόλο υλοποίησης των αλλαγών στις χώρες. 


Πέντε, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, είναι οι βασικές εξουσίες. 


Γράφει ακριβώς ότι «πέντε είναι πραγματικές εξουσίες κάθε συλλογικής ζωής ανωτέρου πολιτικού επιπέδου (εκπαιδευτική εξουσία, δικαστική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία και οικονομική εξουσία)». 
Από το έγγραφο επιλέγω κάποια σημεία που αναφέρονται στην Συναρχική Επανάσταση, δηλαδή στην επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων. 


Να τονισθεί ότι αυτό που λέμε σήμερα Νέα Τάξη, κατά την εποχή της σύνταξης του εγγράφου, ονομαζόταν Συναρχική Τάξη.
  
Παράγραφος Ι (1): Ολοκληρωτική Επανάσταση:  

«Για την απαραίτητη εγκαθίδρυση της συναρχικής τάξης σ’ όλο τον κόσμο, αναγνωρίζουμε και υπηρετούμε την Ολοκληρωτική Επανάσταση ακολουθώντας τον ιστορικό άξονα της κάθε χώρας».  

Παράγραφος ΙΙ (2): Επαναστατική Συναρχία: 

«Η συναρχική τάξη, που από την άποψη της πραγμάτωσης κάτω από οποιαδήποτε μορφή σ’ ολόκληρο τον κόσμο, βρίσκεται πέρα από τον σοσιαλισμό».  

Παράγραφος V (5): Κράτος: 

«Η συναρχική τάξη, συναρμόζει, χωρίς να καταπιέζει, ανάγοντας και διατηρώντας το Κράτος στην υπηρεσία του Λαού, δια μέσου της Αυτοκρατορίας που ιδρύθηκε και διοργανώθηκε αποβλέποντας στη θριαμβευτική του ανύψωση και στην ειρηνική του επιβεβαίωση μέσα στον κόσμο.  


Προσέξτε εδώ. 

Η λέξη «Λαός» είναι με κεφαλαίο «Λ» και γίνεται αναφορά για κάποιον λαό συγκεκριμένο που θα ανυψωθεί και θα επιβεβαιωθεί – ως τι; – μέσα στον κόσμο. Έναν και μοναδικό λαό υπονοείται στο έγγραφο διότι σε άλλα σημεία του εγγράφου γίνεται διάκριση μεταξύ «Λαού», έναντι «λαού» και «μάζας».  

Παράγραφος VI (6): Πραγματική Τάξη: 


«Η συναρχική τάξη, αντικαθιστά την εξέγερση των κυβερνουμένων, με την επανάσταση των κυβερνώντων, δια μέσου μιας συνταγματικής λύσης, της μόνης που συνυφάζεται με την φυσική αντινομία που υπάρχει μεταξύ της αρχής της εξουσίας και της αρχής της ελευθερίας».  


Στο τμήμα ΙΧ (9): Αληθινή Δημοκρατία: 

«Η συναρχική τάξη (…) είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει τις εξεγέρσεις των κυβερνωμένων, θεμελιώνοντας την δικαιοσύνη των κυβερνώντων και απαιτεί, σαν την τελική μορφή της αληθινής δημοκρατίας, μια αταξική αλλά ιεραρχημένη κοινωνία».  


Παράγραφος ΧΙΙΙ (13): Παγκόσμια Ειρήνη: 


«Η συναρχική τάξη (…) επιζητεί την αφύπνιση κάθε λαού σ’ έναν πρωτότυπο τρόπο συναρχικής ζωής· να πραγματοποιηθεί η ομοσπονδιακή ένωση της Ευρώπης, να δημιουργηθεί η Παν-Ευραφρική, ύστερα από μια ελεύθερη συμφωνία όλων των λαών της Ευρώπης και της Αφρικής, και τελικά να πραγματοποιηθεί η «Μεγάλη κοινωνία των Εθνών» και να αποκτήσει την παγκόσμια σπουδαιότητά της, (…)». 
Αλλά η συγκλονιστικότερη παράγραφος είναι η κατωτέρω, και αυτό διότι τα γραφόμενα σ’ αυτήν εφαρμόζονται πλήρως αυτή την στιγμή σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά στην Ελλάδα. 

Αναφέρεται στην εισαγωγή του εγγράφου: «Πρώτα απ’ όλα επιδιώκουμε τη συναρχική επανάσταση μέσα στις συνειδήσεις και δεν την διαδίδουμε μέσα στο κράτος, παρά μόνο προοδευτικά. 


Πρέπει λοιπόν να την προφυλάξουμε με επιμέλεια από κάθε πρόωρη δημοσιότητα που θα την έριχνε αναπόφευκτα στη δημαγωγία των ταραχοποιών επαναστατικών στοιχείων ή θα επέτρεπε την εξευτελιστική χρησιμοποίηση των συναρχικών αρχών για το συμφέρον εκείνων που κατέχονται από ταπεινό πάθος για εξουσία». 


Καταλαβαίνετε, και καταλαβαίνετε πολλά.  
Επίσης στην εισαγωγή γράφει: «Μέχρι να έρθει η στιγμή που η επανάσταση θα βγει στο φως της λαϊκής ζωής, το επαναστατικό φιλοσοφικό πνεύμα και οι συναρχικές αρχές πρέπει να εισχωρήσουν παντού, (…)».  

Είναι ολοφάνερο. Όλα γίνονται βάση ενός καλομελετημένου σχεδιασμού και συντονισμού. 


Γι αυτόν τον λόγο οι ηγέτες σ’ όλον τον κόσμο έχουν την ίδια συμπεριφορά καταπατώντας τις προεκλογικές τους υποσχέσεις, την λαϊκή βούληση και τις ιδεολογίες. 


Οι ηγέτες που, κάθε τόσο, κοιτάνε πάνω από τον ώμο τους για να δουν το σήμα επιδοκιμασίας. 


Ως και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, καταπατώντας τις αρχές του κόμματός του, είπε ότι θα συγκυβερνήσει (συναρχία, είπαμε) με τους κομμουνιστές. 


Είναι μπολσεβικούλης τελικά. 


Όποιος ηγέτης, που φαίνεται σε μᾶς ηγέτης, δεν υπακούσει στους προϊσταμένους του, αυτομάτως ανακηρύσσεται «δικτάτορας» (διότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα) και μ’ αυτήν την δικαιολογία επεμβαίνουν οι μεγάλες δημοκρατικές δυνάμεις του κόσμου για να λυτρώσουν τον λαό που δυναστεύεται. 


Με την επέμβασή τους καταστρέφουν την χώρα, για το καλό του λαού πάντα, και κατόπιν διαμορφώνουν την χώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επέβαλαν παγκοσμίως για όλες τις χώρες. 


Επενέβησαν οι «φονιάδες των λαών αμερικάνοι», για να συνετίσουν την Σερβία, Ιράκ κλπ· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν.
  

Επενέβησαν οι «φονιάδες των λαών ρώσοι», οι οποίοι επενέβαιναν κυρίως όταν υπήρχε η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ – CCCP), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν. 


Επενέβησαν  οι «φονιάδες των λαών γερμανοί», δεν χρειάζονται εδώ παραδείγματα· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν. 


Επενέβησαν και επεμβαίνουν οι «φονιάδες των λαών εγγλέζοι» οι οποίοι δημιούργησαν την κοσμοκρατορία τους με «δημοκρατικές» διαδικασίες και διοικήσεις.


Κάτι παραπάνω ξέρουν οι Κύπριοι και οι Ινδοί. 


Επεμβαίνουν όλοι, που είναι πάντα οι ίδιοι, για ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη ζωή των λαών.
Κυριότερα όπλα των παγκοσμίων ηγετών, για να επιτύχει η επανάστασή τους, είναι τώρα η οικονομία, η πρόκληση ηθικής καχεξίας και η κατάργηση της κοινής λογικής. 


Η οικονομία είναι πλέον όπλο στα χέρια τους. 
Η ηθική καχεξία είναι διάχυτη παντού. 


Η κοινή λογική κατάντησε φιλοσοφικός όρος. 


Καταστρέφουν το σώμα, την ψυχολογία και το πνεύμα των ανθρώπων ώστε να γίνουν άβουλα και ποταπά υποχείριά τους, φυσικά για ένα καλύτερο αύριο. 

Αλλά για ένα καλύτερο δικό τους αύριο.  
Στην Ελλάδα όλα όσα αναφέρονται στο συναρχικό επαναστατικό σύμφωνο είναι ιδιαιτέρως εμφανή τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικά με την παρούσα κυβέρνηση η οποία στο όνομα της δημοκρατίας μετέτρεψε το «ΟΧΙ» των Ελλήνων σε «ΝΑΙ». 


Στο δημοψήφισμα του 2015, σε μια από τις πιο προκλητικές, και φασιστικές, ενέργειές της. 


Απέτυχαν βλέπετε να φορτώσουν τις ευθύνες στον λαό με το δημοψήφισμα, διότι αυτό ουσιαστικά ήθελαν. 


Βλέπουμε επίσης μία απόλυτη ταύτιση απόψεων όλων αυτών που ηγούνται, σε όλους τους τομείς και επίπεδα, και επηρεάζουν τους Έλληνες.  


Από το τελευταίο υπουργίδιον έως τον πρώτο των υπουργών  όλων των κομμάτων του μεταπολιτευτικού συνταγματικού τόξου που κατά καιρούς εξουσίασαν ή εξουσιάζουν. 
(Οι αλληλοδιαδεχόμενοι πρωθυπουργοί ακολουθούν αταλάντευτη πορεία προς τον αφανισμό μας). 


Η όποια πολιτική ηγεσία βοηθείται στο έργο της από διοικούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση(;!) ήτοι, από το τελευταίο δημαρχίδιον μέχρι τον πρώτο τοπάρχη. 


Και όλοι αυτοί, πολιτικοί και πολιτειακοί, υποστηρίζονται από τους δημοσιογράφους, ήτοι, από το τελευταίο “κουλτουριαρουρέϊκο” δημοσιογραφίδιον έως τον «διασημότερο», άρα «εγκριτότερο» των δημοσιογράφων.


 Όλοι αυτοί οι καθοδηγητές του λαού, έχουν κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία, για να μην πω όλοι οι της πρώτης γραμμής, συμπτωματικά ταυτόσημες απόψεις που συμπτωματικά συμπίπτουν με τις απόψεις των εχθρικών συμμάχων μας.
  
Υπάρχει άλλωστε και μνημονιακός όρος όπου οι δανειστές αποφάσισαν και διατάσουν δημοκρατικά ότι, όλοι όσοι έχουν κάποιας μορφής εξουσία προς τον Ελληνικό λαό να είναι υπάκουοι στις διαταγές τους, είτε το θέλουν είτε όχι. 


Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και λειψής, προς το παρόν Ελλάδος, υπακούει στις εντολές τους κατά τα φαινόμενα. 

Αθόρυβος μεν, αλλά απαρνείται τον σταυρό και το εγκόλπιο, μπροστά στους μουσουλμάνους. 


Αρνείται το σύμβολο της ορθοδοξίας, την οποία νομίζει ότι υπηρετεί, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματός του. 


Μεταλλάσσοντας τον εαυτό του, έστω για λίγο, από Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε μπαρμπα-Ιερώνυμο με ράσα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει πλήρως την συναρχία. 

ΑΝΕΛ, Παπακώστα κλπ, και κακώς χαρακτηρίζεται κομμουνιστικό κόμμα. 


Λάθος μέγα, διότι αντιβαίνει τρείς βασικές αρχές του κομμουνισμού. 

Πρώτον, δεν δεσμεύει περιουσίες υπέρ του ελληνικού δημοσίου αλλά και δίδει την δημόσια περιουσία στους ξένους. 


Δεύτερον, δεν έχει καταργήσει τον κοινοβουλευτισμό, και τρίτον, αντί να καταργήσει όλες τις θρησκείες, κτίζει τζαμιά. 


Οι Συριζομένοι με τον ανθελληνισμό μόνο κάποιες αρχές του κομμουνισμού εφαρμόζουν, όπως άλλωστε πράττουν και οι άλλοι των άλλων κομμάτων. 


Από τις λίγες αρχές που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες είναι μία κομμουνιστική αρχή που αφορά τις γυναίκες. 

Μια αρχή διατυπωμένη από τον ίδιο Κάρλ Μάρξ. 

Είπε ο Μάρξ: «Η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από την κοινωνική θέση του ωραίου φύλου, συμπεριλαμβανομένων των άσχημων γυναικών». 


Ο Κάρολος Μάρξ το είπε αυτό.  
Σας πλαίσια λοιπόν της «άνωθεν επανάστασης» οι λαοί σύρονται στις εκλογές όχι για να εκλέξουν τους ηγέτες τους, αλλά για να επιφορτιστούν οι εκλογείς τις ευθύνες εκλογής των ηγετών τους. 


Οι ψηφίσαντες αισθάνονται ένοχοι για την απόφασή τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάθεσή τους για αντίδραση. 

Οι δε εκλεγμένοι ηγέτες τους (αυτούς που δείχνει η τηλεόραση), θα υλοποιήσουν τελικά τα προαποφασισμένα από τους παγκόσμιους ηγέτες, (αυτούς που δεν δείχνει η τηλεόραση).  

Παρατηρείστε τις ενέργειες όλων των ηγετών και θα καταλάβετε γιατί ζούμε την επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων. 

Πηγή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

1 σχόλιο:

 1. Πολύ καλό το άρθρο, αλλά ο όρος επανάσταση δεν είναι ικανός να εκφράσει αυτό που πραγματικά συμβαίνει, που είναι ολοκληρωτικά αρνητικό, ενώ η επανάσταση μπορεί να εμπεριέχει και θετικά στοιχεία π.χ. την επιδίωξη ελευθερίας ή ένα θετικό Όραμα...
  “Εντείνεται η Τυραννική επικυριαρχία ή ο δικτατορικός Ολοκληρωτισμός από τις κυβερνήσεις εναντίον των λαών”, θα ήταν ίσως εκφράσεις πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ωστόσο ο συγγραφέας του άρθρου ήταν υποχρεωμένος να αναφέρει τον όρο επανάσταση, εφ' όσον αναγράφεται σε ιστορικό ντοκουμέντο ενός εκ των “πατέρων” της ΝΤΠ.
  Όμως την πιο επιτυχημένο λόγο γι αυτό που συμβαίνει την εξέφρασε πριν αρκετά χρόνια ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, λέγοντας: “Η Ευρώπη διοικείται από ένα δαιμονο-μασονικό κίνημα”.
  Πάτερ ν' αγιάσει το στόμα και η ψυχή σου με τον καθαρό αυτό λόγο ΑΛΗΘΕΙΑΣ που εξέφρασες το 2012! Αν σε είχαμε ακούσει δε θα ήμασταν σε αυτά τα χάλια σήμερα. Αλλά πώς ν' ακουστείς και να επηρεάσεις αφού είσαι ΕΝΑΣ ανάμεσα σε πάρα πολλούς εκκλησιαστικούς ταγούς που σιωπούν, άρα συναινούν.
  Και πάτερ μου, γιατί το περιόρισες στην Ευρώπη; Ολόκληρη η Δύση διοικείται από έναν δαιμονο-μασονικό ιστό αράχνης.
  Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε το σχετικό βίντεο εδώ:
  https://www.pentapostagma.gr/2018/09/%cf%80-%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ