Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Από τα πιο σημαντικά άρθρα σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Τα ποσά που θα δοθούν ΔΩΡΕΑΝ στους πυροπαθείς για την ανακατασκευή των κατοικιών και των επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: Για την ξεκάθαρη,σωστή και αποτελεσματική ανάγνωση του ΦΕΚ συμβουλευτείτε ειδικούς(δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς) ώστε να υπάρχει γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαδικασιών χωρίς λάθη!
ΜΑΚΡΥΑ, ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ... ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ.


Καλλιόπη Σουφλή

Ο χρήστης Natali Vitsiou


ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την απόφαση 8706/Α325 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 9-8-2018 οριοθετούνται οι περιοχές και ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.


Διαβαστε το και πατήστε στο τέλος του κειμένου πάνω στο λινκ https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29189 για να δείτε όλη την απόφαση που υπογράφηκε από τους αρμοδίους υπουργούς στις 3-8-2018.

Θα ενημερωθείτε για το ποιοι δικαιουνται,τα ποσα,τον τρόπο αποπληρωμής και πολλές άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τον καθένα ξεχωριστα.


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στους ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2007 https://www.synigoros.gr/resources/docs/188520.pdf τα προβλήματα που αναδείχθηκαν οφείλονται εν πολλοίς στη χρονική πίεση για τη λήψη των μέτρων, σε αβλεψίες ή ασάφειες των ρυθμίσεων, σε ελλιπή ενημέρωση των πολιτών, αλλά και σε πάγιες αδυναμίες ή ελλείψεις της λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης με αποτέλεσμα μετά τον έλεγχο οι ενδιαφερόμενοι να κληθούν να επιστρέψουν την ενίσχυση που εισέπραξαν.

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ


Από την εξέταση των αναφορών που περιήλθαν στην Αρχή με αντικείμενο τις ενισχύσεις που κατεβλήθησαν βάσει της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προέκυψε ότι οι βασικές πηγές προβλημάτων ήταν τρεις και αλληλένδετες: (α) H ελλιπής πληροφόρηση των ενδιαφερομένων - δυνάμει δικαιούχων εκ μέρους της διοίκησης.


(β) Η ασάφεια των όρων που χρησιμοποιούσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση(γ) Η έλλειψη ασφαλών κριτηρίων για τη βεβαίωση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου, εφόσον απαιτούνταν. Από την εξέταση αναφορών που περιήλθαν στην Αρχή, προέκυψε επίσης ότι η διατύπωση συγκεκριμένων εδαφίων της υπουργικής απόφασης, σε κάποιες περιπτώσεις παρεμπόδισε την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων για τους πληγέντες. 


Συγκεκριμένα, πέραν της ιδιότητας του «μονίμου κατοίκου» ζήτημα υπήρξε μεταξύ άλλων και ως προς την ερμηνεία των όρων «νοικοκυριό», «οικοσκευή», «οικία». 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, που εκλήθησαν να παίξουν εν προκειμένω το ρόλο του ενδιαμέσου μεταξύ πολίτη και διοίκησης, αδυνατούσαν να ερμηνεύσουν σημεία της κανονιστικής πράξης που θα έπρεπε να διατυπώνονται εξ αρχής με σαφήνεια, χωρίς περιθώρια παρερμηνειών. Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση που παρείχαν ήταν ελλιπής ή και ανακριβής. Τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς προβλήματα, εφόσον η σχετική πολιτική είχε εξαρχής διευκρινιστεί επαρκώς και είχε παρασχεθεί η απαιτούμενη ακριβής ενημέρωση τόσο των ενδιάμεσων τραπεζών όσο και των πολιτών. 


Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω ανακριβούς πληροφόρησης, πολίτες έχασαν το δικαίωμα ενίσχυσης, ενώ σε άλλες, πολίτες των οποίων η περιουσία πράγματι επλήγη από τις πυρκαγιές και εισέπραξαν καλόπιστα οικονομικές ενισχύσεις, κλήθηκαν στη συνέχεια να τις επιστρέψουν, επειδή δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι πυρόπληκτων περιοχών ή είχαν δύο κατοικίες στην πυρόπληκτη περιοχή (κύρια και δευτερεύουσα). 

 Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενισχύσεις έχουν ήδη δαπανηθεί για να αποκατασταθούν ζημιές που σχετίζονται με την πυρκαγιά, η επιστροφή του ποσού επιφέρει στους πολίτες ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνέπειες


Ωστόσο, κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης έπρεπε να είναι εξ αρχής σαφείς, η σχετική πληροφόρηση να είναι πλήρης και ακριβής, και να είναι γνωστά αφενός τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνταν στη συνέχεια εν όψει του εκ των υστέρων ελέγχου και αφετέρου οι συνέπειες και διαδικασίες αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.Για την ξεκάθαρη,σωστή και αποτελεσματική ανάγνωση του ΦΕΚ συμβουλευτείτε ειδικούς(δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς) ώστε να υπάρχει γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαδικασιών χωρίς λάθη!Από τα πιο σημαντικά άρθρα σε περίπτωση που δεν το έχετε δει.Τα ποσά που θα δοθούν ΔΩΡΕΑΝ στους πυροπαθείς για την ανακατασκευή των κατοικιών και των επιχειρήσεων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325, σύμφωνα με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές και ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει της διάταξης του άρθρου 84 του ν. 4313/2014, οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή με την μορφή ΔΩΡΕΑΝ κρατικής αρωγής τόσο για την ανακατασκευή, την αγορά νέας κατοικίας ή την επισκευή αυτής. Στεγαστική συνδρομή δικαιούνται επίσης και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τις ζημιές που υπέστησαν.


Τα ποσά για την ανακατασκευή:

α) Για κατοικία το ποσό των € 1.000 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.
Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:

 

i) Βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου,
 

ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου,
 

iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
....
ε) i. Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου,

ii. για κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και για επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των € 400 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου.

Στις περιπτώσεις i) και ii) εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου είναι πάνω από 150 τ.μ. (προσμετρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με εμβαδόν 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ.

ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ

Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/την δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου). Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει:

α) να είναι εντός του Ελλαδικού χώρου,

β) να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί,

γ) να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Επισημαίνεται ότι:

• Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται Σ.Σ.

• Στις περιπτώσεις που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς.

• Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ., το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτιρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη.

• Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

5.2. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου οπουδήποτε εντός του Ελλαδικού χώρου. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτιρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για:

i) την επισκευή φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε € 300 ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

ii) την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε € 250 ανά τ.μ. για εμβαδόν Ε (τ.μ.) ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία ως προς τη χρήση, και ίσο με:

• το γινόμενο Ε επί 250 €/τ.μ., για Ε μικρότερο των 150 τ.μ.

• το ποσό των 37.500 €, για Ε μεγαλύτερο ή ίσο των 150 τ.μ.

Δεν χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) Σε κτίρια που κατά την ημέρα της πυρκαγιάς του θέματος ήταν εγκαταλειμμένα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πυρκαγιάς του θέματος και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη. 


Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτης/τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλελειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), 

Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πυρκαγιά του θέματος.

β) Σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).

γ) Σε κτίρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.Πηγή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ