Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Επιτέλους στην δημοσιότητα το πολυθρύλητο έγγραφο των Παμμακεδονικών Οργανώσεων. Εντός της εβδομάδος η απόφαση από το ΣτΕ.

Ενημέρωση για τις νομικές ενέργειες στο ΣτΕ

  Επειδή η ενέργεια της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Αφρικής απετέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών σχολίων στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα ΜΜΕ, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις

 

Πριν από μια ώρα, ενημερώθηκα από τον κ. Τάτσιο, για το πολυθρύλητο επίδικο έγγραφο που συζητήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στο ΣτΕ και αφορούσε "την αναστολή εκτέλεσης της συμφωνίας των Πρεσπών και όλων των συμπροσβαλλόμενων εκτελεστών διοικητικών πράξεων, τηλεγραφήματα προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, του Υπουργού Εξωτερικών με συνημμένες επιστολές του, που είχαν ήδη κατατεθεί στην Βουλή, και οι οποίες δεν ευρίσκονταν εις χείρας μας, αλλά ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Ζητήθηκε δηλαδή να μην εκδοθούν νέες εκτελεστές διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών."

Τρεις μέρες τώρα, ζητείτο επιτακτικά από χιλιάδες πολίτες να βγει στην δημοσιότητα το επίδικο έγγραφο και λυπάμαι που αυτό δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή της κατάθεσής του στην δημοσιότητα, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά.

Απευθύνομαι δημόσια, τόσον στην κ. Ειρήνη Μαρούπα, ως δικηγόρο και εκπρόσωπο των Παμμακεδονικών Συλλόγων και Οργανώσεων, όσον και στον κ. Τάτσιο, Πρόεδρο των Παμμακεδονικών Πολιτιστικών Συλλόγων, θεωρώντας κατά την άποψή μου, πως αυτό το ένδικο έγγραφο, έπρεπε να δοθεί στην δημοσιότητα από την πρώτη στιγμή, ακόμα και ως "μέσον πίεσης προς τους δικαστές του ΣτΕ", καθώς η πλειοψηφία του λαού, ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΣτΕ, ούτε την Δικαιοσύνη.

Κυρία Μαρούπα, κύριε Τάτσιε, ζούμε σε εποχές πλήρους αμφισβήτησης των πάντων και δικαίως υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. 

Χειριζόμενοι ένα θέμα ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για όλους τους Έλληνες, όπως είναι η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ - ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ,  καλείστε να λειτουργείτε και να λειτουργήσετε με πλήρη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση προς τον Ελληνικό λαό, αποδεχόμενοι ακόμα και τις σκληρές κριτικές.

Οι καιροί και τα γεγονότα - ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, επιτάσσουν πλήρη και άμεση διαφάνεια.

Δεδομένου ότι δεν είχα την ευχέρεια να στείλω το σχετικό επίδικο σε δικηγόρο για να έχω την άποψή του, παραθέτω τα στοιχεία έτσι όπως μου εστάλησαν και μόλις καταστεί δυνατόν, θα δημοσιοποιήσω οποιαδήποτε νομική άποψη μου καταστεί γνωστή.

Οφείλω όμως ως πρώτη επισήμανση, να διατυπώσω την απορία μου, ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ;;;;


Καλλιόπη Σουφλή

στε2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Επειδή η ενέργεια της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Αφρικής απετέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών σχολίων στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα ΜΜΕ, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
 1. Η αίτηση ακύρωσης των Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων των Παμμακεδονικών ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΦΡΙΚΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 28/6 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Ε1849/2018. Προσδιορίστηκε από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρχαιότερος αντιπρόεδρος ελλείψει ορισθέντα, νέου Προέδρου του ΣτΕ από την κυβέρνηση ακόμη) στην μείζονα ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7/12/2018.  Μείζονα σύνθεση, δηλαδή, την πιο πλήρη σύνθεση της ολομέλειας δηλαδή, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ζητήματος, που αφορά η αίτηση ακύρωσής μας, για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, το όνομα, την ταυτότητα και την γλώσσα της Μακεδονίας ΜΑΣ και ημών, των Μακεδόνων. Ορίσθηκε εισηγητής και βοηθός εισηγήτρια για τον Δεκέμβριο.
 2. Ο προσδιορισμός στη μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας έγινε μετά από δική μας αίτηση, που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση ακύρωσης αυθημερόν και με την οποία ζητούσαμε να προσδιοριστεί στην Ολομέλεια, εξαιτίας των λόγων που προαναφέρονται και έγινε δεκτή από τον προεδρεύοντα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 3. Κατατέθηκε αυθημερόν, στις 28/6/2018, αίτηση Αναστολής με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΔ174/2018. Ζητήθηκε δηλαδή να ανασταλεί η εκτέλεση/ισχύς της συμφωνίας των Πρεσπών και όλων των συμπροσβαλλόμενων εκτελεστών διοικητικών πράξεων, τηλεγραφήματα προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, του Υπουργού Εξωτερικών με συνημμένες επιστολές του, που είχαν ήδη κατατεθεί στην Βουλή, και οι οποίες δεν ευρίσκονταν εις χείρας μας, αλλά ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Ζητήθηκε δηλαδή να μην εκδοθούν νέες εκτελεστές διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών.
στε1


Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης/ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών και των συμπροσβαλλόμενων πράξεων ζητήθηκε να εκδικαστεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, που ως άνω εκτίθενται.
Και η αίτησή μας για εξέταση  της αίτησής μας αναστολής από την Ολομέλεια έγινε δεκτή, και από αυτήν εκδικάστηκε τελικά, όπως παρατίθεται ακολούθως.
 1. Μαζί με την αίτηση αναστολής, στο ίδιο δικόγραφο, ζητήθηκε επίσης να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, που να απαγορεύει στον κ. Υπουργό Εξωτερικών οποιαδήποτε πράξη από την έκδοσή της κι εντεύθεν αναφορικά με την υλοποίηση ή σε εκτέλεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, αποφάσισε να προσδιορίσει και να εκδικάσει εκτάκτως, στην Επιτροπή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμεσότατα (πάραυτα για τα δικαστικά δεδομένα), χωρίς να εκδικασθεί η προσωρινή διαταγή (η οποία θα εκδικαζόταν από έναν μόνο δικαστή).
 2. Τα δικαστήρια ευρίσκονται, σε λειτουργία τμημάτων διακοπών εξαιτίας των θερινών διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι τυπικά, μόνο τμήματα διακοπών συνεδριάζουν, δηλαδή ολιγομελή, σε σχέση με την Ολομέλεια, και περιοδικά, χρονικά (1ο τμήμα κάποιοι δικαστές, 2ο τμήμα κάποιοι άλλοι, κοκ). Η ολομέλεια ξεκινάει να συνεδριάζει ξανά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινά το νέο Δικαστικό Έτος.
 3. Παρά ταύτα (παρότι δηλαδή η Ολομέλεια αργεί και τώρα δικάζει το 1ο τμήμα Διακοπών του ΣτΕ) ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εισήγαγε την αίτηση αναστολής μας στο 1ο τμήμα διακοπών, όπως νόμιμα θα μπορούσε, αλλά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, όπως όφειλε σύμφωνα με την συνείδησή του για την κρισιμότητα και σπουδαιότητα του ζητήματος. Η επιτροπή της Ολομέλειας, συνήλθε εν συμβουλίω, κατ’ εξαίρεσιν, διότι αρμόδιο να συνέλθει σε δικαστήριο ήταν το Α’ τμήμα διακοπών του Στε.
 4. Η αίτηση αναστολής μας (η από 28/6) εκδικάστηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (η ειδοποίηση έγινε δια τηλεφώνου). Αυτό έγινε εν συμβουλίω κι όχι σε δικαστική αίθουσα και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. προέδρου, χωρίς πινάκιο, κατ’ εξαίρεσιν λόγω σπουδαιότητας με 3μελή σύνθεση, συμμετέχοντος του προεδρεύοντος αρχαιότερου αντιπροέδρου που δεν αποποιήθηκε της ευθύνης, παρούσης και της ορισθείσης από αυτόν βοηθού εισηγήτριας στην αίτηση ακύρωσής μας και βεβαίως της Διευθύντριας της γραμματείας της Ολομέλειας. Ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη αναγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο.
 5. Παρόντες εκ των αιτούντων διαδίκων ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΜ και η 3η αιτούσα, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ημών και του Υπουργού Εξωτερικών.
  Τέλος δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη διεκδίκηση των δικαίων της Μακεδονίας. Αναμένεται απόφαση εντός της εβδομάδας.
Γιαννιτσά 16 Ιουλίου 2018


Πηγή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

6 σχόλια:

 1. Το ερώτημα για τις κλειστές θύρες μπορεί να σας το απαντήσει ΜΟΝΟΝ το ΣτΕ. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε εμείς ως Παμμακεδονικές Ενώσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα πολλα τα λογια εινα πτωχεια ! Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ειναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ και Μονο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ! Οποιος επιμενει να δωσει στους σλαβοσκοπιανους την ανομασια Μακεδονια με οποιοδηποτε αλλο προσδιορισμο , Αυτος λεγεται προδοτης και η τημορια του ειναι θανατος ! Και οταν μαλιστα ειναι υπουργος η πρωθυπουργος η προεδρος δημοκρατιας ο θανατος τους πρεπει να ειναι παραδειγματικως ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι βασικό να λάβει θεση το ΣΤΕ, εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών.
  Δυστυχώς υπάρχουν πολύ αρισερό-βλακες που μου λένε..εεε.. να το
  κλείσουμε το θέμα .. Τι να κλείσουμε ρε μαλάκες τους λέω??
  Με αυτό ανοίγουμε αλλά πολύ μεγαλύτερα θέματα.
  Που για να ξεμπλέξουμε απο αυτά τα θέματα θα πρέπει να δώσουμε την Μακεδονία μας.

  Δεν είναι να πείς ότι είμαστε μία χώρα, μιλάμε την ίδια γλώσσα και χωριστήκαμε σε βόρεια και νότια. Εδώ είναι άλλο.
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ
  Τα σκόπια κρατάνε την "Μακεδονια" σαν ΚΡΑΤΙΚΗ οντότητα,
  ενώ εμείς κρατάμε την "Μακεδονία" σαν ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ οντότητα.
  Επομένως περνάει το μήνυμα ότι η επαρχία πρακτικά υπάγετε στο
  κράτος της "Μακεδονίας".

  Και για όσους δεν καταλάβανε, αυτό είναι το πρώτο βήμα για την
  απόσπαση της Μακεδονίας και απώλειας εθνικών εδαφών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΦΛΗ. ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΑΣ ΠΕΤΥΧΑΤΕ ΤΟ ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΟΥΦΛΗ !!!

  https://attikanea.blogspot.com/2018/07/blog-post_889.html

  Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ", ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΕΣ ΤΙΣ "ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ" ΤΩΝ ΗΠΑ-- ΚΑΝΑΔΑ--,ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ--ΚΛΠ.__

  ΚΥΡΙΕ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΕ ,ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ :::

  1ον::: ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ "ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ"" ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: "" ΜΠΛΟΦΑ --ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ-- ΜΑ'Ι'ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΤΣΙΟΥ--ΜΑΡΟΥΠΑ ΣΤΟ ΣτΕ , ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.__ ΣΤΑ "ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ" ΓΙΝΕΤΑΙ " ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ"".__
  ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΤΣΙΟΥ.__

  2ον::: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ EMAILS ΕΠΑΦΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΤΩΝ "ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ"(attikanea.gr), ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ "ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ" ΜΑΡΟΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΤΣΙΟ ΤΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ"__

  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Ε.Α, ΣΤΡ/ΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΑΔΤ:Δ.424419, ΤΗΛ: 698.36.579.54__ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ::: "ΕLLHN KAI CHAOS 2",ΚΑΙ "ΚΕRBEROS-- HELLAS".__

  ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ-- ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΟΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΣτΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)::: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΤΣΙΟΥ:""Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ , ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣτΕ""!!!, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ!!!(...) , ""ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ""!!!.

  ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ""ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ""!!!.__

  ΤΑ ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΤΑ ΠΟΥΣΤΙΚΑ, " ΤΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ. Τ' ΑΠΛΥΤΑ" ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΠΟΥΤΑΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΗΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΡΜΕΛΗ. 2, ΑΘΗΝΑΙ !!! .

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!! ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ "ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ", ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ !!!.__ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ!!!.__
  ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΑΝ "ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΝ" ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΠΑ::: "" ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΣτΕ, ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΑΤΕΚΜΗΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ---ΜΑ'Ι'ΜΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΟ ΣτΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ.ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ,(ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ---ΜΑΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑ , ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣτΕ Η' ΑΛΛΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ"".

  ΘΕΛΟΥΝ ΣΚΟΤΩΜΑ ΟΙ ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΠΑ ΔΙΑ "ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ", ΑΡΘΡΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 138,ΕΩΣ 151.__ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟ ΜΑΤΑ--ΧΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.__Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ!!!.

  ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΟΥ "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ " ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚ/ΤΜ/ΟΕΑ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΟΤΙ : "ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ (ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ"".__

  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΕΣ--ΠΑΣΟΚΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ::: ΝΟΥΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΚΑΙ ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.__ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗ ΞΕΣΑΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΟΡΝΕΣ.__ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Ο.Ε.Α.__

  ΠΗΓΗ:
  http://kerberos-hellas.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπάρχει κάποια ατζέντα να μιλάνε όλοι για εσχάτη προδοσία;;; Δεν είναι εσχάτη προδοσία. Πότε θα το καταλάβετε;;
  Είναι προδοσία της χώρας είναι και όχι προσβολή του πολιτεύματος.
  Ακόμα και ο σφετερισμός της εξουσίας να επισημανθεί πάλι θα πρέπει να γίνεται εστιασμός στην προδοσία της χώρας 138-151 και όχι στο 120, διότι εαν γίνεται σφετερισμός της εξουσίας ενώ η λαϊκή κυριαρχία έχει καταστεί υποκειμενική, θα πρεπεί να συνδεθεί αλληλένδετα με τα κακουργήματα και με απόλυτο εστιασμό στα κακουργήματα προδοσίας της χώρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλε δεν θα τα χαλάσουμε στη νομική βάση των ενδίκων μέσων. Έχουμε όμως άλλα να λύσουμε πρώτα. Δεν νομίζεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ