Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ. Ο ΤΟΜΣΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Θέλει ή ληστοσυμμορία τών Βρυξελλών καί τών Γερμανο-Σιωνιστών νά φτιάξει μία δική της δικαιοσύνη, μέ διορισμένους υπηρέτες , πού θά εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών Γερμανο-Σιωνιστών τής ληστοσυμμορίας τών Βρυξελλών.

Θέλει υποτακτικούς δικαστές , πού θά αποφασίζουν πάντα κατά τών προσφυγών τών πολιτών , οί οποίοι θά προσφεύγουν στήν δικαιοσύνη τόσο γιά τά εγκλήματα πού έχουν κάνει όλες οί κυβερνήσεις καί όλα τά κόμματα (Εσχάτη προδοσία), όσο καί γιά τήν εξαθλίωση τού Ελληνικού λαού.


  Οί Δικαστές καί οί Εισαγγελείς έκαναν τό μέγα σφάλμα νά νομιμοποιήσουν τά Μνημόνια, αλλά καί όλους τούς ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ πού ψήφιζε ή κυβέρνηση, παρ`ότι γνώριζαν ότι μέ βάσει τό Σύνταγμα, ΑΡΘΡΟ 93, ήταν υποχρεωμένοι νά μήν υπακούσουν.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ,  ΔΕΝ ΘΑ  ΓΛΥΤΩΣΕΙ!Καλλιόπη Σουφλή


Γράφει ό Άργύριος Μαρινάκης, Έλλην Πολίτης

Είχα γράψει πρίν 2 μήνες περίπου, ότι ό Τόμσεν ζήτησε από τόν Τσίπρα τήν κατάργηση τής δικαιοσύνης.


Οί περισσότεροι λοιδόρισαν τό δημοσίευμα.


Ήρθε όμως τό δημοσίευμα τής εφημερίδος "ΑΛΗΘΙΝΕΣ  Ειδήσεις" στίς 27 Μα'ί'ου 2017 Αρ. Φύλλου 67 καί μέ φωτογραφία τού Τόμσεν, τό επιβεβαιώνει.


Ό λόγος;;;;
Θέλει ή ληστοσυμμορία τών Βρυξελλών καί τών Γερμανο-Σιωνιστών νά φτιάξει μία δική της δικαιοσύνη, μέ διορισμένους υπηρέτες , πού θά εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών Γερμανο-Σιωνιστών τής ληστοσυμμορίας τών Βρυξελλών.


Θέλει υποτακτικούς δικαστές , πού θά αποφασίζουν πάντα κατά τών προσφυγών τών πολιτών , οί οποίοι θά προσφεύγουν στήν δικαιοσύνη τόσο γιά τά εγκλήματα πού έχουν κάνει όλες οί κυβερνήσεις καί όλα τά κόμματα (Εσχάτη προδοσία), όσο καί γιά τήν εξαθλίωση τού Ελληνικού λαού.


 
Έχουμε δεί καί έχουμε ακούσει ότι πολλοί συμπολίτες μας έχουν κάνει προσφυγές(καταγγελίες καί μηνύσεις) κατά όλων τών κυβερνήσεων γιά τήν εξαθλίωση τού Ελληνικού λαού καί γιά τήν φτωχοποίησή του καθώς καί γιά εσχάτη προδοσία γιά όλα τά παράνομα μνημόνια πού ψήφισαν, τόσο στά Ευρωπα'ι'κά δικαστήρια όσο καί στό Διεθνές δικαστήριο τής Χάγης.
Μέχρι σήμερα κανένας πολίτης ή ομάδα πολιτών δέν έχει δικαιωθεί, αφού καί αυτά τά δκαστήρια στελεχόνονται από άτομα δικά τους πού υπακούουν στίς εντολές τους.

Φυσικά καί όλες οί προσφυγές πού λεχουν γίνει καί στήν Ελληνική δικαιοσύνη, δέν έχουν βρεί αίσιο αποτέλεσμα , πρίν ολίγων περιπτώσεων.

Οί δικαστές καί οί εισαγγελείς φυσικά ευθύνονται γιά ότι έχει συμβεί στήν Ελλάδα, αφού νομιμοποίησαν τά Μνημόνια (μέ παραποιημένα στοιχεία τής ΕΛΣΤΑΤ από τόν Αντρέα Γεωργίου), τά οποία ευθύνονται γιά τήν εξαθλίωση τών Ελλήνων πολιτών, γιά τήν ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, καί γιά τό ξεπούλημα (ΧΆΡΙΣΜΑ) όλης τής Ελληνικής Δημόσιας καί ιδιωτικής μας περιουσίας.

Σήμερα πού ή κυβέρνηση, θέλοντας νά εξυπηρετήσει τίς προσταγές τής Ευρωπα'ι'κής Γερμανο-Σιωνιστικής Ληστοσυμμορίας, κατηγορεί καί υποβαθμίζει τήν Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οί Δικαστές καί Εισαγγελείς, έπρεπε νά γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θά έρχονταν καί ή σειρά τους νά χάσουν τίς εργασίες τους καί νά εξαθλιωθούν στήν συνέχεια οικονομικά, όπως όλος ό Ελληνικός λαός.
Προσωπικά θεωρώ ότι ή προσπάθεια τής κυβέρνησης νά διαλύσει τήν Ελληνική Δικαιοσύνη, έστω έτσι κουτσή καί στραβή όπως είναι, είναι άλλη μία προσπάθεια Εσχάτης Προδοσίας, αφού προσπαθεί νά διαλύσει τήν Ελληνική δικαιοσύνη καί νά εγκαταστήσει μία Δικαιοσύνη με εντεταλμένους τής Ληστοσυμμορίας τών Γερμανο-Σιωνιστών.
Ή προσπάθεια αυτή σίγουρα θά περάσει από τήν αναθεώρηση τού Συντάγματος, ή οποία δώθηκε μέ εντολή Σό'ι'μπλε, στήν προσπάθεια τους νά ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.

Έτσι θά διαλύσουν καί τήν δικαιοσύνη. Μέσα από τήν αναθεώρηση τού Συντάγματος.

Έτσι οί Έλληνες πολίτες θά χάσουν καί τό τελευταίο προπύργιο τής υποτιθέμενης Δημοκρατίας, (διότι μόνον Δημοκρατία δέν έχουμε), αλλά έστω από αυτήν τήν σάπια Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Συντάγματος «Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος».

 Σύμφωνα δε με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος «Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα».  

Η κρίση για την αντισυνταγματικότητα του εφαρμοζόμενου νόμου εξετάζεται και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και είναι ένα παρεμπίπτον ζήτημα για το οποίο αποφαίνεται η απόφαση.
 Οί Δικαστές καί οί Εισαγγελείς έκαναν τό μέγα σφάλμα νά νομιμοποιήσουν τά Μνημόνια, αλλά καί όλους τούς ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ πού ψήφιζε ή κυβέρνηση, παρ`ότι γνώριζαν ότι μέ βάσει τό Σύνταγμα, ΑΡΘΡΟ 93, ήταν υποχρεωμένοι νά μήν υπακούσουν.
Σήμερα λοιπόν έχουν τήν ατυχία νά έχουν πέσει στήν παγίδα πού τούς έστεισαν τόσο οί κυβερνήσεις όσο καί ή Ληστοσυμμορία τών Γερμανο-Σιωνιστών τών Βρυξελλών.

Εάν θέλουν σήμερα οί Δικαστές καί οί Εισαγγελείς νά επανορθώσουν γιά τήν ζημιά πού προξένησαν στόν Ελληνικό λαό καί στήν Πατρίδα μας, θά πρέπει νά  δικάσουν γιά ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, όλους όσοι ψήφισαν τά Μνημόνια , τόσο τίς κυβερνήσεις όσο καί τών βουλευτών πού τά ψήφισαν.
Κύριοι Εισαγγελείς καί Δικαστές, οφείλεται έστω καί αυτήν τήν ύστατη στιγμή, νά σταθείτε στό ύψος τών περιστάσεων, τουλάχιστων γιά λόγους υστεροφημίας, νά δικάσετε καί νά καταδικάσετε τούς εχθρούς τού Έθνους καί τών Ελλήνων πολιτών.Οί πολίτες δέν έχουν πού αλλού νά στραφούν εκτός από τήν Δικαιοσύνη, δηλαδή σέ εσάς, πού είσαστε τό Προπύργιο τής Δημοκρατίας.Εάν εκλείψει καί ή Ελληνική Δικαιοσύνη, τότε οί Έλληνες καί ή Ελλάδα θά αφανιστούν.
Πρέπει νά σταθείτε στό ύψος τών περιστάσεων, καί θά είμαστε δίπλα σας, σέ κάθε αγώνα πού θά δίνεται.Ίσως νά είναι Ιστορική στιγμή, ή Ελληνική Δικαιοσύνη νά γράψει Ιστορία, απέναντι στούς ανθΈΛΛΗΝΕΣ καί στούς ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ
ΠΡΙΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 παρ. 4.ΌΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

  ΑΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ.

  ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
 

Υ.Γ. Ρόδα είναι καί γυρίζει. Θά έρθει ή ώρα πού θά πέσει ή Χούντα πού μάς κυβερνάει καί τότε όλοι οί προδότες τού Έθνους θά πληρώσουν, ο καθ`ένας ανάλογα μέ τό τίμημα πού τού αξίζει.
Ή κυβέρνηση καταστρατήγησε τό δημοψήφισμα τού υπερήφανου ΟΧΙ τού Ελληνικού λαού καί τό μετέτρεψε στό κατάπτυστο ΝΑΙ, επειδή τό ζήτησαν οί Ληστοσυμμορίτες Γερμανο-Σιωνιστές.
Έχουν καταλυθεί όλα τά ανθρώπινα δικαιώματα.
Έχει καταλυθεί σχεδόν όλο τό Σύνταγμα.
Εάν αυτά δέν είναι Εσχάτη προδοσία , τότε τί είναι;;;

 

Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟ stopthecrap

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Πόσα από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη νομίζετε ότι έχει παραβιάσει και καταλύσει η Δικτατορία που ζούμε σήμερα;

 
Κλέβουμε την περιγραφή από την Βικιπαίδεια:
 
 
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη ψηφίστηκε το 1789 κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης από τη Συντακτική Συνέλευση.

Βασισμένη στις ιδέες του Διαφωτισμού και επηρεασμένη από ανάλογο φιλελεύθερο κλίμα κατοχύρωνε για την αστική τάξη με τα άρθρα της κάποια θεμελιώδη δικαιώματα που ως τότε είχαν καταπατηθεί από την εξουσία του απολυταρχικού καθεστώτος. 
 
Αναγνωρίζονταν σε όλους το δικαίωμα της ελευθερίας, της ισότητας, της ανεξιθρησκίας και το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας. 
 
Επίσης προασπίστηκε την εξουσία που πηγάζει από το λαό, καταργήθηκαν οι τίτλοι ευγένειας και ορίζονταν ότι όλοι οι πολίτες ήταν δεκτοί σε διάφορα αξιώματα, θέσεις και υπηρεσίες ανάλογα με τις ικανότητές τους (αξιοκρατία).
 
 
Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:
 
 
Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (26 Αυγούστου 1789):
 
 
“Οι αντιπρόσωποι του γαλλικού λαού, συγκεντρωμένοι σε Εθνική Συνέλευση, επειδή πιστεύουν ότι η άγνοια, η λήθη και η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι αποκλειστικοί λόγοι της κοινής δυστυχίας και της διαφθοράς των κυβερνήσεων, αποφάσισαν να εκθέσουν σε μια επίσημη διακήρυξη τα φυσικά, αναπαλλοτρίωτα και ιερά δικαιώματα του ανθρώπου με τελικό σκοπό αυτή η διακήρυξη, μια και θα βρίσκεται συνέχεια μπροστά στα μάτια του κοινωνικού σώματος, να υπενθυμίζει σε όλους αδιάκοπα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
 
Ακόμη σκοπεύει να καταστήσει τις αποφάσεις της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας περισσότερο σεβαστές, μια και θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να συγκρίνονται με τον τελικό στόχο του κάθε πολιτικού θεσμού.

Τέλος, η διακήρυξη αυτή αποβλέπει να στρέψει τις διεκδικήσεις των πολιτών, που θα στηρίζονται πια σε απλές αρχές και αναμφισβήτητες, προς τη στήριξη του Συντάγματος και προς το γενικό καλό.

Επομένως, η Εθνική Συνέλευση μπροστά και κάτω από την προστασία του Ανωτάτου Όντος αναγνωρίζει και διακηρύσσει τα παρακάτω δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη…"

 
Ωραία θα πείτε. 
Οι πολιτικοί μας, σίγουρα τα σέβονται αυτά. ούτως ή άλλως τα δικαιώματα αυτά θα είναι πολύ δίκαια έτσι; 
Και οι διάφοροι “Συνταγματολόγοι”, ειδικοί και νομικοί σίγουρα λοιπόν θα τα σέβονται έτσι; 
Τα δικαστήρια επίσης προφανώς θα τα υποστιρίζουν και αυτά πάντα έτσι;
 
ΌΧΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ…
 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσα ανθρώπινα δικαιώματα (από την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη) έχει καταλύσει η Κατοχική Χουντάρα;
 
Μήπως νομίζετε 30% ;
 
Μήπως νομίζετε 50% ;
 
Μήπως νομίζετε 70% ;
 
Όχι, δυστυχώς τα έχουν παραβιάσει ΟΛΑ!
 
Ας τα δούμε ένα – ένα λοιπόν…
 
 
Άρθρο 1 – Οι άνθρωποι γεννιούνται καί παραμένουν ελεύθεροι, με ίσα δικαιώματα. Κοινωνικές διακρίσεις γίνονται μόνο με γνώμονα το κοινό συμφέρον.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Τι να μην αναφέρει κανείς εδώ… 
Ασυλία Βουλευτών και πολιτικών. 
Φυλάκιση και κυνήγημα πολιτών για μηδαμινά χρέη. 
Μεγαλο-λαμόγια, Τραπεζίτες και άλλοι που κλέβουν εκατομμύρια, είτε το κάνουν “νόμιμα”, είτε παράνομα, αλλά τυγχάνουν της πλήρους προστασίας του συστήματος… 
Και αυτά είναι μόνο η αρχή…
 
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 1, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
 
Άρθρο 2 – Σκοπός κάθε πολιτικής ένωσης αποτελεί η διατήρηση των φυσικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στη βία.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, σημειώστε “check”. 
Άγρια καταστολή, από τις δυνάμεις κατοχής σε ΚΑΘΕ διαμαρτυρία, σημειώστε “check”. 
Ασφάλεια και αντίσταση στην βία;;; 
Εδώ γελάμε… εάν δεν ήταν τόσο τραγικό. 
Το καθεστώς δεν χάνει καμιά ευκαιρία να μπουκάρει στο σπίτι του καθενός που αντιστέκεται, να τον κατηγορήσει, να τον φυλακίσει, και να του πάρει τα πάντα. 
Παράδοση της Εθνικής μας κυριαρχίας.

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 2, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 3 – Το Έθνος είναι η αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας. Καμία ομάδα ανθρώπων και κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκεί εξουσία που δεν απορρέει από το Έθνος.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Το Έθνος; Ποιο Έθνος; 
Αυτή η λέξη έχει καταργηθεί πλέον… 
Αλλά ας το δούμε: Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί πιστά τις εντολές της Τρόικα και των διεθνών τοκογλύφων, χωρίς να ρωτά κανέναν απολύτως. 
Το τραγικότερο όλων, είναι ότι το παραδέχονται χωρίς αναστολές… Μας λένε ότι η όποιες γελοίες ρυθμίσεις ή αλλαγές δεν τις δέχεται η Τρόικα, οπότε δεν μπορούν να περάσουν. Και άλλα βέβαια…
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 3, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 4 – Ελευθερία σημαίνει το να μπορεί να πράττει το κάθε άτομο οτιδήποτε δε βλάπτει ένα άλλο άτομο. Έτσι, η άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου θέτει σαν όριο το σημείο εκείνο, από το οποίο αρχίζει η άσκηση των ίδιων δικαιωμάτων για το άλλο άτομο. Το όριο αυτό δεν καθορίζεται παρά μόνον από το νόμο.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Εδώ δεν θα αναφέρουμε κάποια πράγματα που ήδη έχουν αναφερθεί που καταλύουν και αυτό το δικαίωμα. 
Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν αναφέραμε ακόμη. 
Μέσα σε αυτά είναι τα καταστροφικά μέτρα που παίρνουν κάθε μέρα, που μας βλάπτουν, βάζουν λάδι στην φωτιά της κρίσης, ανεβάζουν την ύφεση, τις αυτοκτονίες, την ανεργία κλπ. 
Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι το Άρθρο 4 ισχύει ακόμα;
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 4, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 5 – Ο νόμος μπορεί να απαγορεύσει μόνο ό,τι είναι επιζήμιο για την κοινωνία. Ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο θεωρείται επιτρεπτό και δεν μπορεί σε κανέναν να επιβληθεί να κάνει κάτι που δεν ορίζεται από το νόμο.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Ο νόμος της κατοχής σήμερα, θα έπρεπε πρώτα και κύρια, να απαγορεύσει την διαδικασία “σωσίματος” από την τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού… 
Αλλά ας δούμε και κάποια άλλα θεματάκια… 
Σκουριές. 
Καταστροφή του περιβάλλοντος, ξεπούλημα αμύθητης περιουσίας του Λαού έναντι πινακίου φακής… 
Αυτό δεν είναι επιζήμιο για την κοινωνία; 
Οι αυτοκτονίες, η ανεργία, η υπερφορολογία και τόσα άλλα τι είναι; 
Ρωτήστε τον εαυτό σας: Οι νόμοι που περνά η κατοχή, είναι ηθικοί; 
Είναι δυνατόν να λέμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο νόμος, όταν αυτοί που τους ορίζουν έχουν ξεπεράσει κάθε όριο νομιμότητας;
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 5, δεν αφορά το παράνομο καθεστώς στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, έχει καταλυθεί πλήρως.

—-
 
Άρθρο 6 – Ο νόμος αποτελεί έκφραση της κοινής βούλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, προσωπικά ή με αντιπροσώπους τους, να μετέχουν στη θέσπισή του. Ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, ανεξάρτητα αν προστατεύει ή τιμωρεί. Εφόσον όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, μπορούν όλοι να μετέχουν το ίδιο και στα δημόσια αξιώματα, στις θέσεις και τις υπηρεσίες ανάλογα με τις ικανότητές τους και χωρίς καμία άλλη διάκριση παρά αυτή που πηγάζει από την αρετή τους και το ταλέντο τους.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Εδώ μιλάμε για άλλο ένα ανέκδοτο… Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην θέσπιση των νόμων; 
Εδώ ΟΥΤΕ ΚΑΝ η κυβέρνηση ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ… 
Τους τα υπαγορεύει η Τρόικα…. Δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα άλλο που δεν έχουμε ήδη αναφέρει εδώ.

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 6, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 7 – Κανένα άτομο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, να συλληφθεί ή να κρατηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προκαθορίζονται από αυτόν. 
Όσοι αιτούνται, εκδιώκουν, και εκτελούν αμέσως ή εμμέσως αυθαίρετες εντολές πρέπει να τιμωρούνται. 
Όπως επίσης, κάθε πολίτης ο οποίος καλείται ή συλλαμβάνεται εν ονόματι του νόμου πρέπει να συμμορφώνεται αμέσως, κάθε αντίσταση που προβάλλει όντας ομολογία ενοχής.
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Κι άλλο ανέκδοτο… Πόσοι από εμάς δεν έχουν ΗΔΗ υποστεί προσαγωγή, παράνομα και χωρίς καμιά νομιμότητα; Πόσοι από τους συμπολίτες μας, δεν είμαστε τραγικά θύματα απολύτως αυθαίρετων εντολών;
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 7, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 8 – Ο νόμος οφείλει να επιβάλλει ποινές που είναι αποκλειστικά και απόλυτα αναγκαίες. 
Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί παρά με νόμο που είχε θεσπιστεί πριν το αδίκημα και ο οποίος εφαρμόζεται νόμιμα.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Κι άλλο ανέκδοτο… Πόσοι από εμάς δεν έχουν ΗΔΗ υποστεί προσαγωγή, παράνομα και χωρίς καμιά νομιμότητα; Πόσοι από τους συμπολίτες μας, δεν είμαστε τραγικά θύματα απολύτως αυθαίρετων εντολών;
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 8, έχει καταλυθεί πλήρως.
 
—-
 
Άρθρο 9 – Επειδή κάθε άνθρωπος θεωρείται αθώος έως ότου αποδειχτεί η ενοχή του, αν κριθεί αναγκαίο να συλληφθεί, κάθε αυστηρό μέτρο που δεν θα ήταν αναγκαίο για τη σύλληψή του απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
Άλλο ένα ανέκδοτο… Μαζί τα φάγαμε, είμαστε όλοι τεμπέληδες, προσαγωγές, κρατήσεις, αντισυνταγματικές αποφάσεις στα δικαστήρια, είναι μόνο ένα μέρος των ενεργειών που καθημερινά κάνει το κράτος κατοχής.
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 9, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
Άρθρο 10 – Κανείς δεν πρέπει να διώκεται για τις πεποιθήσεις του, ακόμη και τις θρησκευτικές, εφ’όσον η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει τη δημόσια τάξη που ο νόμος έχει επιβάλλει.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Είσαι ειρηνικός διαδηλωτής; 
Ετοιμάσου για δακρυγόνα, συλλήψεις, γλόμπ, και ξύλο… 
Όσο για τις πεποιθήσεις σου, να ξέρεις ότι ΔΕΝ τους απασχολεί καθόλου…
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 10, έχει καταλυθεί πλήρως.
—-
 
 
Άρθρο 11 – Η ελεύθερη ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα του ανθρώπου. 
Επομένως, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ομιλεί, να γράφει, και να τυπώνει τα έργα του ελεύθερα, αρκεί να μην κάνει κατάχρηση αυτής της ελευθερίας σε περιπτώσεις που ορίζονται σαφώς από το νόμο.
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Είσαι blogger; Είσαι υπέρ του εθνικού νομίσματος; 
Εεε τότε να ξέρεις ότι το “σύστημα” θα κάνει το παν για να σε φιμώσει… 
Εντάξει δεν το έχουν καταφέρει ακόμα πλήρως, αλλά όλοι μας ξέρουν ότι το έχουν εφαρμόσει ήδη σε πολλές περιπτώσεις.
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 11, δεν έχει καταλυθεί πλήρως, αλλά έχει παραβιαστεί πολλές φορές.
—-
 
 
Άρθρο 12 – Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη κάνει αναγκαία την ύπαρξη μιας κρατικής εξουσίας. Άρα αυτή η εξουσία έχει θεσπιστεί για το καλό όλων και όχι για την ιδιωτική ωφέλεια αυτών, στους οποίους έχει ανατεθεί.

Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:

Η κατοχική δικτατορία, εξασφαλίζει πλέον μόνο ένα πράγμα. 
Την πληρωμή τοκογλυφικών χρεών. 
Στην πλάτη του Λαού. 
 
Ή μάλλον, θα έλεγε κανείς, πάνω από τα πτώματα του Λαού… 
 
Είναι κανείς ακόμα που πραγματικά πιστεύει ότι το “κράτος” χρησιμοποιεί την εξουσία για το καλό όλων;

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 12, έχει καταλυθεί πλήρως.

—-
 
Άρθρο 13 – Για τη συντήρηση της κρατικής εξουσίας και για τα έξοδα της διοίκησης μια κοινή συνεισφορά είναι αναγκαία. Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι κατανεμημένη με δικαιοσύνη στους πολίτες, ανάλογα με τις δυνατότητές τους
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Ανέκδοτο και πάλι… Σήμερα έχουμε φορολογία στους άνεργους, άστεγους και στους άπορους! 
 
Η φορολογία όχι μόνο δεν είναι ανάλογη με την δυνατότητα του κάθε πολίτη, αλλά ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ανάλογη…

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 13, έχει καταλυθεί και ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ πλήρως.

—-
 
Άρθρο 14 – Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, αυτοπροσώπως ή με τους αντιπροσώπους τους, ν’αποδέχονται ελεύθερα την αναγκαιότητα της δημόσιας εισφοράς, να παρακολουθούν τη χρήση της και να καθορίζουν την ποσότητα, τη διάθεση, την είσπραξη και τη διάρκειά της.
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:

Τι να πει κανείς και γι αυτό το δικαίωμα… Ποιοι πολίτες έχουν αυτό το δικαίωμα; Εδώ όπως είπαμε και παραπάνω, δεν έχουν το δικαίωμα αυτό ΟΥΤΕ ΚΑΝ οι κυβερνήσεις μας… Οι πολίτες… απλά καλούνται να πεθάνουν…

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 14, έχει καταλυθεί και ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ πλήρως.
 
 
—-
Άρθρο 15 – Η κοινωνία έχει το δικαίωμα να ζητήσει ευθύνη από κάθε δημόσιο λειτουργό για τον τρόπο που άσκησε το λειτούργημά του.
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
 
Ευθύνες; ΠΟΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ; 
Αυτοί που ευθύνονται για την απόλυτη κατάντια μας, ούτε λογοδοτούν, ούτε επικοινωνούν με την κοινωνία. 
Οι “Δημόσιοι Λειτουργοί” που έχουν και την μεγαλύτερη ευθύνη, έχουν απαγορεύσει αυτό το δικαίωμα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, την ασυλία τους και γενικότερα με την πλήρη απαξίωση που δείχνουν στον Λαό αυτής της χώρας…

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 15, έχει καταλυθεί πλήρως.

—-
 
Άρθρο 16 – Κάθε κοινωνία η οποία δεν έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών της και δεν έχει καθορίσει με ακρίβεια τη διάκριση των εξουσιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένη.
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:
 
Διάκριση εξουσιών; Ποια διάκριση; Εδώ έχουμε παρά μόνο μία εξουσία, αυτήν των τοκογλύφων και διεθνών κέντρων, που εργάζονται με έναν και μόνο νόμο: “Το αποφασίζουμε και διατάσσουμε.”

Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 16, έχει καταλυθεί πλήρως.

—-
 
 
Άρθρο 17 – Επειδή η ιδιοκτησία είναι ένα απαραβίαστο και ιερό δικαίωμα κανείς δεν μπορεί να τη στερηθεί παρά μόνο σε περίπτωση δημόσιας ανάγκης που έχει καθορισθεί από το νόμο και φυσικά με την προϋπόθεση να καταβληθεί προηγουμένως στον κάτοχο μια δίκαιη αποζημίωση”.
 
 
Τι έχει κάνει η κατοχική Δικτατορία:

Να τα ξαναπούμε; ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. ΧΩΡΙΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ;
 
 
Αποτέλεσμα: Το Άρθρο 17, έχει καταλυθεί πλήρως.

—-
 
Έχουν καταλύσει τα 16 από τα 17 και τα έχουν παραβιάσει ΟΛΑ λοιπόν…
Η κυβέρνηση συνεχίζει βεβαίως να προσποιείται την νομιμότητά της.
Η αντιπολίτευση, συνεχίζει να τους νομιμοποιεί…

 
 
Τι σημαίνει αυτό; 
 
Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Λαός πλέον;
 
Οι απαντήσεις δικές σας, αλλά δείτε και αυτές τις ιδέες εδώ και εδώ…
 

Καλή Λευτεριά!

 
Σ. Κατσούλης
 

ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

3 σχόλια:

 1. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ .............
  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΘΟΥΜΕ ..............
  ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
  .
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ!
  .
  ΝΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΕΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ! ! !
  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΕΕΕΕΕΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ ......
  ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΟΙ ΕΛΕΟΣ ..........
  .
  ΟΛΑ ΟΣΑ ΛΕΜΕ Ή ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ !
  .
  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ...
  ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ ....
  .
  ΑΠΛΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ .............
  .
  ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΛΕΘΡΟ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ .............
  .
  Η ΜΟΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
  .
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  .
  ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
  .
  ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  .
  .
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ............
  .
  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ
  .
  ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ
  .
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόλις βγήκε η απόφαση κατά τού γεωργίου, ο τσίπρας έβαλε μπροστά το ΔΝΤ ότι δήθεν αυτό απαιτει να καταργηθή κάθε δικαστική διέξοδος τών πολιτών όταν η έκβαση είναι θετική υπέρ τους.
  Το δικό μας πολιτικό συνοθύλευμα βρίσκεται πίσω απο το κάθε ΔΝΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 3. https://nikosxeiladakis.gr/%ce%b5%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85/

  Από κοντά και το όνειρο τών σατανιστών οβριών με τον ναο του σολωμόντος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ