Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΘΕΩΝ ... Ιδωμένη από την σκοπιά του Συντάγματος


Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο
Δρ. Νομικής, Δικηγόρο

Όπως και τον Ιανουάριο 2015 έτσι και τώρα. Πρώτα η διαβεβαίωση στην τιμή και την υπόληψη του  προέδρου του δεκαπενταμελούς, Αλέξη Τσίπρα, πως θα κυβερνήσει την χώρα και θα διαφυλάξει το Σύνταγμα , ενώπιον του θλιβερού προέδρου της Δημοκρατίας, με κατεβασμένο και θλιμμένο το πρόσωπο του ,στην παρωδία όρκισης της κυβέρνησης….

Στην συνέχεια την επόμενη μέρα και όλοι οι άλλοι υπουργοί- αναπληρωτές υπουργοί- υφυπουργοί- με εξαίρεση μόνο 12 από αυτούς- δεν ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, εισάγοντας νέα ήθη και έθιμα στην Ελληνική πολιτειακή τάξη (!)

Τα βλέπει ο Ελληνικός Λαός η πλειοψηφία σείει σιωπηρά την κεφαλήν αλλά  αντιπαρέρχεται το ζήτημα χωρίς να τον νοιάζει ιδιαίτερα. Θα μου πείτε έχει τόσα προβλήματα στο κεφάλι του, θα νοιαστεί για τον τρόπο που θα ορκιστούν πρωθυπουργός και κυβέρνηση; Ο πνευματικός κόσμος (αλήθεια που είναι η Ακαδημία Αθηνών;;) αδιαφορεί ως συνήθως και αντιπαρέρχεται και αυτός μαζί με την ηγεσία της εκκλησίας (ποια αλήθεια η στάση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου;) το όλο ζήτημα «αβρόχοις ποσί»

Όμως αλήθεια σκέφθηκε κανείς πόσο έγκυρη είναι η διαδικασία ορκωμοσίας αυτής της θλιβερής κυβέρνησης χωρίς τον θρησκευτικό όρκο; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό κρίσιμο είναι επίσης προηγουμένως να αναρωτηθούμε ποια η σημασία του προοιμίου του Συντάγματος μας.

Το προοίμιο του Συντάγματος αναφέρει επί λέξει: Σύνταγμα της Ελλάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, μέρος πρώτο Βασικές διατάξεις τμήμα πρώτο, Μορφή του Πολιτεύματος αρθ 1 κλπ (ΦΕΚ 84/17-4-2001)

Δεν μένει λοιπόν καμμιά αμφιβολία, ότι το προοίμιο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης μαζί με το υπόλοιπο κείμενο του Συντάγματος και ως εκ τούτου αποτελεί ένα ενιαίο συνταγματικό όλον με όλες τις συνέπειες αυτής της αναμφισβήτητης διαπίστωσης (βλ για την προβληματική το έξοχο πόνημα του Βασιλείου Ευτ. Νικόπουλου, Προέδρου Αρείου Πάγου ε.τ. Δρ. Ν, Αγαπημένο μου Σύνταγμα ή Αντισυνταγματικοί παραλογισμοί, σελ 80 εκδόσεις Αρμός, 2η έκδοση 2014)

Θα πρέπει να μας απασχολήσει παραπέρα, αν το προοίμιο του Συντάγματος έχει κι αυτό αυξημένη τυπική ισχύ όπως το ίδιο το Σύνταγμα έχει έναντι των κοινών νόμων. Αυξημένη τυπική ισχύ έχει το Σύνταγμα έναντι των κοινών νόμων.

Ο συνήθης νόμος δεν μπορεί να είναι αντίθετος προς το Σύνταγμα, αλλά πρέπει να «συνάδει» προς αυτό. Όμως και το προοίμιο είναι μέρος του Συντάγματος, αφού κι αυτό ψηφίσθηκε με το υπόλοιπο περιεχόμενο των άρθρων με αυξημένη πλειοψηφία από την Βουλή και δημοσιεύθηκε όπως είπαμε στο ΦΕΚ.

Κατ’ εφαρμογή όλων αυτών και το προοίμιο του Συντάγματος, ως αποτελούν, κατά τα ανωτέρω περιεχόμενο του Συντάγματος, δεν μπορεί παρά να έχει και αυτό την ίδια αυξημένη τυπική ισχύ (βλ Β. Νικόπουλος ο.π. σελ 81)

Με απλά λόγια το προοίμιο αποτελεί σημείο αναφοράς του Συντάγματος με την έννοια, ότι το Σύνταγμα στο σύνολο του πρέπει να εναρμονίζεται με το πνεύμα του προοιμίου.

Όλο το Σύνταγμα ανακεφαλαιώνεται στο προοίμιο, από το οποίο «κρέμανται» όλες οι επιμέρους διατάξεις του, οι οποίες κατά λογική αλλά και νομική συνέπεια πρέπει να συνάδουν προς αυτό (βλ επί λέξει Β. Νικόπουλος ο.π. σελ 86 επ)

Δεν είναι πειστική η άποψη πολλών περισπούδαστων- κουλτουριάρηδων συνταγματολόγων, πως το προοίμιο δεν μπορεί να αξιολογηθεί νομικά γιατί τάχα κείται εκτός των σώματος των συνταγματικών ρυθμίσεων και έτσι δεν είναι περιεχόμενο του κανονιστικού μέρους του Συντάγματος.

Όπως παρατηρεί έξοχα ο Β. Νικόπουλος αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας και σοβαρότητας του ιδίου συνταγματικού νομοθέτη. Δεν μπορεί ο προαναφερόμενος (νομοθέτης) να επικαλείται προοιμιακώς στο Σύνταγμα υπερκείμενες αρχές στις οποίες όμως μετά δεν αναγνωρίζει καμία απολύτως νομική ισχύ.

Στην σύντομη αυτή ανάλυση με ευθεία παραπομπή στις εύστοχες σκέψεις του προέδρου Αρείου Πάγου ε.τ. Βασ. Νικόπουλου καταλήγουμε πως όλες οι διατάξεις του Συντάγματος αλλά και των κοινών νόμων πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με την υπερκείμενη αρχή του προοιμίου «πως το Σύνταγμα της Ελλάδος εφαρμόζεται στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» 


Συνακόλουθα ακόμη κι αν μια επιμέρους διάταξη του Συντάγματος αντίκειται στο προοίμιο τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της.  

Η πρακτική σημασία αυτής της θεμελιώδους διαπίστωσης εκτείνεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις. Πως η πολιτεία οφείλει να «θρησκεύει» και μάλιστα κατ’ επακριβώς ορισμένο θρήσκευμα. Ακόμη πως η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει ως επικρατούσα θρησκεία την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, κάτι το οποίο υλοποιείται και με την διάταξη του άρθρου 3 του Συντάγματος «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού….» 

Συνεχίζοντας, η πολιτεία οφείλει να σέβεται την επικρατούσα θρησκεία και να εκδηλώνει με συγκεκριμένες ενέργειες τον σεβασμό αυτό, τον οποίο οφείλει να αξιώνει και από όλα τα όργανα της αλλά και από τους πολίτες . Τέλος η πρακτική σημασία του προοιμίου εκτείνεται και προς την κατεύθυνση καλλιέργειας της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων ως σκοπό της Ελληνικής παιδείας (βλ άρθρο 16 παρ 2 του Συντάγματος Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική….. αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής θρησκευτικής συνείδησης……) (βλ για όλα αυτά Β. Νικόπουλο ο.π. σελ 88 επ) 

Γιατί αλήθεια τα είπαμε μέχρι όλα αυτά; Για να αποδείξουμε πως η τωρινή κυβέρνηση στην πλειοψηφία της είναι κυβέρνηση άθεων!!! Με τις ευλογίες βέβαια των κορυφαίων πολιτειακών παραγόντων, όπως του θλιβερού Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος όρκισε όχι με θρησκευτικό όρκο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ όφειλε να αρνηθεί. Γιατί το άρθρο 37 παρ 1 του Συντάγματος ορίζει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και όχι ορκίζει (!) τον πρωθυπουργό και με πρόταση του τον διορίζει και δεν ορκίζει (!) ….. τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς. 


Εξ άλλου το άρθρο 59 παρ 1 του Συντάγματος δεν προβλέπει άλλον όρκο για τους βουλευτές,- από τους οποίους σημειωτέον επιλέγεται στην συντριπτική πλειοψηφία το υπουργικό συμβούλιο- εκτός από τον θρησκευτικό. Δηλ «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος να είμαι πιστός στην πατρίδα και το πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου»


Επομένως που το βρήκαν οι «άθεοι» να γίνονται πρωθυπουργοί και υπουργοί χωρίς τον θρησκευτικό όρκο, που απορρέει από την υπερκείμενη αρχή του προοιμίου του Συντάγματος;! Άκυρη είναι η διαδικασία όρκισης τους, αφού με τον τρόπο αυτό που επέλεξαν παραβιάζουν το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του που υποτίθεται πως διαβεβαίωσαν ότι θα φυλάττουν.


Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για ακύρωση της διαδικασίας ορκωμοσίας  αυτής της θλιβερής κυβέρνησης!.


Η θλιβερή όμως στάση του προέδρου της Δημοκρατίας να μην αντιδρά σε μια τέτοια εκτροπή, αλλά φυσικά ούτε ο Αρχιεπίσκοπος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτε ο επιμέρους κλήρος, ούτε και η απούσα πνευματική ηγεσία της χώρας (!), δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την πορεία των υποτιθέμενων «ταγών» του Έθνους.


Με την άθλια αυτή ορκωμοσία η θλιβερή αυτή κυβέρνηση παραβίασε βάναυσα ακόμη μια φορά το Σύνταγμα. Γιατί αν έχει τα κότσια, ας κινήσει την διαδικασία για τροποποίηση του Συντάγματος σε αυτές τις θεμελιώδεις διατάξεις για να δει ο Ελληνικός Λαός με «ποιους» έχει να κάνει! Ένα όμως είναι νομοτελειακά βέβαιον, επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν έχει Θεό, δεν θα πετύχει!


Φυσικά δεν είναι μόνον που δεν ορκίστηκε, προανήγγειλε και κατάργηση της θρησκευτικής αγωγής των Ελλήνων. Εντολοδόχος βλέπετε αλλότριων επιταγών για ισοπέδωση των πάντων στην Ελληνική Κοινωνία. Μια περίεργη ψευτοκουλτουριάρικη ιδεοληψία που ειρωνεύεται ως «εκτός μόδας» ό,τι έχει να κάνει με θρησκεία και πατρίδα.


Για να καταστήσει έτσι εύκολη λεία στα νύχια των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης την νέα γενιά, που δεν θα έχει πρότυπα, αλλά ούτε Θεό να πιστεύει. Τι λέτε λοιπόν Συνέλληνες ; Αξίζει μια τέτοια τύχη στα παιδιά μας; Δεν πρέπει κάποτε να βάλουμε φραγμό με την αφύπνιση μας στα οργανωμένα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων της ισοπέδωσης; (θυμηθείτε τις ύπουλες ρήσεις του Χένρυ Κίσσινγκερ στο παρελθόν) Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε κοινωνική και νομική εκστρατεία κατά των άθεων κυβερνητών μας;! Γιατί οι απελευθερωτικοί αγώνες του έθνους είναι συνδεδεμένοι με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Η κήρυξη της επανάστασης του 21, είχε την ευλογία του Χριστού. Πως έρχονται λοιπόν οι άθεοι να τα καταργήσουν τώρα όλα αυτά τα ιερά και όσια της φυλής μας;! Επειδή εκδόθηκαν κάποιες αμφίβολης νομικής ορθότητας- τουλάχιστον για την χώρα μας- αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΔΕΚ);! 

Θέλει αγώνα και όχι εφησυχασμό Συνέλληνες. 
Βροντοφωνάζοντας «Άθεοι έσσεται ήμαρ»

Η φωτό, είναι δική μου επιλογή

Καλλιόπη Σουφλή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

52 σχόλια:

 1. Τό Σύνταγμα τό ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ καθημερινῶς! Χάριν παραδείγματος, ὁ Τσίπρας διακηρύσσει urbi et orbi ὅτι: «Ὁμόφυλα ζευγάρια περπατᾶνε μαζί στό δρόμο γιατί νιώθουν πώς εἶναι πιά ἀποδεκτοί καί ἀποδεκτές, πώς ἔχουν περάσει ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς καί δέν θά δεχτοῦν νά γυρίσουν ποτέ πίσω. Οἱ θεσμικές ἀλλαγές δημιουργοῦν μακροπρόθεσμα καί κοινωνική νοοτροπία. Καί ἔπειτα ἀπ' τή νομική ἀναγνώρισι τῆς ταυτότητας φύλου, αὐτό θά εἶναι ἀκόμη πιό ἔντονο. Καί ξέρετε, αὐτές εἶναι μεταρρυθμίσεις πού ἦρθαν γιά νά μείνουν. Δέν μποροῦν νά ἀνατραποῦν».

  Τοὐτέστιν, ἐπιβάλλει ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ τίς ΑΝΗΘΙΚΕΣ ἀπόψεις μίας κάστας ἀθέων εἰς ὁλόκληρον τήν κοινωνίαν τῶν ἑπομένων γενεῶν, οἱ ὁποῖες θά διδαχθοῦν στά σχολεῖα τήν ἀνηθικότητα καί τήν ἀνωμαλίαν, παρά τό γεγονός ὅτι τό Ἄρθρον 16, παρ. 2, τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τό ὁποῖον ἑτοιμάζονται νά καταργήσουν οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ, λέγει: "Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικήν ἀποστολήν τοῦ κράτους, ἔχει δέ ὡς σκοπόν τήν ἠθικήν, πνευματικήν, ἐπαγγελματικήν καί φυσικήν ἀγωγήν τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί τήν διάπλασιν αὐτῶν ὡς ἐλευθέρων καί ὑπευθύνων πολιτῶν." Ἡ ψήφισις τῶν μεγάλων ΠΡΟΔΟΤΩΝ (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ κ.ἄ.) ἀποτελεῖ πλέον ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΝ τῶν ψηφοφόρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εμεις οι ειδωλολατρες ελληνες τι θα απογινουμε ? μιλαω για καποιους λιγους και οχι γιαυτους της ''μοδας''. Που θα ορκιζομαστε ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στη Τρίαινα του Χειλά

   Διαγραφή
  2. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 7:55 μ.μ.

   ΚΑΙ ΣΤΟ GAY PRIDE...!

   Διαγραφή
 3. Συμφωνω σε ολα με το αρθρο.ομως εχω να επισημανω κατι:η 1η ορκωμωσια της κυβερνησης τσιπρα εγινε τον Ιανουαριο του 15'οπως λετε,χωρις θρησκευτικο ορκο στο ονομα της Αγιας Ομουσιας και Αδιαιρετου Τριαδος.τον σεπτεμβρη της ιδιας χρονιας Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕ;;;;;;;;;;;;;;,;;;ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΑΘΕΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;;;;;;;;;;;;ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΟΧΙ,ΝΑΙ;;;;;;;;;;να σας πω γιατι;;;;;;;γιατι δεν μας νοιαζει.γιατι γιναμε κι εμεις σαν λαος ΑΘΕΟΙ.δεν μας ενδιαφερει δυστυχως ουτε θεος,ουτε ορκομωσιες,ουτε ιερα και οσια.το χρημα μονο μας ενδιαφερει και οι διακοπες στη μυκονο.γιναμε λαος με ευτελη ζωη.με ευτελη ενδιαφεροντα.κενοδοξοι,ματαιοδοξοι,κουφιοι!!!!!!αν ημασταν αλλιως,ο τσιπρας και οι ομοιοι του δεν θα ηταν εκει που ειναι τωρα.και αυτο που με θλιβει περισσοτερο,ειναι οτι αν καποιοι παραπονιουνται για τον τσιπρα και για την κυβερνηση του ειναι οχι γιατι ειναι αθεος,αλλα για τα δυσβασχτα οικονομικα μετρα που ψηφιζει.δηλαδη αν η χωρα μας ευημερουσε οικονομικα θα τον ψηφιζαμε ως τον καλυτερο πρωθυπουργο;;;;;;;;;αληθεια ξεπεσαμε τοσο πολυ;;;;;πουλησαμε Τον Χριστο,για τον χρυσο;;;;;;γι'αυτο ειναι ετσι η πατριδα μας.δεν φταινε ουτε τα οικονομικα μετρα,ουτε τα μνημονια.ολα αυτα ειναι καταλληξη μιας και μονο θλιβερης αιτιας:εχουμε ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ..εχουμε ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!!!!!!!! ΣΚΕΨΟΥ 2000 χρονια μελεταμε-διαβαζουμε την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ!!!!!!!ποσο πισω ακομη θα παμε βαρβαριζοντες και με ολες τις ειδικοτητες χαρακτηρων μπαρμπαριαν ???? διαβασε λιγο ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ η καλυτερη αντιβιωση αντιβαρβαρωσης .

   Διαγραφή
  2. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ9 Ιουνίου 2017 - 11:38 μ.μ.

   ΕΥΣΤΟΧΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙΣ ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΟΡΘΟΔΟΞΕ.ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΓΙΛΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ,ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ.ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ.

   Διαγραφή
  3. Εδω και 2000 χρονια αγαπητε,δεν διαβαζουμε και μελεταμε την παλαια διαθηκη αλλα ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.την παλαια διαβαζουν ακομα οι εβραιοι,οι οποιοι περιμενουν να ερθει ο Χριστος για 1η φορα.

   Διαγραφή
  4. προς: ορθοδοξος χριστιανος 10 Ιουνίου 2017 - 12:16 π.μ

   2000 βαθεος υπνου και ληθαργου...για αυτο αυτη η χωρα καταντησε ετσι, λογω των ανθελληνικων χριστιανοορθοδοξων ταλιμπαν που την κυβερνουν τοσα χρονια...ολοι οι ηγετες μας ειναι ορθοδοξοι βαπτισμενοι και εχουν παρει τις ευλογιες της εκκλησιας και του Αγ.ορους..τι δεν καταλαβαινεις??

   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16486814_724152861067878_6299340633036340120_o.jpg?oh=51504d2fd560521b3c80c485bc38d49b&oe=59447A9C

   http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=3982%3Ato-saboyot-pentikosti&catid=13%3Axenos-christianismos&Itemid=193&lang=el

   https://www.scribd.com/doc/175562181/56134248-%CE%97-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5-Karlheinz-Deschner

   http://www.ksipnistere.com/2017/04/blog-post_293.html?showComment=1491680488435

   Διαγραφή
 4. http://www.pentapostagma.gr/2017/06/a%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%ce%bb.html


  Συριζαία χουντο-μέθοδος: λογοκρισία σε όλα, ειδικά στην σκέψη τής νεολαίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΥΡΙΕ ΧΑΣΟΔΙΚΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΑΙΔΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ-ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΠΑΡΟΝ.

  Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΟΥ: "Ένα όμως είναι νομοτελειακά βέβαιον, επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν έχει Θεό, δεν θα πετύχει!" (sic) ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΜΠΟΥΦΟΙ.


  Υ.Γ. ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ. ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε Marco, δεν σου έχω πει να σέβεσαι τις απόψεις των άλλων;
   Ναι... έχει πολλά στραβά ο Χριστιανισμός... ναι έχουν γίνει τρομακτικές αλλιώσεις στην Αλήθεια των Λόγων Του Χριστού και στα Ιερά Κείμενα, από τους καριόληδες τους οβριούς...
   Μην τα βάζεις όμως με όλους... γαμώτο σου... και μάλιστα χωρίς να ξέρεις ποιόν έχεις απέναντί σου...
   Δηλαδή, από πού τον κρίνεις ως... "χασοδίκη";
   ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΑΝΙΔΑ ΒΡΕΓΜΕΝΗ... ΝΤΑΞ;;;

   Στο υστερόγραφό σου, συμφωνώ απόλυτα.

   Διαγραφή
  2. Ή θα μιλάει κανείς επιστημονικά ή θα κηρύσσει τον λόγο του θεού... Όταν τα ανακατεύει και τα δύο, το αποτέλεσμα είναι τραγικό και για την επιστήμη και για τον θεό. (Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, που έλεγαν οι παππούδες μας)


   Υ.Γ. Άμα κέρδιζε και καμιά δίκη θα είχε αρκετή δουλειά. Άμα είχε αρκετή δουλειά, δεν θα προλάβαινε να ασχοληθεί με τα θρησκευτικά υπο-ζητήματα της πολιτικής.

   Διαγραφή
  3. Επειδή είσαι άδικος, θα κανονίσω ραντεβού...νταξ;
   Γαμώ το σκεπτικό σου!
   Πέφτεις έξω.

   Διαγραφή
  4. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ9 Ιουνίου 2017 - 11:48 μ.μ.

   MARCO DE SADE,ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ,ΑΝ ΠΡΟΣΕΞΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕ ΔΕΙΛΕ!ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΣΥ ΑΠ ΑΥΤΑ;!ΑΡΚΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.ΑΝ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΙΟΥΔΑΙΟΙ ,ΤΟΣΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΣΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΕΧΕΣΤΕΠΑΡ ΟΤΙ ΣΑΣ ΠΙΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ!

   Διαγραφή
  5. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ9 Ιουνίου 2017 - 11:53 μ.μ.

   ΗΛΙΘΙΕ MARCO DE CADE, ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΚΟΣ...ΑΝ ΠΑΝΤΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΕΛΑ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ, ΝΑ ΣΕ ΚΕΡΑΣΩ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕ ΔΕΙΛΕ, ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ...ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ MARCO DE CADE,ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΙ.ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ , ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙΣ ΒΟΘΡΟ;

   Διαγραφή
  6. ΡΕ ΔΙΚΟΛΑΒΕ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΟΜΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΣΩ. ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ. ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΒΡΩΜΑΕΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΑΝΑΤΙΛΑ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟ. ΩΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΒΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝ ΠΕΡΝΑΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΚΡΕΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ. ΤΙ ΑΠ' ΟΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;

   Υ.Γ. ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΔΕΧΕΣΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ, ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΠΟΤΟ Ή ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ. ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙΣ, ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΟ.

   Διαγραφή
  7. Άσχετο: Τον Υδροχοϊανού τον έχεις τίποτα;

   Διαγραφή
  8. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 5:17 μ.μ.

   ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ ΡΕΜΑΛΙΑ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ.ΜΠΕΚΡΟΥΛΙΑΚΑΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ , ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΕΣΥ, ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΤΥΠΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΣΦΥΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕ ΔΕΙΛΕ, ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΑΛΛΑ ΤΙ ΦΤΑΙΩ ,ΑΝ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ,ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΙΣΩΣ ΩΣ ΚΡΥΦΟΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙΣ.ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΑΘΛΙΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ , ΟΠΩΣ ΕΣΥ

   Διαγραφή
  9. Μαρκο, είσαι λάθος, όσον αφορά στην προσωπικότητα, το ήθος και το κύρος του κ. Ηλιακόπουλου...
   Μην το συνεχίζεις.
   Όσον αφορά στις απόψεις για τον Χριστιανισμό, έχεις τις δικές σου, σεβαστές, αλλά επέτρεψε και στους άλλους, να έχουν τις δικές τους και σεβάσου τες.

   Διαγραφή
  10. ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ...


   Διαγραφή
  11. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 8:19 μ.μ.

   ΕΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΠΙΔΑΨΙΛΕΥΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ.ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΙΡΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΤΗΝ ΟΨΗ ΕΝΟΣ ΑΛΑΣΤΟΡΟΣ.ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ.ΠΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΡΙΤΙΜΗΣ ΚΑΣ ΠΟΠΗΣ ΣΟΥΦΛΗ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΩ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΒΡΙΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΥΜΝΙΑ ΣΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΦΘΑΛΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΜΑΡΚΗΣΙΕ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΟΡΥΘΜΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΗΨΗ ΤΩΝ.,ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΚΝΩΔΑΛΑ;ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ.ΑΥΤΟΤΟΗ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΑΣ ΘΕΤΕΙ Ο ΚΑΘΟΙ ΥΜΑΣ ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΔΙΚΟΛΑΒΟΣ ΤΑΥΤΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ ΣΑΣΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΧΕΦΡΟΝΑ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ.

   Διαγραφή
  12. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 11:51 μ.μ.

   MARCO DE SADE,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΟΥ.ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΥ ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟ.ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΜΗ ΛΟΙΔΩΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΠΡΕΠΟΝ.ΣΠΑΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ.ΣΕ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.ΑΥΤΗ Η ΜΧΩΡΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ.ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ...

   Διαγραφή
 6. Ρε Marco, δεν σου έχουμε πει να σέβεσαι τις απόψεις των άλλων;
  Δηλαδή, από πού τον κρίνεις ως...."χασοδίκη";

  Εντάξει, ανθρώπινο το σφάλλειν, αλλά, εν προκειμένω, πιστεύω πως δε χρειάζεται Μεταπτυχιακό Φιλοσοφικών Σπουδών για να καταλάβεις πως Ο Δρ είναι ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΌΣ ΘΡΙΑΜΒΟΔΊΚΗΣ, εκ μόνης της βεβαίας πεποιθήσεώς Του, Ιδωμένης από την σκοπιά του Συντάγματος, ότι απευθύνεται σε Ανοϊκούς Μπαμπουίνους.
  Γιατί, είναι παραπάνω από Σίγουρο, πως με το Οriginal εξ Ύψους Θράσος Αυθεντικού επί της γης Εκφραστή Του Θείου Δικαίου, που, θεία χάριτι, διαθέτει, αρκεί να παρουσιάζει το ΜΑΎΡΟ, ΆΣΠΡΟ και να κερδίζει ''διά περιπάτου'' τις δίκες προς Δόξαν Του Επουρανίου Κυρίου, Θεού και Δημιουργού Του.

  Ρε Marco, γιατί θα πρέπει εγώ να κουράζομαι για να σε διδάσκω κι εσύ να περιμένεις να τα μαθαίνεις όλα από εμένα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 12:00 π.μ.

   Ω ΦΕΥ ,ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ,ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΧΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΨΑΓΜΕΝΟΙ ΨΕΥΤΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΤΕ, ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ.ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΌ ΜΕΣΑ;ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΛΟΓΩ ΜΩΡΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ!

   Διαγραφή
  2. Ανιστορητο προπαγανδιστικο αρθρο για αγραμματους και βοσκους.....

   οι ρησεις του Χενρι Κισσιντζερ ειναι ανυπαρκτες....


   Και να η "μεγαλειωδης" φραση για την οποια ο κυριος αυτος πρεπει να σκισει το πτυχιο του..

   ""Γιατί οι απελευθερωτικοί αγώνες του έθνους είναι συνδεδεμένοι με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Η κήρυξη της επανάστασης του 21, είχε την ευλογία του Χριστού.""

   ο αρθρογραφος δεν αναφερεται καν στο αφορισμο των επαναστατων απο τον κληρο...

   https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_pOVsqTUAhWRJVAKHVvSA50QFghRMAg&url=https%3A%2F%2Fantichainletter.wordpress.com%2F2012%2F03%2F24%2F1821-2%2F&usg=AFQjCNGULMY3YuuohI608pZhdfEy2Q8mhA

   Διαγραφή
  3. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 5:26 μ.μ.

   ΕΝΩ ΟΙ ΤΣΕΛΙΓΚΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΗΓΑΓΑΝ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ..ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ.ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ.ΣΑΣ ΕΙΠΑ ,ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ.ΕΡΧΕΤΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ.ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΕ ΔΕΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΛΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21 .ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;ΠΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ.ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΑΡΦΙΑΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ , ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ , ΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ Ή ΤΙΣ ΡΟΥΓΚΕΣ Ή Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ...

   Διαγραφή
  4. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10 Ιουνίου 2017 - 5:26 μ.μ

   Εαν θελεις να εισαι Εβραιος, μην απορριπτεις την πιστη σου κρατησε την...αλλα πλεον δεν εισαι Ελλην!!

   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16486814_724152861067878_6299340633036340120_o.jpg?oh=51504d2fd560521b3c80c485bc38d49b&oe=59447A9C

   Διαγραφή
  5. @ Ανώνυμο 7:51

   Έχεις δίκιο. Δικογηράσκω αεί γιδασκούμενος

   Διαγραφή
  6. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 8:32 μ.μ.

   ΣΟΦΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΔΡΑΠΟΔΑ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ.ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΜΥΣΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ.ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΕ ΤΙΜΗΤΗ ΜΟΥ,ΠΟΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ;ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.ΔΕΣΤΕ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΑΠΙΛΑΣ.ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ .ΟΛΕΤΗΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ,ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΜΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ.ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΗΓΑΓΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙ ΤΙΜΗΤΕΣ ΜΟΥ,ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΤΕ;

   Διαγραφή
  7. Αγαπητέ κύριε Λιακόπουλε εμείς οι τσέλιγκες πήζομεν πολύ ωραίο κεφαλοτύρι και δεν ασχολούμεθα με λατρείας. Το παραπλανημένον πλήθος που αναφέρετε μάλλον θα οδηγηθεί προς την Βασιλεύουσαν όπου και θα γράψει εκ νέου λαμπράς σελίδας εις την πολύχρονον Ελληνικήν Ιστορίαν. Αμήν.

   Διαγραφή
  8. Αγαπητέ Κε Ηλιακόπουλε 10 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017 - 8:32 Μ.Μ., Ελπίζω να συμφωνείτε πως, κλείνοντας το θεόπνευστο πόνημά Σας με την Κλασσική Προφητεία ''Άθεοι, έσσεται ήμαρ'', δεν κομίζετε Γλαύκα εις Αθήνας. Είναι πλέον τοις πάσιν γνωστόν, ότι νομοτελειακά έσσεται ήμαρ, ελλάνιον ήμαρ, αφού, αν τελικά δεν έρθει στο ραντεβού Του με την Ιστορία, θα είναι Θέλημα Θεού να δέσουμε μία πέτρα στο λαιμό μας και να πάμε στο Φάληρο να πνιγούμε, σαν minimum της αυτοκριτικής μας μεταμέλειας για το γεγονός πως πληρώνουμε τσάμπα, μέσω των εκάστοτε φοροκαταιγίδων, την, βάσει Ειδικού Μισθολογίου, μισθοδοσία των παπάδων, για να δέονται (αποδεδειγμένα) Ανάξια υπέρ Της Σωτηρίας μας.

   Εφόσον λοιπόν είναι δεδομένο πως έσσεται ήμαρ, ελλάνιον ήμαρ, παρακαλούμε ταπεινά Εσείς, ως κάτοχος της πλήρους, τελείας κι υπερτάτης γνώσεως Επτασφράγιστων Μυστικών που φυλάσσονται σε Επουράνια Σεπτά Δώματα, να μας αποκαλύψετε ΤΟ ΠΩΣ; και ΤΟ ΠΌΤΕ;. Γιατί Ο Θ.Π. δήλωσε κατηγορηματικά πως ''ένας μαραθώνιος είναι στα τελευταία του μέτρα, ούτε καν χιλιόμετρο'' και ''Είναι θέμα λίγων ημερών, ίσως μιας εβδομάδας, η χώρα απ' αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά'' (http://attikanea.blogspot.gr/2017/05/blog-post_149.html).

   Και εγώ, προσωπικά, τον εμπιστεύομαι απόλυτα -άλλωστε τι λόγο είχε να πει ψέματα;- αλλά, άνθρωποι είμαστε και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί και να κάνει Λάθος. Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για την Απάντησή Σας.

   Διαγραφή
  9. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10 Ιουνίου 2017 - 8:32 μ.μ

   "ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΜΥΣΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ.ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΕ ΤΙΜΗΤΗ ΜΟΥ,ΠΟΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ";

   Ενοχληθηκες με την Αληθεια οτι εισαι Εβραιος!!

   Τ ξανα βαζω μηπως το εμπεδωσεις καλυτερα αλλη μια φορα και αποκτησης γονιμη σκεψη!!
   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16486814_724152861067878_6299340633036340120_o.jpg?oh=51504d2fd560521b3c80c485bc38d49b&oe=59447A9C

   Απαντηση: Μπορει να εισαι Ελλην στην καταγωγη, αλλα σιγουρα δεν εισαι ΕΕΛΗΝ στην σκεψη και στο ηθος!!Αποδειξη ειναι η υπερασπιση σου εναντι της ορθοδοξιας η οποια ειναι ενα απο τα πολλα σιωνιστικα οργανα των Εβραιων, ενω τυπικα εχεις το χαρτη του βαπτισμενου Χ.Ο...τι δεν καταλαβαινεις?? Η Διαλεκτικη αντιθεση προαγεται εντονα απο ολους σχεδον τους ηγετες του κοσμου (και υψηλοβαθμους κληρικους) για να εχουμε τα αποτελεσματα που βιωνουμε σημερα!! Που ειναι η δικια σου γονιμη σκεψη??

   Διαγραφή
  10. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 11:34 μ.μ.

   ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ.ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.ΕΛΛΗΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ.ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ , ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ.ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.ΔΕΝ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ.

   Διαγραφή
  11. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ10 Ιουνίου 2017 - 11:42 μ.μ.

   ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑΞΕΡΩ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ Ο Θ.Π;ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΨΕΜΑ.ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο Θ.Π!ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.ΑΥΤΟ ΑΝΕΔΕΙΞΑ, ΑΛΛΑ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙΟ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΧΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.ΡΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΥΡΒΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΑΝΟΥΣΙΩΝ!

   Διαγραφή
  12. Αγαπητέ Κε Ηλιακόπουλε 10 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017 - 8:32 Μ.Μ., Επειδή, μετά λύπης μου διαπιστώνω πως, Αμετανόητος, βαδίζετε Την Ανεπίστροφην οδόν Της Απωλείας, θέλω να σας πω Τούτο : Μεγάλος Ο Θεός, ταγμένος για να συγχωρεί Τα Αμαρτήματα των Μαύρων Προβάτων Του Πάλλευκου Ποιμνίου Του, μα ουδέποτε Την Παράβασιν Του Θείου Του Λόγου και Του Θελήματός Του και, κυρίως, Την ΑΧΑΡΙΣΤΊΑΝ.

   Κι Εσείς, με την Αχαρακτήριστην, Θεοκατάρατην κι Απρεπεστάτην Σας Συμπεριφοράν προς τον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, εν Τριαδικώ Θεώ Αδελφόν Σας Marco De Sade,

   Α. Παρέβητε Το Χριστιανικόν Σας Καθήκον περί Αγάπης για Τους Εχθρούς Σας, εκ των ουκ άνευ για να γίνετε γιός του Επουρανίου Πατέρα Σας και Τέλειος, όπως Εκείνος. Εν προκειμένω, Αι Γραφαί είναι Κατηγορηματικαί:

   Ματθαίος Κεφ. 5 εδ. 44 ''Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, εύχεστε προς τον Θεό αγαθά για εκείνους οι οποίοι σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας μεταχειρίζονται υβριστικώς και περιφρονητικώς και σας καταδιώκουν αδίκως, 45 για να γίνετε γιοι του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, γιατί τον ήλιο του τον ανατέλλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους. και 48 Να είστε λοιπόν εσείς Τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι Τέλειος.''

   Β. Επιδείξατε Ασυγχώρητην Αγνωμοσύνην προς τον,ενάρετον ή αμαρτωλόν θα το κρίνει Ο Θεός, εν Τριαδικώ Θεώ Αδελφόν Σας Marco De Sade, ο οποίος Αυτοθυσιαστικά, Ομολογιακά και Μαρτυρικά, ως εκ του (προς αυτόν) αντί Ευχαριστώ υβρεολογίου Σας, Σας χάρισε πολύτιμους ''πόντους'' για τη μετά ''κοίμησίν'' Σας Βασιλείαν Των Ουρανών. Και, εν προκειμένω, Αι Γραφαί είναι επίσης Κατηγορηματικαί:

   Ματθαίος Κεφ. 5 εδ. 11 Μακάριοι είστε, όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε κακό πράγμα εναντίον σας, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. και 12 Χαίρετε και αγαλλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Γιατί έτσι καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από εσάς.'' ΚΑΙ, ΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ,

   Γ. Παραιτηθήκατε από κάθε Ελπίδα για Καλήν Σας Απολογίαν επί του φοβερού βήματος Της Επουρανίου Κρίσεως για Το Θεϊκό ΟΚ Της Εισόδου εις Τον Επουράνιόν Σας Παράδεισον.

   Είθε Ο Θεός να Σας ΣΥΓΧΩΡΉΣΕΙ, αν και δεν Το βλέπω. Γιατί σε Εκείνον δεν περνάνε Τα ''Δεν το κατάλαβα'', ''νόμισα....'', ''Ο Πνευματικός Μου μου είπε....'' κ.λ., κατά Κ.Π.Καβάφη, των δειλών παρακάλια και παράπονα.

   Διαγραφή
  13. ΗλΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 1:48 π.μ.

   ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΜΕΤΗΝ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ,ΠΕΡΙΕΒΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΚ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΡΚΗΣΙΟ,ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΚΡΟΤΗΣΑ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑ ΜΕΡΟΣ, ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ.ΟΜΩΣ ΑΝΑΝΤΙΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ.ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ ΟΜΩΣ,ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΟΡΥΜΑΓΔΟ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ.ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ,ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ.ΤΟ ΓΙΑΤΙ,ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΣΩ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑΝ.ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΑΣ ΟΨΙΜΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΑΔΥΝΑΤΩΝ...

   Διαγραφή
  14. προς ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10 Ιουνίου 2017 - 11:34 μ.μ

   ΕΛΛΗΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ.ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ , ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ.ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.ΔΕΝ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ.

   Το ποιος πρεπει να μαθει να σεβεται την πιστη των αλλων και να μην τα ισοπεδωνει ολα, να το πεις στον εαυτο σου και στον ορθοδοξο κληρο που προτιμα τους μουσουλμανους απο την αρχαια ελληνικη θρησκεια!!Δεν με νοιαζε να σε πεισω...εαν δεν αποκτησεις αυτογνωσια και κριτικη σκεψη, χριστιανοταλιμπαν θα μεινεις και με 5 διδακτορικα στην ιστορια και την θρησκειολογια!!

   Διαγραφή
  15. ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΩΡΑ; ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ (ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ;

   ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΕΣΤΩ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ.

   Διαγραφή
  16. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 7:49 μ.μ.

   ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΕΙΛΕ ΤΙ ΕΙΣΑΙ, ΕΛΛΗΝΑΣ;ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΝ! ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΣΕ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΕΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ.ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΕΤΣΙ.ΜΕ ΚΑΤΙ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ , ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ , ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΚΑΙ ΣΟΥ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟΝ.Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ...ΑΝΤΕ ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑ, ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ..;

   Διαγραφή
  17. Αγαπητέ Κε Ηλιακόπουλε 10 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017 - 8:32 Μ.Μ., Αυτό είναι το τελευταίο Μας meeting αφού κουράστηκα, κάθε φορά που συνομιλούμε, να δένομαι, ως άλλος Οδυσσέας, στο κατάρτι του Πολύπαθου Βίου μου από φόβο μήπως με προσηλυτίσετε εις Τον Χριστιανισμόν. Γιατί Ναι μεν είναι Λυτρωτική Η Χίμαιρα Της, μετά ''κοίμησιν'', Υπερτάτης Καταξίωσης Της Υπαρκτής Ανυπαρξίας Μας, κατά Τας Γραφάς, μα απ'την άλλη και Η Θεοπιστία είναι Αβάσταχτος Σταυρός στους ώμους κάθε Αντιοικουμενιστή Γ.Ο.Χ. Αντικειμενικά, δεν είναι εύκολη υπόθεση να ξημεροβραδιάζεσαι σε Ιερούς Ναούς και Μοναστήρια απειροθεολογώντας με παπάδες κι Άγιους Γέροντες, να λειώνεις τις σόλες των παπουτσιών σου τρέχοντας, με Εικόνες ανά χείρας, πίσω από την Κα Ελένη Λουκά και, στο αποκορύφωμα Του Ιερού σου Τρόμου για Την Θεοκατάρατην Παραβατικότητά σου, να πηγαίνεις το κρεβάτι σου εις Τον Οίκον Του Πνευματικού Σου, δηλώνοντάς Του : ''Άγιε Γέροντα, δεν ξαναβγαίνω από την πόρτα καθώς πυκνώνουν Τα Σημάδια Της, μετά βεβαιότητος, επερχόμενης Θείας Τιμωρίας. Και δεν έχουμε παράπονο, ήδη Ο Κύριος αρκετά μας ανέχθηκε να Τον πικραίνουμε καθημερινά με τα έργα μας.''

   Επί του τελευταίου Μας λοιπόν meeting έχουμε και λέμε:

   Α. Προφητάνακτα Δρα αποφασίστε και πέστε Μας : Τελικά, έσσεται Ήμαρ ή Το Κουτί Της Πανδώρας; Μόνο προσέξτε Καλά. Ό,τι πείτε είναι, δι'Υμών, Θεία Δέσμευση. Που σημαίνει πως Είναι Έτσι και δεν είναι Αλλιώς, πως Είναι Έτσι και δεν Αλλάζει. Γιατί, καθ'όλα θεμιτόν να είναι κανείς και με τον Αστυφύλαξ και με το Χωροφύλαξ, πλην όμως, Αυτή Η Επιλογή, είναι Ίδιον Σαλτιμπάγκου με ''πρόγραμμα'' για όλα τα γούστα, που βγάζει δίσκο σε πλατείες, και Όχι Θεοσεβούς Δρα Νομικού, που 12 η ώρα τη νύχτα παράγει Δικόγραφα, παράλληλα δε είναι επί της γης Ισαπόστολος Της Διδασκαλίας Του Κυρίου, Θεού και Δημιουργού Του και Επουράνιος Νεωκόρος Του Ναού Του Θεού, που, ως γνωστόν, είναι εις Τον Τέταρτον, εκ των συνολικά επτά, Ουρανόν, ονομάζεται Zebhul (υψηλός τόπος) ή "Πολιτεία του Χριστού", όπως αναφέρεται εις το αποκαλυπτικόν όραμα του Αγίου Παύλου, και κυβερνάται από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ΚΑΙ

   Β. Δεν υπάρχει καρδιά που δε ράγισε για Το Διαζύγιόν Σας με Τη Χ.Α. Προσωπικά, δεν κατάφερα ποτέ να δω καθαρά μέσα μου, Αν πονάω γιατί Εσείς χάσατε το βουλευτικό Σας Χοντροχαρτζιλίκωμα ή γιατί Ο Αρχηγός, Η Ουρανίτσα κι Ο Καιάδας χάσανε Εσάς, Τον Πνευματικό Τους, που με Ρομφαία Την Διδασκαλίαν Του αντιπάλευε Άξια τα Βάρβαρα κι Εθνικά Επικίνδυνα Νεοναζιστικά Τους Πιστεύω. Κι έκτοτε Αυτοί Ανερμάτιστοι, Έρμαια Των Ορμέμφυτων, Αντιδημοκρατικών Τους Ενστίκτων, βολοδέρνουν, δίκην σκαφίδιου χωρίς Πηδάλιο στη μέση του Ατλαντικού, κατά που φυσάει ο Άνεμος, εγγυώμενοι Τα Χειρότερα για Τον Τόπο, Το Λαό και Το Έθνος.

   Είθε Ο Θεός Αρωγός στον (από το όποιο μετερίζι) Αγώνα Σας.

   Διαγραφή
  18. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ12 Ιουνίου 2017 - 1:17 π.μ.

   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ , ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ, ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ :ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΚΔΗΛΗ ΕΙΡΩΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΑΖΟΥΣΑ ΟΜΩΣ ΕΞ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ.ΑΥΤΟ ΚΡΑΤΩ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ.

   Διαγραφή
 7. Λυποῦμαι πολύ πού πολλά ἀπό τά ὡς ἄνω σχόλια εἶναι ἀντίχριστα. Σημειωτέον ὅτι οἱ ὑβρισταί τῆς ΠΔ εἶναι καί ὑβρισταί τῆς ΚΔ, καθότι η δευτέρα δέν εὐσταθεῖ χωρίν τήν πρώτην. Χωρίς τίς προφητεῖες τῆς ΠΔ διά τόν Χριστόν, ὁ Χριστός θά ἦτο ἁπλῶς ἕνας αἱρετικός. Ἐπίσης, πολλοί νομίζουν ἐσφαλμένως ὅτι οἱ Ἑβραῖοι σέβονται τήν ΠΔ. Μόνον λίγα βιβλία της, τά ὁποῖα ἀπαρτίζουν τό "Τορά," ἔχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο κ. Χατζηνικολάου, πείτε τα γιατί κάποιοι εισάγουν αιρέσεις. Η Αγία Γραφή είναι μία και ο Γιαχβέ των Ιουδαίων είναι ο Θεός στον οποίον όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε.

   Διαγραφή
 8. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 8:27 π.μ.

  ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΟΥ,ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ ΣΟΥ.ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΛΟΝΙΣΕΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΩΣΦΟΡΟΙ.ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ ΟΜΩΣ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ.ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΩ,ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΤΡΑΝΖΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΣΕ ΝΟΜΙΖΩ ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΝ ΑΣΤΥ.ΜΠΟΧΑ ΚΑΙ ΔΥΣΟΣΜΙΑ.ΦΩΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ.ΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ.ΤΕΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προς ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 11 Ιουνίου 2017 - 8:27

   Το ποιος συνεχιζει το παραληρημα του φαινεται ξεκαθαρα...πλεον δεν εχεις επειχηρηματα!!

   "ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ";

   Και ποιος ειπε οτι δεν συμφωνουμε επ αυτου και φυσικα επι της ουσιας το συνταγμα δεν τηρειται!! Αλλο ομως αυτο και αλλο το τι κανει επι της ουσιας η ορθοδοξη πιστη και οι οπαδοι της εναντι του λαου μας!!Οι ορθοδοξοι πιστοι, συνεχιζοντας να πιστευουν σε οσα λενε τα δηθεν "ιερα" κωλοβιβλια και ο κληρος, οδηγουν την χωρα στον ολεθρο απο την ημερα της επαναστασης, σε τι φταινε οι ελαχιστοι υπολοιποι που εχουν ξυπνησει απο τον ληθαργο των 2000 ετων μ@λ@κι@ς. Εμεις Σωθηκαμε απο την Κολαση.....εσεις μαθηματικα οδηγηστε σε αυτην, καθως δυστυχως, συνεχιζεται να πιστευεται σε εναν εβραιο αγραμματο μαραγκο, του οποιοι οι περισσοτεροι μαθητες ηταν και αγραμματοι!! Η φωτια επεσε και ηδη καιει ολους μας, εξαιτιας της ορθοδοξιας, που ειναι μια απο τις πολλες συνισταμενες του Σιωνισμου!!

   Διαγραφή
  2. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 7:54 μ.μ.

   ΕΣΥ ΣΩΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ;ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ.ΤΡΑΝΖΙΤ ΓΙΑ ΕΚΕΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ!!!

   Διαγραφή
  3. προς ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 11 Ιουνίου 2017 - 7:54 μ.μ

   Ως κολαση εγω εχω υποψη την διαχρονικη αγνοια και αμορφωσια του Ελληνικου λαου με ηθη και σκεψη Εβραικη...εγω και υπολοιποι οσοι αλλαξαμε και καταλαβαμε (οχι επειδη ειναι μοδα)Σωθηκαμε πνευματικα!!

   Διαγραφή
 9. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11 Ιουνίου 2017 - 7:43 μ.μ.

  ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΣΑΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΒΓΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ.ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΤΕΣΤΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΝΑΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΗΨΗ ΕΙΝΑΙ.ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ GAY PRIDE ΑΝΩΝΥΜΕ...ΚΑΤΑΝΤΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @ ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ:

  ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ (10 Ιουνίου 11:51) ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΡΧΙΣΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΕΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΟΤΙ ΕΝΩ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ, ΕΣΥ ΧΤΥΠΙΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

  ΦΙΛΙΚΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΑΣ ΟΧΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.

  ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ : ΜΙΑ (1) ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ.

  ΕΣΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΙ ΒΑΖΕΙΣ ΠΡΩΤΟ; ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Ή ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ; ΑΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ, ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΕΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ12 Ιουνίου 2017 - 1:10 π.μ.

   ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΡΚΗΣΙΕ...ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ.ΟΣΟ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ.ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ.ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΡΥΔΟΤΣΟΥΦΛΑ ΣΕ ΤΡΙΚΥΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΟΥΜΕ.ΖΩ ΠΑΝΤΩΣ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΜΑΡΚΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...

   Διαγραφή
  2. ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ, ΜΕ ΠΙΣΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ.

   Διαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ