Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Απορρίφθηκαν οι αγωγές για τις περικοπές
Μέτρα με σκοπό τη μείωση του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνονται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικού συμφέροντος, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, στη μείωση των δημόσιων δαπανών και στη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας.


Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επίσης σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. 

Ευρώπη δεν θέλετε;

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΕΥΡΩ, δεν διαλέγετε...;

ΦΑΤΕ ΤΗΝ ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΠΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΚΛΑΒΙΑ!


Καλλιόπη Σουφλή

evropaiko dikastirio


Απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αγωγές Ελλήνων συνταξιούχων, αναφορικά με τις περικοπές των συντάξεων που υπέστησαν από την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε σήμερα, δεν υφίσταται εκ μέρους του Συμβουλίου ΕΕ κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα στους ιδιώτες.


Ειδικότερα, οι ενάγοντες ήταν εργαζόμενοι στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ και έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. 


Υπάγονται σε δύο οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι, αφενός, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ), φορέα κύριας ασφάλισης, από το οποίο λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, και αφετέρου, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, φορέα επικουρικής ασφάλισης, από το οποίο λαμβάνουν επικουρική σύνταξη γήρατος.


Οι συνταξιούχοι κατήγγειλαν ότι από το 2010 έως και το 2014, κατ’ εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής και μακροοικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, οι συντάξεις τους γήρατος υπέστησαν δραματικές περικοπές και μειώσεις, που υπερέβη το 40% επί του συνολικού ποσού των συντάξεων (μόνον οι επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 70%).


Κατά τους ενάγοντες, με τις περικοπές και μειώσεις παραβιάστηκε το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως το γήρας, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1, 25 και 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το γεγονός αυτό καθιστά τις αποφάσεις παράνομες και γεννά εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκαταστήσει τη ζημία των εναγόντων. Υποστηρίζουν επίσης, ότι με τις αποφάσεις του Συμβουλίου παραβιάστηκαν οι αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας.


Οι ενάγοντες ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεωθεί το Συμβούλιο να αποκαταστήσει την περιουσιακή ζημία που υπέστησαν από την 01/01/2013 έως και την 31/05/2014 από την παράνομη μείωση των κύριων συντάξεών τους, συνολικού ύψους 870.504,11 ευρώ και να καταβάλει σε κάθε έναν από αυτούς το ποσό των 3.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στη σημερινή του απόφαση παρατηρεί, ότι ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες αποφάσεις ήταν όντως ικανές να προξενήσουν την προβαλλόμενη από τους ενάγοντες ζημία, τα δικαιώματα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια.


Πράγματι, η άσκησή τους μπορεί να περιοριστεί, όπως προβλέπει το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εφόσον τούτο δικαιολογείται από σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση και οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά στους ως άνω σκοπούς. 


Μέτρα με σκοπό τη μείωση του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνονται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικού συμφέροντος, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, στη μείωση των δημόσιων δαπανών και στη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας.


Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επίσης σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. 

Λαμβανομένων υπόψη των σκοπών αυτών και του άμεσου κινδύνου για τη φερεγγυότητα της Ελλάδας, τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί των δικαιωμάτων που επικαλούνται οι ενάγοντες και δεν συνιστούν, υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού, υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση που θίγει την ίδια την ουσία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.


Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν εξέδωσε τις επίμαχες αποφάσεις κατά πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων άσκησης των εξουσιών του.


Επιπλέον, το Δικαστήριο δεν δέχεται ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, δεδομένου ότι εκδόθηκαν με σκοπό να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η δημοσιονομική εποπτεία και να ειδοποιηθεί η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος.


Κατά συνέπεια, οι επίμαχες αποφάσεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ασκήσεως αρμοδιοτήτων που απονέμονται ρητώς στο Συμβούλιο με το άρθρο 126, παράγραφος 9, και το άρθρο 136 της Συνθήκης της ΕΕ.


ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

9 σχόλια:

 1. Δυστυχως οι ελληνες σε μεγαλο ποσοστο δεν εχουν καταλαβει το ρολο της ΕΕ ,δυστυχως ,παρολο που μας εχουν πιει το αιμα,οι Γερμανοι με το ντοπιο πολιτικο προσωπικο θα μας εξολοθρευσουν δια της λιμοκτονιας,το εχουν ξανακανει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεις από κανιβαλους να βρεις το δικαιο σου ποτε ; ΕΞΩ από την ενωση κανιβαλων , μπραβο στους Αγγλους που εφυγαν από τη βρωμια !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να το πάλι το "γενικό συμφέρον".

  Γενικώς και αορίστως...
  Το συμφέρον το γενικό.

  Πρέπει να πνιγούμε για να πάψουμε να διψάμε.
  Για το "γενικό συμφέρον" πάντα...

  Για δημόσιο και εθνικό συμφέρον, ούτε λόγος βέβαια.

  α.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε α.π., έχω την αίσθηση πως ''δημόσιο και εθνικό συμφέρον'' και "γενικό συμφέρον" είναι ''ταυτόσημες'' έννοιες, όταν χρησιμοποιούνται Γενικώς και Αορίστως, στο ''Γάμο του Καραγκιόζη'', από την (κάθε) εξουσία για να δικαιολογήσει πασιφανείς ανομίες της, πολλώ δε μάλλον τώρα, που οι λέξεις έχουνε χάσει, προ πολλού, τη σημασία τους.

   Διαγραφή
 4. Γιατί δεν πάτησαν επάνω στην ουσία οι δικηγόροι τους;; Δηλαδή, στο οτι δεν χρωστάνε οι Έλληνες, αλλά οι κυβερνήσεις τους αφού μαζί δεν τα φάγαμε;;; Έτσι για την ιστορία βρε αδελφέ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλα μου ντε... ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ... ΠΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ...

   Διαγραφή
 5. Αυτά τα καθαρματα οι γκαστερ εχουν το πεπονι και το μαχερι ! Εμεις όπως παντα σαν ραγιαδες προσφερουμε το κεφαλι μας στους σκατοεβραιομασονοσιωνιστες φονιαδες!!:!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το συμφέρον των γκαστερ των βρωμιαρηδων και απατεονων κυβερνητικων, τραπεζικων και των απατεονων της ΚΤΕ που εκλεψαν πανω 250 δις αποδεικτικα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΤΟΠΑΡΕΑ ΤΟΥ;;;;ΠΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ;;;ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ [ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ] ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΛΕΒΟΥΝ..ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...ΣΟΥΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ