Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2 TΡΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΜΕ ΚΑΛΠΙΚΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕνας κεντρικός τραπεζίτης που επανεισάγει στην οικονομία κάλπικο χρήμα ψωνίζει ότι γουστάρει από όποιον γουστάρει όποτε γουστάρει και δεν δίνει σε κανέναν λογαριασμό και δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την Ευρώπη παρωδία να αποκαλύψει το έγκλημα του κεντρικού τραπεζίτη...δείτε τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΕΚΤ


Μια Ευρώπη πλήρως παραδομένη στις ορέξεις των κεντρικών τραπεζιτών και στα κρυφά παραμάγαζα τους..
 
Ενας κεντρικός τραπεζίτης που λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία δίχως κανέναν έλεγχο από κανένα εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό της ΕΕ διατελεί το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο που διαδραματίζεται σήμερα στην Ευρώπη..
 
 
Το περιβόητο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που κάποιες πολιτικές μαριονέτες εντός Ελλάδος παρακαλάνε τον κεντρικό τραπεζίτη να μας εντάξει ως χώρα δεν είναι τίποτα άλλο από το μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο σύμφωνα με στοιχεία του ισολογισμού της ΕΚΤ ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις..
 
 
Τα μη συμβατικά μέτρα όπως οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες τα αποκαλούν και κανείς πολιτικός η οικονομολόγος σε αυτή την Ευρώπη παρωδία δεν αναρωτήθηκε γιατί τα αποκαλούν έτσι σε πλήρη εξέλιξη..
 
 
Επιτέλους κάποιοι θα πρέπει να αποκαλύψουν τον στρατηγικό στόχο των διεθνών τραπεζιτών που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο του 38% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέχρι το 2023 ξεκινώντας από την Ελλάδα που σήμερα είναι το μεγαλύτερο τραπεζικό πείραμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη..
 
 
Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει αναστείλει την κάθε δημιουργία χρήματος στην πραγματική οικονομία δηλαδή χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την ίδια ώρα επανεισάγει στην οικονομία αδρανές χρήμα που αποτυπώνει κατεστραμμένες αξίες και το οποίο προήλθε μέσα από την άσκηση νομισματικής πολιτικής και της σταθερότητας των τιμών..
 
 
Δημιουργεί χρήμα το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις ευρώ και το διαθέτει μόνο στους κατόχους εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους τραπεζίτες και τα παραμάγαζα τους που τα βαφτήσανε funds..Θα μας παρουσιάζουν πως η Ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε τροχιά ανάπτυξης και πως μεγεθύνεται το ΑΕΠ αλλά αυτό θα συμβαίνει μόνο στα χέρια των τραπεζιτών..
 
 
Την ώρα που κλείνουν την στρόφιγγα προς την πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις οι μόνοι που θα κυκλοφορούν με ρευστότητα θα είναι τα παραμάγαζα του όπου θα αγοράζουν τα πάντα σε μια ευρώπη έρμαιο τους..
 
 
Ενας κεντρικός τραπεζίτης που επανεισάγει στην οικονομία κάλπικο χρήμα ψωνίζει ότι γουστάρει από όποιον γουστάρει όποτε γουστάρει και δεν δίνει σε κανέναν λογαριασμό και δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την Ευρώπη παρωδία να αποκαλύψει το έγκλημα του κεντρικού τραπεζίτη...δείτε τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΕΚΤ

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Μαΐου 2017  • 16 Μαΐου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαΐου 2017 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης χρυσού από μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού κέρματος.
Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 279,3 δισεκ. ευρώ.
Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας
Είδος πράξης
Ποσό κατά τη λήξη
Νέο ποσό
11 Μαΐου 2017
Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ
Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 296,8 δισεκ. ευρώ. Τατραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 1.124,7 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 26,6 δισεκ. ευρώ σε 140,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 180,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 13,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.
Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων(στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 600,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 600,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). 
 
Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,8 δισεκ. ευρώ σε 1.974,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.
Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής
Δηλωθείσα αξία στις 12 Μαΐου 2017
Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές
Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1
8,3 δισεκ. ευρώ
-
-
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2
5,8 δισεκ. ευρώ
-
-
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3
218,6 δισεκ. ευρώ
+1,2 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων
23,8 δισεκ. ευρώ
+0,1 δισεκ. ευρώ
-0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα
84,9 δισεκ. ευρώ
+1,5 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα
1.534,8 δισεκ. ευρώ
+12,0 δισεκ. ευρώ
-
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων
98,4 δισεκ. ευρώ
-
-

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,1 δισεκ. ευρώ σε 1.165,6 δισεκ. ευρώ.
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ)ΥπόλοιποΔιαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό404.102−21
2Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ320.9231.174
 2.1Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ77.40010
 2.2Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού243.5231.164
3Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ32.253−2.324
4Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ17.039277
 4.1Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια17.039277
 4.2Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ00
5Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής781.232−798
 5.1Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης13.679−750
 5.2Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης767.3040
 5.3Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας00
 5.4Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις00
 5.5Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης248−48
 5.6Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων00
6Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ79.618995
7Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ2.271.44813.922
 7.1Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής1.974.69814.798
 7.2Λοιποί τίτλοι296.750−876
8Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ26.3720
9Λοιπά στοιχεία ενεργητικού237.602538
Σύνολο ενεργητικού4.170.58813.763
Παθητικό (εκατ. ευρώ)ΥπόλοιποΔιαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων

ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

1 σχόλιο:

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ