Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ο αποστάτης που έγινε πρωθυπουργός. Ο βασικός ενορχηστρωτής της Απο­στασίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναδείχτηκε σύμβολο της πιο απο­τρόπαιης προσωποποίησης του πο­λιτικού μας συστήματος. Ο τραγικός επίλογος αυ­τής της άθλιας πολιτικής προδοσίας γράφτηκε με την κατοχή της Κύ­πρου το 1974 από τους Τούρκους.


Ως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1965, ο Μητσοτάκης και η παρέα του «καθά­ρισαν» με την υπόθεση Αποστασία, αλλά όχι και με την Ιστορία, η οποία τους στιγμάτισε άγρια. 

Έκτοτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές του, είναι στιγματισμένος στη συνεί­δηση του ελληνικού λαού και θα πα­ραμείνει ιστορικά υπόλογος για το πολιτικό έγκλημα, στο οποίο πρωτα­γωνίστησε, σε βάρος της πατρίδας του. 

Κι έχουν το θράσος κάποιοι εγκάθετοι, με την ανακοίνωση του θανάτου του, να γράφουν για... ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ!
Νομίζουν πως όλοι οι έλληνες, έχουν απωλέσει την μνήμη τους.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΌΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ... ΖΩΝΤΑΝΟΙ Ή ΝΕΚΡΟΙ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ.

Καλλιόπη Σουφλή


Ο αποστάτης που έγινε πρωθυπουργός - Media

Τα γεγονότα που έμειναν στην Ιστορία ως Αποστασία ή Ιουλιανά, έβλαψαν ανεπανόρθωτα τη χώρα και την κράτησαν δέσμια της καθυστέρησης, της οπισθοδρό­μησης, του παλαιοκομματισμού, με συνέπεια ο λαός να καταβάλει ένα βαρύτατο τίμημα, του οποίου οι δύσοσμες συνέπειες επιβαρύνουν ακόμα το κλίμα του σύγχρονου πο­λιτικού μας συστήματος.Έχοντας στενούς δεσμούς με την Ιστορία αυτού του τόπου, το «Π» δεν ξεχνά ποτέ την επέτειο της με­γάλης Αποστασίας, μιας συνειδητής πολιτικής πράξης, η οποία δεν ήταν αποτέλεσμα λαθών ή πολιτικών συ­γκυριών, αλλά μεθοδευμένη υπονό­μευση της νομιμότητας, της οποίας τα αποτελέσματα είχαν τραγική κα­τάληξη για τον τόπο και στιγμάτισαν ανεξίτηλα τη σύγχρονη Ιστορία.


Το δίχως άλλο η θλιβερή Αποστα­σία της 15ης Ιουλίου 1965 αποτε­λεί αποφράδα ημέρα της σύγχρο­νης Ιστορίας του τόπου. 

Παράλληλα, κατά τραγικό τρόπο μας θυμίζει, στους χαλεπούς καιρούς που περνά η χώρα κι ο λαός, την κατάδηλη αήθη λειτουργία του σαθρού πολιτικού μας συστήματος, που για λόγους κομματικούς - προσωπικούς θυσιά­ζει κατά τον πλέον ανατριχιαστικό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας, ζημιώνοντάς την κατά ανυπολόγι­στο τρόπο.Πολιτική θρασύτητα


Τότε, στις 15 Ιουλίου 1965, μέσα από μια σειρά χαμερπών και άθλι­ων διαβουλεύσεων, όπου εξαγο­ράστηκαν πολιτικές συνειδήσεις σε μια στημένη και πρωτοφανούς θρα­σύτητας πολιτική συναλλαγή μετα­ξύ του παλατιού και μιας δράκας αποστατών, με προεξάρχοντα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανετρά­πη η νόμιμη κυβέρνηση του Γεωρ­γίου Παπανδρέου, μια κυβέρνηση εκλεγμένη με το σαρωτικό ποσοστό του 52,72%, γεγονός που ζημίωσε ανεπανόρθωτα την πολιτική ζωή της χώρας, συνεργώντας στην απα­ξίωση της πολιτικής και των πολι­τικών και ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τα τανκς της 21ης Απρι­λίου 1967. 


Ο τραγικός επίλογος αυ­τής της άθλιας πολιτικής προδοσίας γράφτηκε με την κατοχή της Κύ­πρου το 1974 από τους Τούρκους. 


Ο νεαρός τότε και περιορισμένης ευφυΐας κάτοχος του θρόνου Κων­σταντίνος, με την αδιαλλαξία του – βασικό χαρακτηριστικό των βλακών και ανίκανων ηγετίσκων – ήρθε σε ρήξη με τον αρχηγό της Ενώσεως Κέντρου παραβιάζοντας κατάφωρα τις αρχές του Συντάγματος. 

Τα γε­γονότα του καλοκαιριού του 1965 έμειναν χαραγμένα στη συνείδη­ση των νεότερων γενεών ως η πιο άθλια συνωμοσία κατά του δημο­κρατικού πολιτεύματος της χώρας. 

Ο βασικός ενορχηστρωτής της Απο­στασίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναδείχτηκε σύμβολο της πιο απο­τρόπαιης προσωποποίησης του πο­λιτικού μας συστήματος.


Στιγματισμένος και υπόλογος


Ως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1965, ο Μητσοτάκης και η παρέα του «καθά­ρισαν» με την υπόθεση Αποστασία, αλλά όχι και με την Ιστορία, η οποία τους στιγμάτισε άγρια. 

Έκτοτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές του, είναι στιγματισμένος στη συνεί­δηση του ελληνικού λαού και θα πα­ραμείνει ιστορικά υπόλογος για το πολιτικό έγκλημα, στο οποίο πρωτα­γωνίστησε, σε βάρος της πατρίδας του. 

Παρά το απύθμενο θράσος του να μιλά έκτοτε για συνταγματική νο­μιμότητα και να αρέσκεται να υπερασπίζεται τους θεσμούς παριστά­νοντας τον Κιγκινάτο, καλύτερα θα ήταν, έστω και την ύστατη γι’ αυτόν στιγμή, να ζητήσει συγγνώμη από την πατρίδα, την οποία τόσο έβλαψε η πολιτική του παρουσία. 

Μετά την «επιτυχία» Μητσοτάκη στα γεγονό­τα της Αποστασίας, οι Αμερικανοί αγαλλιούν. 


Όταν η κυβέρνηση Στεφανόπουλου παίρνει, τελικά, ψήφο εμπιστοσύνης από τη Bουλή, στις 24 Σεπτεμβρίου 1965, ο νέος Αμερικα­νός πρεσβευτής στην Αθήνα Φίλιπ Tάλμποτ δεν κρύβει την ικανοποίη­σή του για την επιτυχία «αυτής της τραγικής για την Ελλάδα επιχείρη­σης βασιλικού κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος». 


«Aκόμη κι αν οι Παπανδρέου επι­στρέψουν στην εξουσία κατά τη δι­άρκεια του 1966, η κυβέρνηση της οποίας θα ηγούνται τότε, θα φανεί ίσως λιγότερο ενοχλητική για την Ελλάδα και τις δικές μας σχέσεις με την Ελλάδα, από όσο αν εκτοξεύο­νταν στην εξουσία υπό τις σημερινές φορτισμένες συνθήκες», αναφέρει σε τηλεγράφημά του ο Τάλμποτ, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1965. 


Η Δεξιά χρόνια αργότερα θα επι­βραβεύσει τον Κωνσταντίνο Μητσο­τάκη με την ακατανόητη συνδρομή της Αριστεράς, η οποία για πρώτη και μοναδική φορά ενώθηκε προ­κειμένου να εκπληρώσει ο μέγας αποστάτης Κωνσταντίνος Μητσοτά­κης το όνειρο της ζωής του: να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο και τίμημα πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

Ωστόσο η Ιστορία, αποδεσμευμέ­νη από ταπεινές μικροκομματικές σκοπιμότητες, δεν είχε πει ακό­μα την τελευταία της λέξη και τον γκρέμισε από το πρωθυπουργικό αξίωμα με πανομοιότυπο τρόπο.

 Το πώς, το γνωρίζει ο σημερινός πρόεδρος της Ν.Δ., της πατριωτι­κής αυτής παράταξης, που πάντα στην ιστορία της προτάσσει το πα­τριωτικό συμφέρον υπεράνω του κομματικού. 


Αυτό το πολιτικό σύ­στημα και ο τρόπος που λειτούργη­σε ως και τις μέρες μας είναι υπεύ­θυνο κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο για τη σημερινή αδιέξοδη κα­τάσταση της χώρας.


ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

3 σχόλια:

  1. Ασιατισμος και καλοπεραση , ασιατισμος και μαφια , ασιατισμος και αντιανθρωπινη συμπεριφορα , ασιατισμος και εκβιασμοι , ασιατισμος και εγκληματα , ασιατισμος και κρυφο χρημα , ασιατισμος και αρχαιοκαπηλια , ασιατισμος και εξαφανιση της ελλαδος , ασιατισμος και ασιατοφαρες ,''' ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΧΕΡΙ'''. >

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ειμαι η τροϊκα με τα μνημονια με τα χαρατσια με κοψιμο μισθων και συνταξεων και και .....μονος μου ,που θα τα συνεχισει ο κουλης μου !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Στα τσακίδια να πάει ο σκατόψυχος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ