Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αυθαιρεσίες μητροπολίτη. (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου)

Σωτήρης Τζούμας: "Κοτζάμ Μητρόπολη πήρε, γιατί να θέλει να ελέξει τα πάντα στο νησί και γιατί;  
Όλα για τον έλεγχο του παγκαριού;  
Όλα για τον ήχο του χρήματος; Τί παθαίνουν αλήθεια κάποιοι άνθρωποι μόλις καταλάβουν θέσεις και αξιώματα;"Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου...
Ξεσάλωσαν... δεν εξηγειται διαφορετικά...

Αντί Του Κυρίου, Δεσποτάδες, άνοιξαν τις θύρες της ψυχης τους στον ... Βερζεβουλ...

Ο ... ήχος του χρήματος, κάλυψε τον ΗΧΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

Όχι... δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά... απλά, τώρα υπάρχει το internet και ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝ-ΙΕΡΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΡΑΣΟ.


Καλλιόπη Σουφλή
Image result for Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος IMAGES
Λόγω επικαιρότητας, και με την προσωπική άδεια του καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαγεωργίου*, καταχωρείται το κατωτέρω κείμενό του, σχετικά με τα έκτροπα στη μητρόπολη Λευκάδος, κατά του κοινοβίου της Ι. Μονής Φανερωμένης.
(οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Με αφορμή διάφορα αναληθή και ανακριβή δημοσιεύματα αναφορικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 462/2017 και 463/2017, οι οποίες από άλλα προσεκτικότερα μέσα του ηλεκτρονικού τύπου χαρακτηρίσθηκαν ως «‘κόλαφος’ για την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης και ‘δικαίωση’ της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος», προβαίνουμε στην έκδοση του παρόντος, προς αποκατάσταση της αλήθειας.
[1]. Κάποιοι, επιθυμώντας να απαλύνουν στα μάτια του πιστού λαού της τοπικής Εκκλησίας – που όμως γνωρίζει άριστα πρόσωπα και πράγματα - αλλά και του ευρύτερου κοινού, που αγαπά το Μοναχισμό και νοιάζεται για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το σαφές περιεχόμενο αλλά και το αυστηρό μήνυμα των ανωτέρω αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού της Χώρας μας, έσπευσαν δημοκοπικά να τις ερμηνεύσουν κατά το δοκούν, δείχνοντας ήδη από τώρα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να σεβαστούν το διατακτικό τους, που όμως τους αφορά άμεσα.
Στην πραγματικότητα, και εμείς αλλά και οι ίδιοι, ουδόλως αιφνιδιασθήκαμε από το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων, όντας πεπεισμένοι εδώ και χρόνια για το δικανικό σκεπτικό που θα ακολουθούσαν. Και τούτο διότι, η πάγια μέχρι σήμερα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας – αρεστή ή όχι σε μερικούς, αδιάφορο – είναι από μακρού χρόνου σαφής, μη αφήνοντας περιθώρια παρερμηνειών: κάθε Ιερά Μονή της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Μοναχολόγιο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι πέντε (5) τουλάχιστον Μοναχοί, δικαιούται ελεύθερα να εκλέξει τον ισόβιο Ηγούμενό της και τα αιρετά Μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της.
Νόμιμο δικαίωμα εκλογής αιρετής διοίκησης είχε και η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος προ του έτους 2010 και εξακολουθεί να έχει μέχρι και σήμερα αφού στο Μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής ήταν και είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον πέντε (5) Μοναχοί. 
[2]. Ήδη από το 2010, στην ασκηθείσα κατά της Ιεράς Μητρόπολης αίτηση ακυρώσεως, μνημονεύαμε τις συναφούς περιεχομένου αποφάσεις:
ΣτΕ 511/1983 [δημοσιευμένη στο περιοδικό Επιθεώρηση Δημοσίου & Διοικητικού Δικαίου 27 (1983), σελ. 189], και την όμοια
ΣτΕ 1952/2000 [δημοσιευμένη στο περιοδικό Νομικό Βήμα 49 (2001), σελ. 760].
[3]. Τα έτη που μεσολάβησαν μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, εκδόθηκαν και οι πιο κάτω, δικαιώνοντας σαφώς τις θέσεις μας και προδικάζοντας την έκβαση και της δικής μας υπόθεσης:
ΣτΕ 510/2015 [δημοσιευμένη στο περιοδικό: Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2015, σελ. 683 επ.], που έκρινε τα εξής: Αίτηση ακύρωσης εκ μέρους Ι. Μονής κατά της απόφασης Μητροπολίτη, με την οποία αυτός διόρισε προσωρινή Διαχειριστική Επιτροπή στην αιτούσα Ιερά Μονή. Το ΣτΕ έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως.
Δεν δημιουργείται ενδοστρεφής δίκη, αφού η Ιερά Μονή και η Ιερά Μητρόπολη είναι διακριτά Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου. Για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος των μοναχών, αρκεί η εγγραφή τους στο Μοναχολόγιο.
Το ηγουμενοσυμβούλιο αρμοδίως λαμβάνει απόφαση περί άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων από την οικεία Ιερά Μονή και παρέχει πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο.
Δεν χορηγείται στον επιχώριο Μητροπολίτη η εξουσία αντικατάστασης του Ηγουμενοσυμβουλίου με άλλο όργανο ή αποψίλωσης των αρμοδιοτήτων του.
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε χωρίς νόμιμο έρεισμα. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.
ΣτΕ 11/2012 (Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως): Άκυρη η απόφαση Μητροπολίτη περί διορισμού Ηγουμενοσυμβουλίου σε μονή, διότι οι μοναχές που εγκαταβιούσαν σε αυτήν δεν ήταν λιγότερες των πέντε. Αδικαιολόγητη η παράλειψη του Μητροπολίτη προς συμμόρφωση.
[4]. Κάποιοι, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν ερμηνευτικά το περιεχόμενο των ΣτΕ 462/2017 και 463/2017, εστιάζοντας επιλεκτικά σε φράσεις που νομίζουν ότι απαλύνουν τις καταδικαστέες πρακτικές τους.
[5]. Κάποιοι, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και γνωρίζοντας εδώ και χρόνια ότι θα δικαιωθούμε, αποτόλμησαν στην απόγνωσή τους να προβούν σε αυθαίρετη διαγραφή μελών της Αδελφότητάς μας, προκειμένου να μειώσουν την αριθμητική της δύναμη, εκδίδοντας παράνομα μάλιστα απολυτήρια. Και τούτο, μολονότι είναι γνωστό ακόμη και σε φοιτητές της Νομικής, ότι μία τέτοια ενέργεια, αν δεν γίνεται από την ίδια τη Μονή, θεωρείται σοβαρό ποινικό αδίκημα, ως παράνομη επέμβαση στο Μοναχολόγιο που τηρεί η ίδια η Μονή, ως το σημαντικότερο Δημόσιο Βιβλίο της (Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης 377/2010, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ‘Νόμος’ 577946).
[6]. Ενόψει των ανωτέρω, επιθυμούμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι:
6.1. Επειδή η ανοχή μας τελείωσε, πλην άλλων, ακόμη και στις συκοφαντικές δυσφημήσεις που δεχόμαστε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες ενώπιον της ποινικής, διοικητικής και αστικής δικαιοσύνης για την προάσπιση των δικαίων της Ιεράς Μονής μας και της Αδελφότητάς της, όπως προβλέπουν οι ιεροί κανόνες, το Σύνταγμα, ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και η λοιπή ποινική, διοικητική και αστική νομοθεσία.
6.2. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ήδη λάβει πικρή πείρα και γνωρίζουμε τις «προληπτικές» μορφές καταστολής που κάποιοι θα αποτολμήσουν – όπως την ανακάλυψη δήθεν «κανονικών αδικημάτων» εκ μέρους των μελών της Αδελφότητας, ώστε να μας απειλήσουν με εκκλησιαστικά δικαστήρια, ή την ξανα-ανακάλυψη δήθεν «οικονομικών σκανδάλων», ώστε να μας φιμώσουν με τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων – τους γνωστοποιούμε ότι ο καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
Και ας μη λησμονούν, ότι οι αποφάσεις ΣτΕ 462/2017 και 463/2017, τους στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα, υπάρχουν δικαστές σε όλη την Ελλάδα, στην αμερόληπτη κρίση των οποίων μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη.
*Ο Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος


Πηγή

 Διαβάστε τα όσα περιγράφει ο Σωτήρης Τζούμας ένα χρόνο πριν, για τα όσα απαραδεκτα συμβαίνουν και σ' αυτό το Ιερό Μοναστήρι, με τον .... Μητροπολίτη και το .... κουτί του!
Η Δεσποτοκρατία, στον υπερθετικό βαθμό του Φαρισαϊσμού της...
Μετέτρεψε τον ΟΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, σε... Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου , Άγιες Μέρες που έρχονται...

Καλλιόπη ΣουφλήΤί συμβαίνει στην Φανερωμένη Λευκάδος που διχάζει το νησί; —Το…. κουτί του Δεσπότη;

Image result for ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ IMAGES
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σωτήρης Τζούμας: "Κοτζάμ Μητρόπολη πήρε, γιατί να θέλει να ελέξει τα πάντα στο νησί και γιατί; Όλα για τον έλεγχο του παγκαριού; Όλα για τον ήχο του χρήματος;
Τί παθαίνουν αλήθεια κάποιοι άνθρωποι μόλις καταλάβουν θέσεις και αξιώματα;"ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ.ΤΖΟΥΜΑ


Είχαμε ασχοληθεί προ εξαετίας περίπου, με το ίδιο θέμα! Περιμέναμε οτι θα το θεράπευε ο χρόνος αλλά απ´ότι φαίνεται τα συμφέροντα είναι ισχυρά!


Ο νέος τότε Ποιμενάρχης της Λευκάδας, Μητροπολίτης Θεόφιλος, παρασυρόμενος, δυστυχώς από συναδέλφους του με εμπειρία στον έλεγχο και στην εκμετάλλευση των Μονών της επαρχίας τους, αλλά και από την επάρατη δεσποτοκρατία, που διέπει ακόμη το σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας μας , θέλησε να ασκήσει τον απόλυτο έλεγχο στη Μονή Φανερωμένης– αληθινό κόσμημα για τη Λευκάδα– και ζήτησε την μετατροπή του από Μονηστήρι όπου ήταν και παραμένει από συστάσεώς του,σε προσκύνημα για να έχει τον απόλυτο οικονομικό έλεγχο.
Η Μονή, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο αντέδρασε αρνούμενη να θυσιάσει την κατοχυρωμένη από Οικουμενικές Συνόδους και Ιερούς αγώνες,Μοναστική της αυτονομία, στο βωμό της δεσποτικής αυθαιρεσίας.
Στη Μονή Φανερωμένης να πούμε οτι είναι Ηγούμενος από πολλών ετών ο Αρχιμ. Νικηφόρος Ασπρογέρακας– πνευματικό ανάστημα του αειμνήστου Γέροντος Λευκάδος Νικηφόρου, ο οποίος εκοιμήθη την ίδια ημέρα με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο(28/01/2008).
Ο π. Νικηφόρος είναι ένας παραδοσιακός κληρικός, με τεράστιο πνευματικό έργο και προσφορά στο νησί αλλά και με πνευματικά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Από το Διδυμότειχο και την Κομοτηνή, έως στην Πάτρα, στην Κρήτη και στη Λέσβο , χιλιάδες ψυχές και μάλιστα νέων ανθρώπων, εμπιστεύονται το πετραχήλι του και την προσευχή του. Μάλιστα κατά την εκλογή για την Μητρόπολη Λευκάδος, ήταν συνυποψήφιος του εκλεγέντος Θεοφίλου. Προσπάθησε με τις μικρές δυνάμεις που διέθετε στο Σώμα της Ιεραρχίας να αποτελέσει την φυσική διαδοχή του Γέροντά του Νικηφόρου Α ´.


Η Ιεραρχία, όμως, είχε ήδη δρομολογήσει την εκλογή του Θεοφίλου, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός στους εκλέκτορες Αρχιερείς, λόγω της υπηρεσίας του στη Σύνοδο, αλλά και γιατί ενδιαφέρθηκαν για την προαγωγή του παλιοί Ιεράρχες όπως ο τότε Γρεβενών Σέργιος και ο Νικαίας Αλέξιος, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την απειρία των πρώτων μηνών του νεοεκλεγέντος τότε Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.


Τον Θεόφιλο, τον θυμάμαι από λαϊκό ακόμη, ως ακόλουθο του λόγιου αειμνήστου Αρχιμ. Χριστοφόρου Παπαδοπούλου, Ηγουμένου της Μονής Πετράκη.


Ήταν ένας σεμνός νέος με κόκκινα εκ κατασκευής μάγουλα ( τα διατηρεί ακόμη), που κοκκίνιζαν ακόμη περισσότερο όταν μιλούσε — αν και πέρα της καλημέρας ή της καληνύχτας, σπάνια έλεγε κάτι παραπάνω!


Ανατρέχω στο παρελθόν για να αποδείξω εμπράκτως οτι ο πρότερος έντιμος βίος του Θεοφίλου δεν προεξοφλούσε επ´ουδενί την εξέλιξή του και πολύ περισσότερο, τη σημερινή σκληρή συμπεριφορά του έναντι της Μοναστικής Αδελφότητας της Φανερωμένης και προσωπικά προς τον π. Νικηφόρο, ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου κομμάτι της Λευκαδίτικης γής! Ελευκάνθησαν οι τρίχες της κεφαλής του και της γεννιάδος του στην υπηρεσία και στην αφοσίωσή του στο λαό της Λευκάδος.


Θα περίμενα να είχε ο Μητροπολίτης Θεόφιλος την μεγαλοψυχία και την γενναιότητα της ανοχής και της παραδοχής κάποιων πραγμάτων, όταν μάλιστα ο Θεός τον αξίωσε με την εκλογή του σε ποιμενάρχη της Λευκάδας.


Κοτζάμ Μητρόπολη πήρε, γιατί να θέλει να ελέξει τα πάντα στο νησί και γιατί; Όλα για τον έλεγχο του παγκαριού; Όλα για τον ήχο του χρήματος;
Τί παθαίνουν αλήθεια κάποιοι άνθρωποι μόλις καταλάβουν θέσεις και αξιώματα;


Στην περίπτωση του Μητροπολίτη Λευκάδος Θεοφίλου, δεν θέλουμε να πιστεύουμε οτι ισχύει κάτι τέτοιο!
Έχει προφανώς παρασυρθεί από κακούς συμβούλους και κάποιους φιλόδοξους ντόπιους παράγοντες της Εκκλησίας που στοχεύουν στην επόμενη ημέρα και θέλουν να θέσουν τις βάσεις γιαυτό το εγχείρημα: τον απόλυτο οικονομικό έλεγχο της τοπικής Εκκλησίας.


Δεν θέλουμε να καλύπτουμε τέτοια γεγονότα που διχάζουν το λαό μας! Σε μία εποχή που η πατρίδα μας δοκιμάζεται και η Εκκλησία μας κάνει ότι μπορεί για να σταθεί κοντά στο ποίμνιό της,όχι ως μια διευρυμένη ΜΚΟ, όπως κατάντησε να φαίνεται,αλλά ως πραγματική Εκκλησία, σταθερή στην θεία αποστολή της, πρέπει να αποκαλύπτουμε και να στιγματίζουμε τέτοια γεγονότα διχασμού!


Αναδημοσιεύω παρακάτω κάποια στοιχεία που ήλθαν στα χέρια μας και αφορούν τα γεγονότα στη Λευκάδα.


Ένα ανακοινωθέν του Σωματείου » Φίλοι της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος» στην οποία απεικονίζεται με τον πιο καθαρό τρόπο η άψινθος του διχασμού που έχει δηλητηριάσει το λαό του νησιού! Είναι λυπηρό ο λαός να εγκαλεί και να καταγγέλει τον ιερό κλήρο και μάλιστα τον Μητροπολίτη για φαινόμενα και συγκεκριμένες ενέργειες διχασμού και ο Μητροπολίτης να κάνει πως δεν καταλαβαίνει!

Παράλληλα αναδημοσιεύουμε μία επώνυμη περιγραφή από τα όσα διαδραματίστηκαν σε έναν κατανυκτικό εσπερινό, στη Μονή Φανερωμένης, μεσούσης της Αγίας Τεσσαρακοστής!

Μα είναι δυνατόν να χτυπά ο Μητροπολίτης με το μπαστούνι του πάνω στο κουτί για τον οβολό των πιστών και να λέει :
— Πάρτε το κουτί από δώ και φέρτε το άλλο, το δικό μου…

Ακούς εκεί ;
–Το κουτί του Δεσπότη!!
Σαν ανέκδοτο ακούγεται!

Και μάλιστα το …»κουτί του Δεσπότη»  είχε αποσυρθεί , γιατί είχε βάλει ανθρώπους χωρίς τη συνεννόηση της Μονής για να το ανοίγουν και δεν έκανε πίσω … Οπότε η Μονή είχε μείνει χωρίς κουτί για τα κεράκια..

Και τα δύο κείμενα όπως θα δείτε είναι αρκετά περιγραφικά και φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος!


Όταν γράφαμε για το ίδιο θέμα, προ εξαετίας, είχαμε πιστέψει οτι βρισκόμαστε ενώπιον ενός ενδοοικογενειακού θέματος που η αγάπη και η λογική θα το θεραπεύσουν !

Έξι χρόνια μετά το πρόβλημα έγινε πληγή! Δεν είμαστε στο τέλος! Είμαστε μόνο στην αρχή!

 Διαβάστε εδώ, τις καταγγελίες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ


Πηγή faneromeni
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Κρίθηκε με την υπ. αριθμ. 463/2017 απόφαση του ΣτΕ (τμήμα Γ) και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr, η διαφορά μεταξύ της Ιεράς Μονής Φανερωμένης και της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Η υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2010 αφορούσε στο δικαίωμα της Ιεράς Μονής να εκλέξει αιρετά όργανα διοίκησης (Ηγούμενο και Ηγουμενοσυμβούλιο), κάτι το οποίο ο Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος κ. Θεόφιλος αρνούνταν επικαλούμενος άλλες πράξεις.

"Η αιτιολογία αυτή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι νόμιμη, διότι, εφόσον η αιτούσα Ι.Μ. ζήτησε τον ορισμό (τρίτου) μέλους εφορευτικής επιτροπής από το Μητροπολίτη για την διεξαγωγή των επίμαχων εκλογών, επικαλούμενη τη συνδρομή των κατά νόμο προϋποθέσεων από την άποψη του αριθμού και της εν γένει νόμιμης συγκρότησης της μοναχικής αδελφότητας για την ανάδειξη αιρετού ηγουμένου και ηγουμενοσυμβουλίου, ο ως άνω Μητροπολίτης ήταν υποχρεωμένος να εξετάσει το αίτημα και εφόσον, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, συνέτρεχαν οι ως άνω προϋποθέσεις, όγειλε και να το αποδεχθεί, προκειμένου να διενεργηθεί νομότυπα η εκλογή, από τριμελή εφορευτική επιτροπή" - αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τις πληροφοριίες της Romfea.gr, η απόφαση αναφέρει ότι ο Μητροπολίτης Λευκάδος αρνούμενος να πράξει τα νόμιμα παραβίασε τις κείμενες διατάξεις.

Για το λόγο αυτό το ΣτΕ ακυρώνει τις σχετικές πράξεις του Μητροπολίτη και αναπέμπει σε αυτόν να ενεργήσει τα νόμιμα με σκοπό τη ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Πρόκειται για μια απόφαση κόλαφο, η οποία δικαιώνει τον δικαστικό αγώνα χρόνων της Μονής Φανερωμένης, αφηνοντάς την παράλληλα να συνεχίσει το τεράστιο κοινωνικό και πνευματικό έργο που επιτελεί.


πηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

1 σχόλιο:

  1. Ξεσάλωσαν οι καριόληδες,μέλη της ίδιας συμμορία με τους αριστερούς κατσαπλιάδες είναι. Καήκαμε, αλώθηκε εντελώς η Ελλάς. Βγάλτε τις φωτογραφίες ρε τις "καριόλες" με τα στρίγκ. Ανεβάστε φωτογραφίες με τις σουλτάνες να γίνει χαμός!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ