Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ξεσηκώθηκαν στην Πάτρα: Αφαιρούν ονόματα Αγίων από νοσοκομεία


 Αφαιρούν λοιπόν τα ονόματα Αγίων από δημόσια κτήρια. 
Μένει να κηρυχθεί η χώρα επίσημα σε άθεο κράτος.


Μήπως να αφαιρέσουν και τα ονόματα των μανάδων  τους και να το αλλάξουν με το "π@#$&νες';;;
Ετσι κι αλλιώς, ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΕ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΣΦΑΞΕΙ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ.


Καλλιόπη Σουφλή

Υ.Γ. Σιωπή ιχθύος και από τον κοπροΝΥΜΟ...
 

Ξεσηκώθηκαν στην Πάτρα: Αφαιρούν ονόματα Αγίων από νοσοκομεία 

 

Σύγχυση επικρατεί με την επωνυμία του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών,

μετά την ενοποίηση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» με το νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Άγιος Λουκάς».Τόσο στο ανακαινισμένο πολυώροφο κτήριο όσο και σε κάποια επίσημα έγγραφα, δεν υπάρχει η ονομασία «Άγιος Ανδρέας» δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.


«Δεν μπορώ κι εγώ να το αποκαλέσω Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. 


Μου είναι αδύνατο να διανοηθώ αυτό το νοσοκομείο χωρίς το όνομα "Αγ. Ανδρέας". 

Για τον λόγο αυτό έχω κάνει και προσωπική εισήγηση προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τη διατήρηση του συγκεκριμένου ονόματος».

Αυτό ξεκαθαρίζει σε δήλωσή του προς την εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτριος Κωστακιώτης, σε συνέχεια της ανοικτής επιστολής διαμαρτυρίας του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου για την αφαίρεση του ονόματος «Αγ. Ανδρέας», από το ακρωνύμιο του κεντρικού νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης.Αφαιρούν λοιπόν τα ονόματα Αγίων από δημόσια κτήρια. Μένει να κηρυχθεί η χώρα επίσημα σε άθεο κράτος.

 
Διαβάστε την επιστολή του Μητροπολίτη Πατρών προς το υπουργείο Υγείας:
 


Kύριε Ὑπουργέ, Χριστός Ἀνέστη!
 


Μέ ἀπορία μεγάλη, ὁ Πατραϊκός Λαός εἶδε τήν νέα έπιγραφή, στό Νοσοκομεῖο «Ἃγιος Ἀνδρέας» τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία ἒχει διαμορφωθῆ, πλέον, ὡς ἐξῆς: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ».(Ἐπιγραφή στό ὑπέρυθρο τοῦ ἀνακαινισθέντος καί ἂρτι δοθέντος στή λειτουργία κτιρίου). Ἒχει ἀφαιρεθῆ, δηλαδή, ἡ ὀνομασία τοῦ Νοσοκομείου « Ἃγιος Ἀνδρέας». 

Μέ τό ὂνομα ὃμως «Ἃγιος Ἀνδρέας», ἒχει καθιερωθῆ τό ἐν λόγῳ Νοσοκομεῖο, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, στίς συνειδήσεις, οὐχί μόνο τῶν Πατρινῶν, ἀλλά θά ἠδυνάμεθα νά εἲπωμεν, τῶν πανελλήνων. Ἐξ’ ἂλλου, ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν, εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρέων καί ὁ προστάτης τῆς πόλεως, μετά τοῦ ὁποίου ἡ Πάτρα ἒχει συνδεθῆ ἂρρηκτα ἢ καλύτερα ἒχει ταυτισθῆ. 

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ἡ πνοή καί ἡ ζωή τῆς πόλεώς μας. (Στήν Πάτρα ἐδίδαξε, ἐθαυματούργησε, ἐμαρτύρησε καί στήν Πάτρα εὑρίσκονται, ὁ τάφος του, ἡ ἁγία Κάρα του καί ὁ Σταυρός τοῦ μαρτυρίου του).

  Ὡς ἐκ τούτου, θεωροῦμε, ὃτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀποκατασταθῇ ἡ ὀνομασία τοῦ Νοσοκομείου, ὡς ἦτο μέχρι τώρα καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ταυτότητά του.

  Ἡ ἀπάλειψη τῆς ὀνομασίας ἀπό τό Νοσοκομεῖο, ὀφείλεται, ὡς διεπιστώσαμε, στό ὃτι στήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 31.12.2012 ἀριθμ. Φύλλου 3486, ὑπάρχει ἡ ἀπόφαση Ἀριθμ. Υ4α/οικ. 123812, περί ἑνοποιημένου Ὀργανισμοῦ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Ὁ Ἃγιος Ἀνδρέας» καί τοῦ Νοσοκομείου Θώρακος «Ὁ Ἃγιος Λουκᾶς», μέ τήν ἐπωνυμία «Γενικό Νοσοκομεῖο Πατρῶν». Οὐσιαστικά, μέ τήν ἀπόφαση αὐτή, ἀφαιρεῖται ὃλως παραδόξως καί ὡς μή ὢφελεν, ἡ ὀνομασία καί ἀπό τά δύο Νοσοκομεῖα.

  Ὃμως μέ ἀποφάσεις πού δημοσιεύονται στό ἲδιο Φ.Ε.Κ., ἑνοποιοῦνται καί ἂλλα Νοσοκομεῖα, γιά τά ὁποῖα διατηρεῖται ἡ ὁνομασία τους. Ἀναφέρομε χαρακτηριστικά: α) Μετά τήν ἑνοποίηση τοῦ Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» καί τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Δυτικῆς Ἀττικῆς «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ἡ ὀνομασία διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: «Γενικό Νοσοκομεῖο Νίκαιας Πειραιᾶ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν. Δυτικῆς Ἀττικῆς «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΑΡΙΘΜ.Υ4Α/ΟΙΚ.123791).
β) Τό Μαιευτήριο, «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» καί τό Γενικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», μετά τήν ἑνοποίηση διατηροῦν τἠν ὀνομασία τους ὡς ἐξῆς: «Γενικό Νοσοκομεῖο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ἀριθμ. Υ4α/οικ.123799).

  Ἐπειδή τό ζήτημα γιά τήν πόλη τῶν Πατρῶν, εἶναι πολύ σοβαρό ἓνεκα τῆς σχέσεως τῆς πόλεως μέ τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ἀφοῦ παγκοσμίως ἡ Πάτρα εἶναι γνωστή, ὡς πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἐπειδή τό ὂνομα τοῦ Νοσοκομείου εἶχε δοθῆ πρός τιμήν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, μέ τόν ὁποῖον ὃλες οἱ γενηές τῶν Πατρινῶν συνδέθηκαν καί συνδέονται μέ βαθύ ἐσωτερικό πνευματικό δεσμό, καθίσταται ἀδήριτος ἡ ἀνάγκη νά ἀποκατασταθῇ ἡ ἱστορική ὀνομασία τοῦ Νοσοκομείου τῶν Πατρῶν καί θερμῶς παρακαλοῦμεν πρός τοῦτο, προστεθησομένης, ἐφ’ ὃσον κρίνετε, καί τῆς ὀνομασίας τοῦ ἂλλου Νοσοκομείου (τοῦ Νοσοκομείου Θώρακος «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»), ὡς ἒχει.

  Ἡ διόρθωση μέ μιά κοινή Ὑπουργική ἀπόφαση, θά ἂρῃ τήν «ἀδικία» εἰς βάρος τοῦ Νοσοκομείου, ἀλλά καί τήν «προσβολή» πρός τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, θά ἱκανοποιήσῃ δέ τά μέγιστα τόν Πατραϊκό Λαό.

  Εἶμαι βέβαιος κ. Ὑπουργέ, ὃτι θά ἀποκαταστήσετε τήν «ἀδικία», ἡ ὁποία ἒγινε, μέ τήν προαναφερθεῖσα ἀπόφαση, ἱκανοποιώντας ἒτσι τό αἲσθημα τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ καί ὂχι μόνο.
 


Εὐχόμενος πᾶσαν εὐλογίαν παρά Κυρίου, διατελῶ
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης καί τιμῆς


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

17 σχόλια:

 1. >>>τι δουλεια εχουν οι αγιοι , ντροπη , και αηδια να μπαινουν τα ονοματα τους σε νοσοκομεια .Βαλτε ονοματα ελληνων γιατρων της αρχαιοτητας , απο τους ιδρυτες της ιατρικης εως τον Γαληνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαλον ντροπη και αηδια επρεπε να αισθανεται το ιστολογιο που σου παραχωρησε το βλασφημο σχολιο σου ,αν δεν σου αρεσει η ελλαδα οπως ειναι , να πας στο ισλαμαπαντ αν εισαι μουσουλμανος , αν εισαι αριστεροαναρχοσυριζαιος μαθε οτι θαχης και εσυ την ιδια τυχη με μας οταν ξεσηκωθουν οι ισλαμοπιθηκοι εδω στην ελλαδα , γιατι οι ισλαμοπιθηκοι δεν θα κανουν διακριση τους Ελληνες απο τους ελληνοφονους ουτε θα ξεχωρισουν αθεους , συριζαιους και κουμουνιστες , η δωδεκαθειστες , αλλα θα κοβουν κεφαλια και θα πηγαινουν , καταλαβες . Το μισος σου κατα του χριστιανισμου δεν θα σε σωση απο τα χερια τους .Λαθος σε συμβουλευουν οι πατρονες σου .

   Διαγραφή
  2. Προσπαθώ να μην διαγράφω σχόλια, θεωρώντας πως πρέπει να παρατίθενται όλες οι απόψεις...εξαιρούνται σχόλια προκλητικά και χυδαία.

   Διαγραφή
  3. (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ 2 )
   ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...
   ΜΕΤΑ ΤΟΝ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΕΟΣ, ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ, ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ, ΣΤΑΝΑΣΤΙΣΗΣ, "¨ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ" Κ.ΛΠ. ΘΑ ΠΑΡΑΜΗΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ...
   ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....
   ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ....
   ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΝΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟΥ ΤΩΡΑ, ΔΛΔ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ( ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΕΙΑ )...
   ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ...
   Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΙ Η ΑΠΟΔΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΗΚΤΗ...
   ΟΠΟΙΣΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑ ΚΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ, Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΕΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ....

   Διαγραφή
  4. Το νοσοκομείο το άγιος Ανδρέας έτσι το ξέρουμε και έτσι θα παραμείνει προς τιμήν του Αγίου μεγαλομαρτυρα Αγίου οτι και να γίνει ΧΡΙΣΤΟΣ ΆΝΕΣΤΗ

   Διαγραφή
 2. 10''55μμ μιλας σαν να ηρθες με τον Αρειο τον αφγανο και χριστιανο εκεινη την εποχη που εσφαζε τους ελληνες σαν προβατα . προσεχε μην σε γαμιση η ΙΣΤΟΡΙΑ και μαλιστα η ελληνικη , γιαυτο μην την βριζεις σαν βαρβαρος. ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 12''13ΠΜ ΑΤΟΦΙΟΣ Τουρκμενιος ελλαδιτης απο τα εμπεδα της κεντρικης ασιας.ΥΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΩΑΣ ΚΑΙ ΣΥ , ΛΕΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΑΧ. ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΕ ΧΑΙΔΕΨΕ ΠΡΩΤΑ ΜΙΑ ΜΑΝΤΡΑ ΟΡΧΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ , ΧΩΡΙΑΤΛΑΜΑ ΤΕΛΕΙΟΦΥΤΕ [!] ΛΥΚΙΟΥ [!] ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΣΥ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσενα 11.53 , κανει λαθος η Κυρια Ποπη που σε αφηνει να γραφεις τοσα χρονια ,βομολογιες και βρισιες στο site ΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ,και αυτο που κανεις ειναι να βριζεις τα θεια και την θρησκεια των αλλων ,χωρις ιχνος σεβεσμου σε κανενα . Περιφερεσαι εδω και κατι χρονια στο ιστολογιο . Η κυρια Ποπη ειναι υποχρεωμενη να κρατηση αυτο που αναγραφει στο site της οτι θα διαγραφει τα σχολια που υβριζουν , διακομοδουν τα θεια κλπ . Το ποιο πανω σχολιο σου ειναι χαρακτηριστικο με τις βρομικες λεξης σου εναντιον αλλων σχολιαστων . Ενα πραγμα λεω μονο ντροπη στην κυρια Ποπη , που δεν εφαρμοζει οτι υποσχεται . Και ενα τελαυταιο , ο καθενας εχει το δικαιωμα να πιστευει οπου θελει , ομως κανενας δεν εχει το δικαιωμα να υβριζει και να προσβαλει το πιστευω του αλλου .

   Διαγραφή
  2. δεν διαβασες ορε 10''52μμ τι γραφει ο 12''13πμ και ο 10''55μμ σε καποια σημειωση μου ? ρε σεις μην το παιζετε ακινακηδες της βαβυλωνας και βαλε . Μελετηστε ορε τι σημειωνω οργιλες και σκεφθειτε λιγο , οχι πολυ.

   Διαγραφή
 3. Σε νεκροταφια τα ονοματα των αγιων και οχι σε νοσοκομεια. Οι ασθενεις βλεποντας κερια και εικονισματα ''απελπιζονται δεοντος''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΤΣΑΚΩΜΟΙ ΟΙ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΚΙΕΣ ,ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ,ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ..ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝΕ.....ΣΟΥΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξαιρετικά εύστοχη παρατήρηση (και πέρα από νεοταξικής λογικής ανανοηματοδοτήσεις της ελληνικής ιστορίας κατ' αποκοπήν).

   Το πιο σωστό και περιεκτικό σχόλιο, πραγματικά συμφωνώ και επαυξάνω.
   Εκεί ακριβώς είναι το θέμα ο "τρόπος που αφαιρούνται" και όχι οι ανιαροί -και θα προσέθετα ανεδαφικοί- αφορισμοί της ιστοικής περιοδολόγησης.

   απλός πολίτης

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος 26 Απριλίου 2017 - 10:55 μ.μ εχεις αγνοια περι θρησκειων, εχει δικιο ο Ανώνυμος 26 Απριλίου 2017 - 9:01 μ.μ

  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwino7rt7MTTAhUDWxQKHZ2ZCkIQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.impantokratoros.gr%2FE72155B2.el.aspx&usg=AFQjCNG3l5DXD-hyfMcmmXc_QhBpLlM5eQ

  οι χριστιανοι ορθοδοξοι ιερεις ηδη απο πριν και επισημα (πριν ακομη πολλαπλασιαστουν) οι λαθροεισβολεις στην χωρα μας αποδεχονται την υφισταμενη κατασταση και ξερουν οτι καποια στιγμη, στις επομενες γενεες θα επικρατησει η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ.

  Ο Χριστιανισμος και το Ισλαμ ειναι "ΑΔΕΡΦΙΑ" και κοινο Πατερα εχουν τον Αβρααμ (Ιουδαισμος)!! Οι διαφορες μεταξυ των θρησκειων εγιναν σκοπιμα, αλλιως δεν θα υπηρχε νοημα (να ειναι ιδιες), αυτες εκφραζουν εμμεσως πλην σαφως την Χεγκελιανη διαλεκτικη δλδ πχ Θεση (Χριστιανισμος) Αντιθεση (Ισλαμ) ή αντιστροφα και η συνθεση θα ειναι η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ και ολα αυτα φτιαγμενα απο τους απανταχου Ιουδαιους του κοσμου που ελεγχουν εξαιρετικα αυτες τις δυο βασικες Θρησκειες του Δυτικου κοσμου αλλα και στη Ρωσια, τονιζοντας τις διαφορες τους (ακομη και μεταξυ των χριστιανικων και ισλαμικων δογματων, σπερνωντας βια και αιμα αναμεσα τους ανα τους αιωνες) αλλα επιτυγχανοντας ουσιαστιως τον Σιωνιστικο ρολο τους!! Καλα Ξυπνητουρια!!

  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUw_aWrcXTAhVCshQKHTLKDMsQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tovima.gr%2Fworld%2Farticle%2F%3Faid%3D607139&usg=AFQjCNG1PdeaI3ikGhzHwBkyfXrnqybe2w

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η θεωρεια σου 10.25 μμ βρομαει καθαρα εβραικη προπαγανδα , ψαξου καλυτερα γιατι ευρισκεσαι σε εβραικο σκοταδι αδελφε . Και προσεχε γιατι εχει πεσει πολυ Λιακοπουλαδια προπαγανδα στην Ελλαδα τα τελευταια χρονια . Πληροφοριακα σου λεω οτι ο Λιακοπουλος συναιργαζεται στενα με εβραιους της Θεσσαλονικης , πολυ χρημα σου λεω ..... Aκομη τον προπαγανδιζουν πολλα site .

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 27 Απριλίου 2017 - 11:46 μ.μ

   Δεν ακουω ουτε Λιακοπουλο, ουτε Αδωνη, ουτε Βελοπουλο, ουτε κανεναν αλλο. Διαβαζω και ψαχνομαι απο μονος μου εδω και 10 χρονια!! Κατα αρχην, δεν ειναι θεωρια μου και δεν ειναι Εβραικη προπαγανδα, ειναι ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ στην χωρα μας, αλλα συμβαινει και στο εξωτερικο. Και εγω (οπως εσεις τωρα) δεν συνειδητοποιουσα για δεκαετιες το πως λειτουργουν τα πραγματα (και ελεγα αυτα που μου εγραψες εσυ ανωτερο). Η Χεγκελιανη διαλεκτικη και στα θεματα θρησκειας - πιστης, ειναι παρουσα οσο ποτε αλλοτε, πολυ περισσοτερο μετα απο την πτωση της ΕΣΣΔ και μετα!! Οσοι διαβαζουν ιστορια και εχουν αντιληψη και κριση των γεγονοτων (και για τα θρησκευτικα θεματα) μπορουν να αντιληφθουν τι εννοω!!

   Διαγραφή
 6. Σαν κατσαπλιαδες αντιχριστοι αγαπητοι και φιλοι του Ντειβιτ του γιου του ροτσαηλ ,που ερχεται σαν αντιχριστος απιστοι που με αυτη σας την σταση τον προσκυνατε τον εβραιοκανιβαλο και σαν σκοταδιστες ετσι θελετε να βγαλετε τα ονοματα των Αγιων ! Η παρουσια των Αγιων διαλυει την παρουσια των διαβολων ! Ο απιστος παντοτε ειναι κοντα στο διαβολο και να που φθασαμε σημερα με τις απιστες κυβερνησεις και ειδικα η τωρινη κυβερνηση !Η παγκοσμια εβραιομασονοσιονιστικη συμμορια ακουει ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και αναστεναζει !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λοιπόν, εδώ δεν είναι θέμα πίστης.

  Να τελειώνουμε με τα παραμυθάκια.
  Δεν χρειάζεται να "πιστεύει" κανείς.
  Και άθεος ή αγνωστικιστής να δηλώνει και απέχθεια να έχει για μια δισποτική εκδοχή λειτουργίας λχ της εκκλησίας, το πρόβλημα είναι πολύ βαρύτερο και έχει χρέος να ανθίσταται.

  Να ανθίσταται στην "προστασία" κάθε λογής.
  Σε μια κοινωνία που υποτίθεται είναι βασισμένη στην λεγόμενη "λαϊκή κυριαρχία", ο πρώτος και ο τελευταίος που ορίζει την φυσιογνωμία της πολιτείας του, είναι ο λαός (ως πολιτισμική έννοια) η κοινωνία δηλαδή, με όρους πολιτικής.

  Ας αφήσουν λοιπόν τη κουτοπονηριά, η ανεξιθρησκία στηρίζεται στο αξίωμα να μην κάνεις κατήχηση σε κάποιον να πιστέψει ή να μην του επιβάλλεις την θέση σου με όρους που διαφορετικά τον εγκαθιστάς στο περιθώριο.
  Και τέτοια (είναι η αλήθεια) κάποιοι δεσποτάδες τα κάνουν, σε κόσμο που δεν πιστεύει προσπαθώντας να αποσπάσπουν τη δύναμη του θρησκευτικού συναισθήματος και να εποκλείσουν κοινωνικά από συμβατικές λειτουργίες της εκκλησίας όσους δεν είναι πλήρως θρησκευόμενοι με την λειτουργική έννοια.
  Υπάρχουν και αυτά.

  Από την άλλη, υπάρχει η ιστορία, η ταυτότητα, η μνήμη που έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωση ή στην διατήρηση μιας εθνικής συνοχής σε δύσκολους καιρούς.

  Λοιπόν, να τελειώνει αυτό το αστείο, οι εικόνες θα κατέβουν αν το αποφασίσει ο λαός, εφόσον είχαμε πλήρη αντιπροσώπευση ή εξελικτικά δημοκρατία, ο "δήμος".

  Όλα τα άλλα κολπάκια είναι ανοσιουργήματα που παραβιάζουν θεμελιώδη ζητήματα του κοινωνικού ανθρώπου.
  Και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με προστασία δικαιωμάτων μειονοτήτων ή πολύ περισσότερο με δημοκρατικές λογικές.

  Είναι σα να αφαιρούμε ή να προσθέτουμε μνήμες (τύπου Johny mnemonic)σε έναν άνθρωπο.
  Η κοινωνία δεν είναι πειραματόζωο ούτε ο δημόσιος χώρος, πεδίο ύφανσης προσωπικών επιλογών όποιου κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα το οποίο σε ένα σύστημα κράτους δικαίου είναι ευτυχώς απρόσωπο.

  Εν τέλει, δεν έχει κανείς ως φυσικό πρόσωπο ή ως θεσμική έκφραση, αρμοδιότητα να κατεβάζει εικόνες με βάση το Σύνταγμα και την λαϊκή κυριαρχία.
  Τελεία και παύλα.

  απλός πολίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτα ζητουν και οι εβραιομασονοσιωνιστες προδοτες φονιαδες και super κανιβαλοι ! και ενα αλλο τα 98% των Ελληνων ειναι χριστιανοι ορθοξοι και κανεις χριστιανος εδω σ' αυτο το σαίτ δεν ειπε - απιστοι γινεται χριστιανοι αλλα το αντιθετο γινεται οι απιστοι δεν θελουν τους χριστιανους ,σας πειραζουν οι αγιοι ,οι εικωνες οι σταυροι με λιγα λογια γινεται διογμος των χριστιανων απο ελληνες με συμαχους τους εβραιομασονοσιωνιστες κτσαπλιαδες ! Ρε δεμονισμενοι εισαστε και φοβοσαστε τα θεια τοσο πολυ ; ; ;Αυτοι που δικρυθικαν μεγαλοι Ελληνες Ηρωες ειχαν και μεγαλη πιστη στο Θεο ! Ενω ολοι οι προδοτες ηταν απιστοι !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ