Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Δια χειρός Ελ. Βενιζέλου ...έσβησε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός
Όταν ο Βενιζέλος αποφάσισε την Μικρασιατική Εκστρατεία ...δεν γνώριζε καν τον λόγο για τον οποίο τον διέταξαν οι ξένοι ηγέτες να την ξεκινήσει. Ναι... ήταν διαταγή και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Έτσι πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες κι έσβησε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ...ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ...  

ΕΒΡΑΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΒΕΝΙ ΖΕΛΟΝ... τι περιμένατε δηλαδή, ότι θα νοιαστεί για την Ελλάδα;
ΜΕΓΑΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ!

Σε μια πατριωτική κυβέρνηση, οτιδήποτε φέρει το όνομά του, θα ξηλωθεί και θα αποδοθεί και μετά τον θάνατό του, η αλήθεια.

Καλλιόπη Σουφλή 
Όταν ο Βενιζέλος αποφάσισε την Μικρασιατική Εκστρατεία ...δεν γνώριζε καν τον λόγο για τον οποίο τον διέταξαν οι ξένοι ηγέτες να την ξεκινήσει. 


Ναι... ήταν διαταγή και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.


Έτσι το παρουσίασαν στους Έλληνες για να τους πείσουν να χρηματοδοτήσουν και να πολεμήσουν ...νομίζοντας ότι το έκαναν για την πατρίδα...


Διαβάζουμε σχετικά στο "Έθνος", (άρθρο το οποίο παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρο): 
Στις 6 Μαϊου 1919 (23 Απριλίου με το παλιό ημερολόγιο) διαμείφθηκε μεταξύ των πρωθυπουργών της Βρετανίας και της Ελλάδας ο ιστορικός διάλογος:

Λόυντ Τζωρτζ: Εχετε διαθέσιμον στρατόν;

Ελευθέριος Βενιζέλος: Εχομεν.

Περί τίνος πρόκειται;Απεφασίσαμεν σήμερον μετά του (Αμερικανού) Προέδρου Ουίλσωνος και του κ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργού της Γαλλίας) ότι δέον να καταλάβετε την Σμύρνην.

Είμεθα έτοιμοι...

Αμέσως ο Βενιζέλος έδινε τηλεγραφικά εντολή για την προετοιμασία απόβασης του ελληνικού στρατού στη μικρασιατική ακτή.

Οταν ο Βενιζέλος απαντά ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, ακολουθεί διάλογος για τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Οι λεπτομέρειες θα καθορίζονταν στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το ίδιο απόγευμα.

Ο Βενιζέλος ρωτά τον Τζορτζ:Επιτρέπετε μίαν ερώτησιν; Τι προεκάλεσε την απόφασιν ταύτην; Μήπως Ιταλικαί ενέργειαι;

Ναι, έχομεν ειδήσεις ότι οι Ιταλοί κατέλαβον εκτός της Μάκρης και το Μαρμαρίσι ίσως και το Μπουδρούμ εκτεινόμενοι στα προς το μέρος της ελληνικής επιρροής. Οι Γάλλοι μάλιστα είχον την είδησιν ότι έξωθι της Σμύρνης περιπολούν εξ ιταλικά πολεμικά...»
Έτσι πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες κι έσβησε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ...ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ...  
Η απόβαση στη Σμύρνη διά χειρός Βενιζέλου

Πώς περιγράφεται στο μοναδικό αυτοβιογραφικό κείμενο η λήψη της ιστορικής απόφασης από τους ηγέτες των 3 μεγάλων δυνάμεωνΕννιά ακριβώς δεκαετίες συμπληρώνονται από τη λήψη της απόφασης που έμελλε να σφραγίσει την πορεία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα. Στις 6 Μαϊου 1919 (23 Απριλίου με το παλιό ημερολόγιο) διαμείφθηκε μεταξύ των πρωθυπουργών της Βρετανίας και της Ελλάδας ο ιστορικός διάλογος:

 

Του Τάκη Κατσιμάρδου

Λόυντ Τζωρτζ: Εχετε διαθέσιμον στρατόν;

Ελευθέριος Βενιζέλος: Εχομεν. Περί τίνος πρόκειται;
Απεφασίσαμεν σήμερον μετά του (Αμερικανού) Προέδρου Ουίλσωνος και του κ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργού της Γαλλίας) ότι δέον να καταλάβετε την Σμύρνην.
Είμεθα έτοιμοι...

Αμέσως ο Βενιζέλος έδινε τηλεγραφικά εντολή για την προετοιμασία απόβασης του ελληνικού στρατού στη μικρασιατική ακτή.
Ο διάλογος καταχωρείται στο μοναδικό αυτοβιογραφικό κείμενο που άφησε ο Βενιζέλος (μαζί με ένα μικρό σχεδίασμα για τη συγγραφή αναμνήσεων που, τελικά, δεν γράφτηκαν). 
Ο Βενιζέλος, ύστερα από τηλεφώνημα του Λόιντ Τζορτζ, σπεύδει να τον συναντήσει στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, όπου συνερχόταν η ειρηνευτική διάσκεψη. Ο Αγγλος πρωθυπουργός γνωστοποιεί την απόφαση των τριών του Συμβουλίου (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ) για κατάληψη της Σμύρνης.


Ο Ελ. Βενιζέλος μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Πολίτη και τον Ελληνα πρεσβευτή στο Παρίσι Α. Ρωμανό κατά το Συνέδριο της Ειρήνης και αριστερά χειρόγραφες σημειώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού.
Οταν ο Βενιζέλος απαντά ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, ακολουθεί διάλογος για τις διαθέσιμες δυνάμεις. Οι λεπτομέρειες θα καθορίζονταν στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το ίδιο απόγευμα.

Ο Βενιζέλος ρωτά τον Τζορτζ:
«Επιτρέπετε μίαν ερώτησιν; Τι προεκάλεσε την απόφασιν ταύτην; Μήπως Ιταλικαί ενέργειαι;

Ναι, έχομεν ειδήσεις ότι οι Ιταλοί κατέλαβον εκτός της Μάκρης και το Μαρμαρίσι ίσως και το Μπουδρούμ εκτεινόμενοι στα προς το μέρος της ελληνικής επιρροής. 
 Οι Γάλλοι μάλιστα είχον την είδησιν ότι έξωθι της Σμύρνης περιπολούν εξ ιταλικά πολεμικά...


Ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος στις 2 Μαϊου, κρατώντας στο χέρι το τηλεγράφημα του Βενιζέλου, με το οποίο ανήγγειλε την απόβαση στη Σμύρνη
Εισήλθομεν μετά τούτο εις την αίθουσαν όπου επρόκειτο να συγκροτηθή η συνεδρίασις της Συνδιασκέψεως. Ολίγον μετά την κήρυξιν της ενάρξεως της συνεδριάσεως ο στρατηγός Ουϊλσων (αρχηγός του αγγλικού Επιτελείου), πλησιάσας τον κ. Lloyd George, κάθηται όπισθεν αυτού και συνομιλεί διά μακρών.

Μετ ολίγον ο στρατηγός εγειρόμενος πλησιάζει τον ναύαρχον Hope (αντιπρόσωπον του Ναυαρχείου πλησίον της Αγγλικής αντιπροσωπείας) και του ομιλεί. Ούτος δε αμέσως μεταβαίνει και συνομιλεί δι ολίγων μετά του Lloyd George.

Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος Ουϊλσων, εγειρόμενος εκ της θέσεώς του πλησιάζει τον στρατηγόν Bliss (μέλος της Αμερικανικής αντιπροσωπείας), και κύπτων εις το ους του τού ομιλεί επί τινας στιγμάς.

Ευθύς έπειτα ο στρατηγός Ουϊλσων πλησιάζει τον στρατηγόν Bliss και αμφότεροι κινούνται όπως εξέλθουν της αιθούσης ακολουθούμενοι από τον ναύαρχον Hope και ένα γάλλον στρατηγόν.

Ο στρατηγός Ουϊλσων, διερχόμενος όπισθεν του στρατάρχου Φος, κύπτει και του λέγει ολίγας λέξεις, μεθ ο πλησιάσας με μοι λέγει ότι μεταβαίνει μετά των συναδέλφων του του Ανωτάτου στρατιωτικού συμβουλίου εις το γραφείον του (Hotel Astoria) διά να κανονίσουν τα της επιχειρήσεως και με παρακαλεί άμα τελειώση η συνεδρίασις της Συνδιασκέψεως να μεταβώ και εγώ εκεί.

Απόγευμα της 6ης Μαϊου


Του δηλώ ότι δεν θα περιμένω το τέλος της συνεδριάσεως αλλά θα μεταβώ αμέσως...». Ο Βενιζέλος, πριν μεταβεί στη στρατιωτική σύσκεψη, συντάσσει τηλεγραφήματα προς τον αρχηγό του ελληνικού στρατού και τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης για την προετοιμασία της απόβασης στη Σμύρνη.

Στη συνεδρίαση των στρατιωτικών συντάσσεται πρακτικό «διά την άμεσον αποστολήν ελληνικών στρατευμάτων εις Σμύρνην και την κατάληψιν της πόλεως υπό αμιγώς ελληνικών δυνάμεων».

Την επομένη (7 Μαϊου) καλείται τηλεφωνικά «εις την οικίαν του κ. Lloyd George όπου συνεδρίαζον ούτος μετά του προέδρου Ουϊλσωνος και του
κ. Clemenceau. Εισάγομαι παρ αυτοίς μετά του ναυάρχου Hope και του στρατηγού Ουϊλσων και ερωτώμαι εάν νομίζω ότι δύναται ακινδύνως ν απομακρυνθή μέρος του στρατού εκ Μακεδονίας».

Απαντά αρνητικά και προσθέτει: «Δεν συμμερίζομαι τους ενδοιασμούς του Αν. Στρατιωτικού Συμβουλίου ως προς την ερμηνείαν του άρθρου 7 της μετά της Τουρκίας ανακωχής (εννοεί τη συνθήκη του Μούδρου) και πεποιθότως φρονώ ότι το άρθρον τούτο δίδει εις τους συμμάχους το δικαίωμα να καταλάβουν την Σμύρνην ως και παν άλλο στρατηγικόν σημείον, εφόσον εν Σμύρνη πλην των οθωμανών Ελλήνων υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδων πολιτών Ελλήνων οίτινες γνωστόν είνε εις τους συμμάχους ότι κινδυνεύουν. Ο Πρόεδρος Ουϊλσων ανεγνώρισε την ορθότητα της γνώμης μου και προς αυτήν συνεφώνησαν και οι Lloyd George και Clemenceau...».

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συναντά τον Κλεμανσό και εξασφαλίζει την υποστήριξή του για παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα (κατέχονται από τους Ιταλούς, οι οποίοι απέχουν εκείνες τις ώρες από τις εργασίες της Διάσκεψης για την Ειρήνη, εξαιτίας διαφωνιών τους με άλλα ζητήματα).

Στις 8 Μαϊου ο Βενιζέλος συναντάται με τον γραμματέα του Λόιντ Τζορτζ, ο οποίος του «ανακοινώνει σημείωμα του συνταγματάρχου Hankey, αρχιγραμματέως του Αγγλικού πολεμικού συμβουλίου, διατυπούντος ενδοιασμούς τινας ως προς την σκοπιμότητα της αμέσου καταλήψεως της Σμύρνης, διά να έχη την επ αυτών γνώμην μου. Εξήγησα εις τον Ker ότι δεν θεωρώ σοβαρούς τους ενδοιασμούς...».

Στις 9 Μαϊου το απόγευμα ο Βενιζέλος παραθέτει δείπνο για τον Λ. Τζορτζ. Ενώ του αναπτύσσει τις ελληνικές θέσεις, ο Αγγλος πρωθυπουργός παρατηρεί: «Υπάρχουν διά την Ελλάδα great possibilities (μεγάλες πιθανότητες) εν τη Εγγύς Ανατολή και πρέπει να είσθε όσον το δυνατόν περισσότερον ισχυροί στρατιωτικώς διά να δυνηθήτε να επωφεληθήτε αυτών. Το mandat (εντολή) επί της Κωνσταντινουπόλεως προσπαθούμεν να το αναλάβη η Αμερική, της οποίας η εκεί παρουσία ουδόλως θα εμποδίση την εν υστέρω ευθέτω χρόνω υπαγωγήν της Κωνσταντινουπόλεως εις την Ελληνικήν κυριαρχίαν. Ο πρόεδρος Ουϊλσων δεν αποστέργει το πράγμα, αλλά ενδοιάζει εάν η Αμερικανική κοινή γνώμη και συνεπώς η Γερουσία θα το εγκρίνουν. Εάν δε δεν το εγκρίνουν η μόνη λύσις την οποίαν η Αγγλία θα δεχθή διά την Κωνσταντινούπολιν είνε να περιέλθη αύτη εις την Ελλάδα...».

Οι εξελίξεις ενθουσιάζουν τον Βενιζέλο, αν και για πρώτη φορά εκδηλώνει αμφιβολίες και ανησυχίες...


Οι πρώτες αμφιβολίες

Στις 9 Μαϊου ο Βενιζέλος αποφασίζει να κρατήσει ημερολόγιο διά τα «τόσον ζωτικής σημασίας διά το εθνικόν μέλλον γεγονότα και ει δυνατόν να εξακολουθήσω του λοιπού τηρών ημερολόγιον μέχρι τέλους της κρίσεως». 

Αλλά προσθέτει: «Καλή η απόφασις (των Τριών για απόβαση στη Σμύρνη), καίπερ ολίγον αργά λαμβανομένη. Αλλά θα τηρηθή; Αμφιβάλλω. Εχασα ήδη διά να γράψω τα ανωτέρω (το ημερολόγιο από 6-9 Μαϊου) περισσότερον της μιας ώρας και φοβούμαι μήπως έχασα μαζύ τον ύπνον μου, οπότε δεν θα είμαι αύριον ικανός διά πολλήν ή μάλλον καλήν εργασίαν».

 

Προς τη «μητρόπολη της Ιωνίας»


Το απόγευμα της Δευτέρας 12 Μαϊου ο Βενιζέλος πληροφορείται επισήμως ότι συμφωνήθηκε «το Ελληνικόν Εκστρατευτικόν Σώμα θέλει αποπλεύσει (από Καβάλα προς Σμύρνη) ευθύς ως θα είναι έτοιμον». 

Αμέσως τηλεγραφεί σε Αθήνα, Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη: «Ταύτην την στιγμήν το Ανώτατον Συμβούλιον με πληροφορεί ότι εν τη σημερινή συνεδριάσει απεφάσισεν όπως το εκστρατευτικό σώμα αναχωρήση διά Σμύρνην. Η απόφασις ελήφθη παμψηφεί. Ζήτω το Έθνος...». 

Το επόμενο πρωί ο στρατός που πλέει με τα πλοία πληροφορείται από διάγγελμα του πρωθυπουργού και υπουργού Στρατιωτικών ότι προορισμός τους είναι «η μητρόπολη της Ιωνίας».Οι 3 κρίσιμες ημέρες πριν από τη μεγάλη είδηση

10 Μαϊου

Ορίζεται η ημέρα της αναχώρησης του ελληνικού στρατού από την Καβάλα για τη Δευτέρα 12 Μαϊου και η απόβαση στη Σμύρνη την επομένη.
Οι Τρεις και ο Βενιζέλος συμφωνούν να ενημερωθεί η Ιταλία ένα εικοσιτετράωρο πριν από την απόβαση.


 

11 Μαϊου

Υστερα από γαλλική αντίδραση (ο Κλεμανσό εμφανίζεται να ανησυχεί για τις γαλλοϊταλικές σχέσεις) η απόβαση αναβάλλεται για 48 ώρες.
Ο Βενιζέλος μέχρι αργά το βράδυ είναι αναστατωμένος «διά το σκόνταμα αυτό» και προσπαθεί, ματαίως, να συναντήσει τον Λόιντ Τζορτζ.

 

12 Μαϊου

Λόιντ Τζορτζ-Κλεμανσό-Ουίλσον-Ορλάντο (ο Ιταλός πρωθυπουργός είχε επιστρέψει στις συνεδριάσεις) συμφωνούν για την απόβαση και άμεση αναχώρηση των ελληνικών πλοίων από την Καβάλα στη Σμύρνη. Η μεγάλη είδηση αναγγέλλεται από τον Βενιζέλο με τηλεγραφήματα από το Παρίσι

 

Η αυθεντική φωνή του πρωταγωνιστή 

Το ολιγοσέλιδο «ιδιόγραφον ημερολόγιον», όπως ονομάστηκε, είδε το φως για πρώτη φορά στην πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη της μικρασιατικής εκστρατείας (1969). 

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και προερχόταν από το αρχείο του Δημ. Λαμπράκη. Μαζί είχαν δημοσιευτεί και ορισμένες σχετικές επιστολές που ανταλλάχτηκαν μεταξύ του Βενιζέλου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων Εμ. Ρέπουλη.


Το ημερολόγιο είχε βρεθεί στην κατοχή της Δώρας Μοάτσου (συγγραφέως και γυναίκας του Κώστα Βάρναλη). Κατά την περίοδο του Συνεδρίου της Ειρήνης μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο η νεαρή τότε Κωνσταντινουπολίτισσα, που καταγόταν από την Κρήτη, σπούδαζε στο Παρίσι.


Δέκα χρόνια μετά, στην εξηκοστή επέτειο (1979), το ημερολόγιο θα επανεκδοθεί, με πρόλογο του πανεπιστημιακού καθηγητή Ε. Πρωτοψάλτη. Από τότε θα θεωρείται ως «η αυθεντική φωνή του πρωταγωνιστού των μεγάλων γεγονότων». Τις μέρες μας, στην ενενηκοστή επέτειο (2009), ξανάρθε στην επικαιρότητα, με την έκδοση της μελέτης του ιστορικού Κ. Σβολόπουλου «Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία».


Η νέα ακαδημαϊκή «κριτική αναψηλάφηση», όπως παρουσιάζεται, ενέχει τη θέση της πιο πρόσφατης και επίσημης, ας πούμε, άποψης για τη μικρασιατική περιπέτεια. Η απάντηση που δίνει στο ερώτημα για την «ταυτότητά» της συμπυκνώνεται στη φράση: ήταν αγώνας λύτρωσης και απελευθέρωσης των Ελλήνων. Με την έννοια αυτή πρόκειται, βεβαίως, για αναψηλάφηση προς αναδιατύπωση της παλιότερης άποψης για το Μικρασιατικό.


Οι απαντήσεις, όμως, στο ερώτημα πάντα δίχαζαν και διχάζουν. 

Εκτείνονται από τον χαρακτηρισμό «τυχοδιωκτική εκστρατεία» και «πηγή δεινών», μέχρι «θρίαμβος» και «τραγωδία», που προκάλεσαν οι Αγγλογάλλοι, εγκαταλείποντας, τελικά, αβοήθητη την Ελλάδα. 

Αν και ανταποκρίθηκε σε πρόσκλησή τους να εκστρατεύσει στη Μικρά Ασία, όπως διατυπώθηκε αρχικώς από τον Λόιντ Τζορτζ προς τον Βενιζέλο στο Παρίσι, όταν σχεδιαζόταν το μεταπολεμικό σκηνικό από τους νικητές του Α Παγκοσμίου Πολέμου.

Η απόφαση για τη Σμύρνη πάρθηκε ερήμην της Ιταλίας, η οποία, όμως, στην πορεία και πριν από την απόβαση, θα συμφωνήσει απρόθυμα. 

Το χειρόγραφο Βενιζέλου καλύπτει τις μέρες 6-12 Μαϊου (νέο ημερολόγιο), παραλείπεται ένα πενθήμερο (13-17 Μαϊου) και συνεχίζεται για ένα διήμερο (18-19 Μαϊου), οπότε και διακόπτεται. 

Το «Εθνος της Κυριακής» δημοσιεύει σήμερα ορισμένα αποσπάσματα, επειδή η γνωριμία με τις πηγές προηγείται κάθε ανάλυσης...
ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

14 σχόλια:

 1. ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ Ο ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ... ΜΑΛΙΣΤΑ... ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ ΕΚΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ... ΕΛΕΟΣ...!!! ΗΘΕΛΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΡΑΓΙΑΔΕΣ...!!! ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΛΕΟΣ...!!! ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΤΑ ΚΑΘΗΚΙΑ ΤΩΝ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΟΚ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ... ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ... ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΠΗ ΜΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕ... ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΗΣ, που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας μου, αναζητήσετε τα σχετικά δημοσιεύματα για τον οβριό Βενιζέλο, "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", θα βρείτε πολύ πλούσιο υλικό γι αυτόν τον... "εθνάρχη"...

   Το πως συμπεριφέρθηκε στους οβριούς της Θεσσαλονίκης, δεν μου λέει τίποτα..
   Κι ο Χίτλερ 300.000 έκαψε στο "ολοκαύτωμα", και ηταν εβραίος.

   Διαγραφή
  2. οι ελληνες της μ ασιας ραγιαδες;;;;τι αλλο θ ακουσουμε...ελεος....καθικι ολκης ηταν ο σκατοεθναρχης μαζι με τους αυλικους του,που κυβερνουσαν, και κυβερνουν οι απογονοι τους μεχρι σημερα....μπενακηδες,παπανδρεου,μητσοτακηδες,λαμπρακηδες,ολο αυτο το συρφετολοι ηταν ο περιγυρος του μπενι σαλον....οι φτωχομπινεδες που ζουσαν και ζουν σαν σειχηδες,στην κυριολεξια ομως φτωχομπινεδες.......ΣΟΥΛΑ

   Διαγραφή
 2. Κυρία Σούφλη, έχετε άδικο: Όντως ο Βενιζέλος έκανε μεγάλο κακό στους Εβραίους, άλλωστε η περίφημη «Τρία Έψιλον» («Εθνική Ένωσις Ελλάς»), η μεγαλύτερη αντισημιτική οργάνωση που έδρασε ποτέ στην Ελλάδα, από Βενιζελικούς απαρτιζόταν. Όσο κι αν σάς φαίνετει παράξενο, εκείνος που βοήθησε πολύ τους Εβραίους ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Όπως κι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος που έκανε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το ΚΙΣ (1969) χωρίς κανένα αντάλλαγμα, εξ ού και τα απανωτά συγχαρητήρια των Εβραίων προς την Εθνοσωτήριο Επανάσταση του 1067

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΕΣΤΑ ΡΕ ΦΙΛΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ... ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ...!!!

   Διαγραφή
 3. "... δεν γνώριζε καν τον λόγο για τον οποίο τον διέταξαν οι ξένοι ηγέτες να ξεκινήσει."

  Πού το στηρίζεται αυτό; Παραπληροφορείτε τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαταγές έπαιρνε από τα υψηλά αφεντικά του και όφειλε να τις εκτελεί ως οβριός.
   Καμία παραπληροφόρηση δεν κάνουμε...
   Μάθετε πρωτα τι εστί Βενιζέλος...

   Διαγραφή
  2. Γνωρίζω τι εστί Beny Selos και την οικογενειακή του σχέση με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Το σχόλιό μου για παραπληροφόρηση έγκειται στο αν γνώριζε τον λόγο για την εντολή να στείλει το Β' ΣΣ στη Σμύρνη, αν πιστεύετε ότι αγνοούσε τον λόγο παρακαλώ αποδείξτε το με ιστορικά στοιχεία.

   Διαγραφή
  3. Κατά πρώτον, το άρθρο έχει πηγή.
   Κατά δεύτερον, διαβάστε στις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, που βρίσκονται κάτω από κάθε άρθρο... στην πρώτη παράγραφο, λέει πως οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με την ανάρτηση γενικώς ή μερικώς...

   Προσωπικά, έχω την εντύπωση πως γνώριζε πολύ καλά τι έκανε και τις εντολές των αφεντικών του.
   Δεν έχω ιστορικό στοιχείο να σας το αποδείξω, πέραν του γεγονότος του ποιός ήταν.
   Οι οβριοί, συνεννοούνται μεταξύ τους...

   Διαγραφή
  4. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΤΩΡΑ... ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ... ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ... ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΕΡΙΞΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΠΙΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΧΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ...!!!

   Διαγραφή
 4. Ευχαριστώ και ανακαλώ τον χαρακτηρισμό της παραπληροφόρησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να μελετάτε (όχι να διαβάζετε) Ιστορία. Ο Βενιζέλος "έχασε" τις εκλογές με νόμο που ο ίδιος είχε ψηφίσει που έδινε την διακυβέρνηση στο...δεύτερο κόμμα. 'Ετσι αν και πλειοψήφησε "έχασε" την αρχή για να είναι "αμέτοχος" ευθυνών γι' αυτό που ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια. Ο προδότης Στεργιάδης προσωπική επιλογή του Βενιζέλου, παρέμεινε στην θέση του Ύπατου αρμοστή από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα με όλες τις κυβερνήσεις παρά την εγκληματική απέναντι των γηγενών Ελλήνων συμπεριφορά του. ΓΙΑΤΙ;;;; Σε όποιους θέλουν να μελετήσουν αυτήν την περίοδο του Ελληνισμού, συστήνω αναπιφύλακτα το βιβλίο του Αγγελομάτη "Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας" το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.Η ΛΟΥΓΚΡΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επίσης ο εθνάρχης πρότεινε γραπτώς για το βραβείο νόμπελ ειρήνης τον Κεμάλ Ατατούρκ νομίζω το 1930 !!!
  Ακόμη κάτι λέγεται για αλλαγή της ζέας με το στάρι μέσα σε 2-3 χρόνια κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ