Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ... ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....!!!


 Μπείτε στα παρακάτω links και κράξτε (χωρίς ύβρεις, διότι τα υβριστικά σχόλια σβήνονται). Κινητοποιήστε όλους όσους ενδιαφέρονται, να διαμαρτυρηθούν έστω και απο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!



Μήπως είναι καιρός να εξεγερθούμε;
Κάθε μέρα που περνάει, όσο μένουμε σιωπηλοί και  απαθείς... θα μας σκοτώνουν...

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ... ΠΡΙΝ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ.

Πόπη Σουφλή 





ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΠΟΥ ΚΟΨΑΝΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΘΡΟ


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ



ΠΕΘΑΝΑΜΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣ...



15/5/15


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ... ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ... ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ....!!!

Μπείτε στα παρακάτω links και κράξτε (χωρίς ύβρεις, διότι τα υβριστικά σχόλια σβήνονται). Κινητοποιήστε όλους όσους ενδιαφέρονται, να διαμαρτυρηθούν έστω και απο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!

http://www.opengov.gr/ypes/?p=2634

http://www.opengov.gr/ypes/?p=2633

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ελληνική Ιθαγένεια. Το νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση μέχρι και την 25η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00. Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) της εγγραφής του στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης αυτού κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4.

β) της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του.

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με την συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (160 Α΄) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (26 Α΄) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύει,

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (91Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (212 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008 (263 Α΄) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύουν.

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (135 Α΄),

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (63Α΄), 96/2008 (152Α΄), 114/2010 (195 Α΄) και 113/2013 (146 Α΄) όπως ισχύουν ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (80 Α΄),

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.

2. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.



3. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 4α υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4. α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινή δήλωση-αίτηση από τους γονείς του τέκνου και όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ


 Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΟΙ...":








ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

68 σχόλια:

 1. δε στελνετε παιδια το σχολειο καπου μπλοκαρει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΦΙΛΕ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ρε αφηστε το ραγια να ψοφηση μεταξυ τραπεζας και εφοριας.
  Οι ΕΛΛΗΝΕΣ θα τη βρουν την ακρη,οταν ερθη ο καιρος.
  Δεν μπορει ενα ετοιμοψοφο ζευγαρι να μας παρη μαζι του.Η ρενα θα φροντιση για τα σκουπιδια.
  ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ.
  Ο πανος ο μπουκαλας τι λεει για ολα αυτα?
  Οι ραγιαδες που τον ψηφισαν?
  Υ.Γ. Αυτα τα νομοσχεδια ξεμπλοκαρουν το χρημα και οχι τα μετρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2015 ...ΛΑΜΟΓΙΑ 9.000.000 --- ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΟΛΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κυρα-Τασώ,

  γιά διάβασε τί σημαίνει συγχρονο ισλάμ, μήπως και συνέλθεις.

  http://nikosxeiladakis.gr/%CE%B7-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC-%CE%BD%CF%85%CF%86%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD-2/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ15 Μαΐου 2015 - 11:07 μ.μ.

  ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΤΑΣΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ.ΤΟ ΛΕΜΕ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΔΟΘΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΞΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Η ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ;;;ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΞΑΝΑΡΩΤΩ ;;;;;ΑΝΟΙΞΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΕΞΙΚΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΞΕΤΕ.ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΟΘΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΤΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ.ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΟΣΟ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ;;;ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΕ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ .ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΕΙ ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ.ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ.ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.youtube.com/watch?v=Qx0dWMh7uII

   Ευγε κυριε Παπαζήση για την αγωνιστικότητά σας, το θάρρος και την πίστη σας στον Χριστό και στο έθνος μας.
   Το βίντεό σας που έχω επικολλήσει αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και που αξίζει να το δουν όλοι οι Ελληνες.

   Διαγραφή
  2. σιγα μην σκασει αυτή φιλαρα αυτό θελει η τυπισα λεμε τον αφανισμο μας ντεεεεεεεε

   Διαγραφή
 7. http://www.enallaxnews.gr/2015/03/04/poios-o-prwtos-ellinas-pou-epese-sti-maxi-kata-twn-tzixantistwn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Ο πρώτος Ελληνας που επεσε στην μάχη κατά των τζιχαντιστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα ερωτήματα αυτά καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο δεν είναι άσχετο από την πάγια πολιτική της γείτονος χώρας για εθνική υπονόμευση της Ελλάδας, ίσως με τη συνεργασία ή την ανοχή άλλων χωρών. Θυμίζουμε την περιβόητη δήλωση Οζάλ «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από ‘δω μεριά και να τελειώνουμε με αυτούς» (Παρόν, 8-3-2009). Η ελαστικότητα των ελληνικών νόμων επιτείνει το πρόβλημα διότι αποτελεί κίνητρο για τη λαθρομετανάστευση και ουσιαστικά διευκολύνει την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.
  Για τους λόγους αυτούς, και διότι το 86% των Ελλήνων ζητούν έλεγχο της λαθρομετανάστευσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιδρύματος Pew Research Center (12-5-2014), είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη να εφαρμόσει η ελληνική πολιτεία τους νόμους όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

  Άμεση καταγγελία και κατάργηση των εθνοκτόνων κανονισμών Δουβλίνο Ι, ΙΙ & ΙΙΙ.
  Επίκληση των πραγματικών λόγων της ανθρωπιστικής κρίσης για αναστολή της Συνθήκης της Γενεύης, άλλως εφαρμογή του «γεωγραφικού περιορισμού» όπως προβλέπει η Σύμβαση αυτή και εφαρμόζει η Τουρκία. Αόριστη αναστολή παροχής ασύλου έως ότου η Ελλάδα ξεπεράσει τη δριμεία ανθρωπιστική κρίση, διότι μια χώρα σε οικονομική και δημογραφική κρίση δεν μπορεί να χορηγεί άσυλο σε εκατομμύρια αλλοδαπών.
  Επαναπατρισμός όλων των παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν εκ των υστέρων «νομιμοποιητικά έγγραφα» που είναι άκυρα (αφού μια παράνομη πράξη, η παράνομη είσοδος, δεν μπορεί να έχει έννομες συνέπειες) είτε με δικά τους έξοδα είτε με έξοδα των Πρεσβειών τους. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση θα αποτελέσει το διεθνές παράδειγμα πάταξης της μάστιγας του δουλεμπορίου και της στυγνής ρατσιστικής εκμετάλλευσης ανθρώπων.
  Απλοποίηση των περιπτώσεων χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας με νόμο που θα προβλέπει αποκλειστικά και μόνον τις κάτωθι τρείς περιπτώσεις: α) Τέκνο που έχει έναν τουλάχιστον γονέα Έλληνα πολίτη με τη γέννησή του, β) Τέκνο που έχει υιοθετηθεί από Έλληνα πολίτη πριν την ενηλικίωσή του, γ) Αλλοδαπός διακεκριμένος λόγω εξαιρετικής υπηρεσίας που προσέφερε στην Ελλάδα
  Κατάργηση νόμων όπως ο νόμος Καστανίδη (Ν. 3904/2010) που συνέτειναν στην γιγάντωση της εγκληματικότητας και ουσιαστικά απαγορεύουν στις αρχές την απέλαση των παραβατικών αλλοδαπών ανεξαρτήτως βαθμού εγκλήματος.
  Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού στα πρότυπα της Αυστραλίας σε πλήθος γλωσσών και διανομή του στις Πρεσβείες τους μέσω της διπλωματικής οδού και του διαδικτύου, με το οποίο να καθίσταται σαφές ότι ο παρανόμως εισελθών στην Ελλάδα αλλοδαπός θα απελαύνεται άμεσα.
  Επαναφορά της αρμοδιότητας φύλαξης των συνόρων της ελληνικής επικράτειας στις Ένοπλες Δυνάμεις, τον μοναδικό φορέα της Άμυνας της χώρας σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  Σε περίπτωση που το ζήτημα της απόδοσης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς παρουσιασθεί ως νομοσχέδιο στην Βουλή, λόγω της υψίστης κρισιμότητας της κατάστασης συντρέχουν τόσο οι αντικειμενικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης του σχετικού άρθρου 44, παρ. 2 του Συντάγματος περί άμεσης διεξαγωγής δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός επ’ αυτού.

  Ακολουθούν,οι υπογράφοντες (Ζητώ συγνώμη που-χάριν συντομίας-δεν τους αναφέρω)

  https://cretanpatriot.wordpress.com/2015/03/23/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BA/

  Προσυπογράφω το Υπόμνημα,θέτοντας τους Υπευθύνους προ των Ευθυνών τους.-
  Φρύνη.Γαζή


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τόσα χρόνια η Αμερική είχε παρόμοιους νόμους που έφεραν την καταστροφή και αναγκάστηκε να τους αλλάξει γιατί είχε γίνει έρμαιο κάθε παράνομου τυχοδιώκτη.... τίποτα δεν μάθαμε από την σοφία των άλλων ανθρώπων;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; πρέπει να τα μάθουμε όλα μέσα από τον πόνο και την οδύνη;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; πόσο μεγάλα πιόνια της νεοταξικής παγκοσμιοποίησης θέλετε να είσαστε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; έλεος με κάθε τι που σκαρφίζεστε;;;;;;;;;;; ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ΦΟΒΑΣΤΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτά είναι τα κολπα των μασωνων καλεεεεεεεεε σιγα μην και δε τα εφαρμοσουν ετσι είναι το σχεδιο τους

   Διαγραφή
 10. Α ΡΕ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΡΟΦΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΒΡΕ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ Η ΥΠΗΚΟΥΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ??? ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΒΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΒΡΩΜΙΑΡΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΗΣΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣ?? ΑΗ ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ ΟΛΟΙ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτοι τους γουσταρει παει με αυτους και την βρισκει χαχαχα

   Διαγραφή
 11. Όταν χάνεται η Εθνική Συνείδηση, χάνεται και η Πατρίδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΡΕΕΕΕΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ΄΄΄΄΄΄΄ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΠΙΝΕΤΕ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ΄΄΄΄΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το ποτο της ...................... μασονιας θες λιγο ??μπα αστο !!!

   Διαγραφή
 13. Στα όπλα.Θάνατος στους πολιτικούς.Πρέπει να χυθεί αίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γιατί γράφετε με κεφαλαία γράμματα;;;
  Για να μη μπορούμε να διαβάσουμε τα σχόλιά σας;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Aυτό μας μάρανε;; Εδώ θα έχουμε αλλοδαπούς αξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί γιατί δεν αντέδρασαν;;Πάρτε το χαμπάρι. Και ο στρατός έγινε κρατικός και όχι εθνικός. Μόνοι μας είμαστε και οι λύκοι πολλοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. http://hellasforce.com/2015/05/16/323084/
  ΠΟΥΣΤΟΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΚΑΤΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΥΛΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιοι είναι οι ''πουστοναζιστές σκατάνθρωποι'';;;
   Άκουσες, διάβασες, είδες τι κάνουν οι τζιχαντιστές σε ανθρώπινες υπάρξεις;;;;
   Ξέρεις ποιοι είναι οι τζιχαντιστές;;;

   Διαγραφή
  2. Περιμενεις απαντηση απο απλυτο,εχασες,κατσε να βγαλει πρωτα την πακιστανικη τσαπου απτο στομα του.

   Διαγραφή
  3. μαλλον η επιδραση απο το χασισοφεστιβαλ δεν εχει περάσει ακομα εκτος αν εισαι αλμπανιαν γι αυτο κ καίγεσαι τοσο πολυ

   Διαγραφή
 17. Ο τσίπρας και το ανθελληνικό σκυλολόι που έχει μαζέψει ( κατά πλειοψηφία ) γι αυτό ανέλαβαν εξουσία ΟΧΙ να εξυπηρετήσουν τους Ελληνες αλλά να εξισλαμίσουν την Ελλάδα Διότι οι διεθνείς τραπεζίτες - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ θέλουν το οικόπεδο χωρίς τους Έλληνες !!!! εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κεφαλικούς φόρους μέχρι να ......πεθάνουμε !!! αν δεν λάβουμε δραστικά μέσα ....οι ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ και όχι απλώς ελληνόφωνοι .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ αλλο ,με δυο λεξεις ειπατε κυρια καλιοπη αυτο που πιστευω και εγω,
   Το θεμα θα λυθει μονο με αιμα!!αυτων που ευθυνονται,δια την παρουσα κατασταση της χωρας.η προδοσια πρεπει να παρει τελος!!! ΕΛΛΗΝ Ο.Υ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ....

   Διαγραφή
 18. 1
  Πειραματόζωα ρε Τσιπρα οι Έλληνες ,πρόβατα για σφαγή, είδος προς εξαφάνιση, αυτή είναι η ανταμοιβή μας ;
  Να είσαι καλά που μας κάνεις έστω και αργά και ξυπνάμε από τον 40χρονο λήθαργο που έβαλαν οι νουδουπασοκοι!

  40 χρόνια οι διεθνιστές κομμουνιστές είναι οι ΑΡΙΣΤΟΙ!
  Ούτε μύγα δεν σηκώνουν στο σπαθί τους οι μπογιοπουλαιοι και λοιποί κανελι και όποιος τους πει για τα πεπραγμένα τους κατά τον εμφύλιο για την ιδεολογία τους είναι φασίστας και κάθονται όλοι σούζα!
  ΟΛΟΙ!
  Οι λαλίστατοι δημοσιογράφοι και οι οργανισμοί τους “που θα τους κρατικοποιήσει και θα τους στείλει να δουλεύουν ως εργάτες στα χωράφια” ΣΟΥΖΑ-ΜΟΥΓΚΑ!
  Τα βρίσκουν όλα καλά και χαριτολογούν ψελλίζοντας καμιά λεξούλα για τον κακό Στάλιν , όλα τα άλλα του κομουνισμού λενινισμού διεθνισμού είναι τέλεια.

  Είναι αυτοί που έκαναν εθνική αντίσταση να διώξουν τους γερμανούς είναι οι απόλυτοι προστάτες των εργαζομένων χωρίς ποτέ κάνεις να τους αμφισβητήσει!

  Ο αγώνας είναι ταξικός και σε αυτόν βλέπω στις πορείες τους πάρα πολλούς ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά από όλους τους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ κλάδους και τους εργαζόμενους!
  Είναι αυτοί που πετούν έξω από τα ΑΡΙΣΤΑ οργανωμένα χωρίς φακελάκια και λοιπά νοσοκομεία μας τους κακούς φασίστες γιατί υπερασπίζονται το κεφάλαιο και την πλουτοκρατία!

  Δεν ξέρουν τι εννοούν όταν λένε προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε;
  Δεν ξέρουν τι σημαίνει διεθνισμός;

  Δεν ξέρουν πως οι κομμουνιστές είχαν πρώτοι από οποιονδήποτε άλλον βάλει στην ατζέντα τους την παγκόσμια κυβέρνηση που το παράτησαν για να το παραλάβουν οι σοσιαλιστές έτσι που να μην φαίνονται αυτοί - που ήταν τότε οι κακοί - μπροστάρηδες και φυσικά δεν θα τους ακλουθούσε κανείς!

  Δεν ξέρουν όταν σηκώνουν τις κόκκινες σημαίες και παρελαύνουν, ότι το γρανάζι δεν το γυρίζει μόνο ο Έλληνας εργάτης αλλά και ο οποιοσδήποτε άλλος εργάτης;
  Δεν ξέρουν τις απόψεις των κομμουνιστών για το έθνος;
  Δεν ξέρουν την θέση του ΚΚΕ για το τι θα πράξουν εάν τυχόν μας γίνει επίθεση από τους καλούς προς το παρών γείτονες από τους οποίους υποδεχόμαστε τα στίφη των “προσφύγων”;

  Δεν ξέρουν πως θα ξεσηκώσουν το προλεταριάτο εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών και άλλων Ελλήνων που δεν θα τους ακολουθούσουν και που θα πολεμούν για την λευτεριά πατρίδα θρησκεία οικογένεια από τον εχθρό και θα έχουν διπλό μέτωπο να αντιμετωπίσουν, τους μέσα προλετάριους όλων των εθνικοτήτων με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές και τους απέξω πάνοπλους στρατιώτες με τα πολυβόλα τους;

  Δεν ξέρουν τις θέσεις τους για την θρησκεία μας που είναι το όποιο του λαού!
  Το ότι τα σύνορα μας ήταν μέχρι τον Όλυμπο για τους κομμουνιστές ούτε αυτό το ξέρουν οι επιστήμονες;
  Το ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του δεν το γνωρίζουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 2
  Δεν ξέρουν ότι όποιος πήγαινε κόντρα στην λενινιστική τροτσκιστική διεθνιστική ιδεολογία τους ήταν παράσιτο και ως παράσιτο η ζωή του και η γνώμη του ήταν άνευ αξίας;
  Δεν έχουν ακούσει ποτέ για το πώς αντιμετώπιζαν οποίον διαφωνούσε μαζί τους;
  Δεν έχουν ιδέα όλοι αυτοί οι επιστήμονες από ποιους κατασκευάστηκαν τα κομμουνιστικά κόμματα “ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ τους εργαζόμενους από την ντόπια μπουρζουαζία και την εκμετάλλευση”;

  Δεν γνωρίζουν πως ο σκοπός τους ήταν και είναι ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού κάτω από την μια και μοναδική αλήθεια του κόμματος και πως τα τσιπακια η αχρήματη κοινωνία αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου;

  Δεν γνωρίζουν τις θέσεις τους για την ατομική ιδιοκτησία που το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας ότι έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο όλων των κατά τα άλλα “φιλελεύθερων υπερασπιστών της ατομικής περιουσίας” αυτόν τον σκοπό της κομμουνιστικής παγκοσμιοποίησης εξυπηρετούν και προωθούν προσπαθώντας να το επιτύχουν χωρίς να μεσολαβήσει η δικτατορία του προλεταριάτου όπως έγινε στις πρώην δικτατορίες!

  Ρε σεις γιατί φωνάζετε;
  Γιατί τώρα θέλετε να λογαριάσουν την γνώμη μας γράφοντας σχόλια;
  Όλες αυτές τις θέσεις τους ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΚΡΥΨΑΝ ΠΟΤΕ!
  Εφαρμόζουν κατά γράμμα την ιδεολογία τους, από την πλευρά μου συγχαρητήρια!

  Όσο για τους Έλληνες κομμουνιστές και μη ας απολαύσουμε την πορεία προς τον παγκόσμιο διεθνιστικό σοσιαλΗσμο!

  Ότι αυτός δεν είναι κομμουνισμός είναι γνωστό!
  Ο κομμουνισμός είναι καλός
  εάν δεν είναι καλός δεν είναι κομμουνισμός!

  Έχουν ξεκαρδιστεί στα γέλια οι πρωτοετείς φοιτητές της φιλοσοφικής …
  Εύχομαι ειλικρινά να μην κλάψουμε εμείς και να καταλάβουν οι Τσιπραιοι πως οι ιδεοληψίες πάντοτε βλάπτουν όσους δεν κατανοούν την πραγματικότητα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΣΚ@ΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ ΡΕ ΞΕΥΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ!!!!!!!!!!!!!!
  ΟΥΤΕ ΙΕΡΟ ΟΥΤΕ ΟΣΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΡΕ ΣΦΥΡΙΖΟΚΛΑΝΕΣ;;;;;;;;;;;
  ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΣΑΠΡΟΦΥΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;;;;
  ΡΕ ΟΥΣΤ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΥΣΤ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μονοι μας να προτατευθουμε αυτοι στο γκρεμο μας πανε

   Διαγραφή
 21. Πάλι με έκοψες καλέ κυλία?? Θα το βλείς από Κινέζο μάγειλα. Θα σου κάνω τον σκύλο στο φούλνο με λύζι !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. 2011

  Σχέδιο άλωσης της Ελλάδας από ισλαμιστές!

  Αξιωματικοί της FRONTEX (της ευρωπαϊκής δύναμης ελέγχου των συνόρων για είσοδο λαθρομεταναστών σε Έβρο και νησιά Αιγαίου) αποκάλυψαν στο newsbomb.gr όλο το σχέδιο που ήδη εφαρμόζεται για την άλωση της Ελλάδας από ισλαμιστές.

  Στόχος των ισλαμικών κρατών (κυρίως Λιβύης, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Αφγανιστάν και Πακιστάν) είναι η Ελλάδα σε δύο 2-3 χρόνια να έχει κατακλυστεί από 2.000.000 ισλαμιστές λαθρομετανάστες και έτσι να καταστεί προγεφύρωμα για τη μεταφορά του Ισλάμ στην κεντρική Ευρώπη.

  Οι αξιωματικοί της FRONTEX αποκαλύπτουν στο newsbomb.gr ότι οι πυρήνες των ισλαμιστών που στέλνουν στην Ελλάδα τους λαθρομετανάστες και πέρα από τα 10.000 ευρώ που καταβάλουν για τον καθένα σε αυτούς που τους μεταφέρουν προμηθεύουν κάθε λαθρομετανάστη με μία ταυτότητα με ζελατίνα που περιέχει φωτοτυπία οδηγίας της ευρωπαϊκής ένωσης με τα δικαιώματά τους.

  Συχνά οι λαθρομετανάστες παραδίνονται μόνοι τους σε αστυνομικούς και φρουρούς της FRONTEX μόλις περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας τους επιδεικνύουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικαιώματά τους, τις οποίες περιέχονται:

  1) Άρθρο νομοθεσίας – οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το κράτος μέλος της που εισέρχονται ξένοι πολίτες πρέπει αν τους περιθάλψει, να τους δώσει άσυλο και να τους πάρει δακτυλικά αποτυπώματα.

  2) Η καταγραφή των λαθρομεταναστών τους δίνει το δικαίωμα στην περίπτωση που βγουν εκτός Ελλάδας και συλληφθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα (γιατί αυτή τους έχει πρώτη καταγράψει) και να μην τους επιστρέψει στη χώρα καταγωγής τους.

  http://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/01/blog-post_7743.html
  Φρύνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ιεράρχες ανά τον κόσμο λάσπες ρίξτε στα κεφάλια σας και λινάτσες αντί για ράσα και εκτελέστε τις εντολές της ειρήνης και της αγάπης του βασιλιά μας και απαρνηθείτε τον θεό του χρήματος, των παιδεραστών, των ανθρωποφάγων και του πόρνου ισραήλ σας. Και Έλληνες γίνετε ως φωτισμένους νόες ευλόγησε ο Πατήρ ημών Θεός και φτύστε στα μούτρα τον θεό της κατάρας σας καταραμένα δέντρα, αλλιώς... αθάνατα ουαί !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=CRAB32sw_A0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΠΡΕΠΕΙ να το ΔΕΙΤΕ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ: Είμαι ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΗΣ όπως ΟΛΟΙ οι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ-Θα ΕΚΟΒΑ ΚΕΦΑΛΙΑ !!! (βίντεο)

  Δείτε τις συγκλονιστικές δηλώσεις του Νεαρού Μουσουλμάνου που ζει εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα,…στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού ο νεαρός Μουσουλμάνος . Ο νεαρός δεν κρύβει το μίσος του για τους Αμερικανούς και είναι έτοιμος να “κόψει κεφάλια” όπως λέει μπροστά στην κάμερα.

  Δείτε το βίντεο:

  https://youtu.be/rlMrhA-DWTo?list=UU9yHAKhKiOMHIcKqSB21RDA

  http://www.makeleio.gr/?p=173439

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ας τον πιασουν κι στην φυλακη να τον χωσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. αυτην τη θιτσα στο υπουργιο που τους γλυφει τους αλοδαπους μηπως αν την @##@ οι αλοδαποι στανιαριζε ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΠΟΠΗ

  Οποιος δεν μπορει να αντικρουσει με σωστη γνωση, τοποθετηση και ηρεμο ευγενικο διαλογο τις διαφορες αποψεις που εκφραζονται απο σχολιαστες τοτε παιρνει το ποιο αντι-Δημοκρατικο αισχρο οπλο στα χερια του, την λογοκρισια, και δεν ανεβαζει σχολια αναγνωστων που δεν ακολουθουν την γραμμη της ζουγκλας, του λυσσαλεου παθους και του τρελλαδικου που καθιερωσες τωρα στο μπλογκ σου. Ανεβαζεις μονο σχολια απο ατομα που δεν κανουν ουτε τον κοπο να διαβασουν το νομοσχεδιο διοτι ειναι φυσικον οτι δεν εχουν την ικανοτητα να καταλαβουν και να χωνεψουν τι ακριβως επιχειρειτε με το καινουργιο νομοσχεδιο της Τασιας.

  Εγω και πολλοι αλλοι καναμε το κοπο και διαβασαμε την διαβουλεψη στο κυβερνητικο ιστολογιο και φυσικα εχουμε αντιρησεις και υποβαλλαμε την κριτικη μας στην Κυβερνηση. Αυτα σε αντιθεση με σενα και κατι αλλους που το μονο που ξερεται να κανετε ειναι παθιασμενη οχλαγογια και να εξαπολυεται οχετους και χυδαιο υβραιολογιο.

  Και υστερα μας λες οτι εδω ειναι ΕΛΛΑΔΑ..και να μην ξαναρθουμε. Σε προκαλω λοιπον εαν εχεις εστω και λιγο Ελληνικο πατριωτισμο, οπως εμεις και δεν εισαι φασιστρια της κακιας ωρας, να ανεβασεις το σχολιο μου ατοφιο, και χωρις υβριστικα σχολια να απαντησεις στα παρακατω σχολια που ανεβασα στην κυβερνητικη διαβουλεψη σημερα. Εχω την εντυπωση οτι δεν εχεις τα κοτσια να το κανεις... οποτε σου απαντω με ενα σχολιο που εκανες πριν καιρο εναντιον μου.

  Αυτην την χυδαια Ελλαδα που μας σερβιρεις..... να την βαλεις καπου οπου δεν την βλεπει ο ηλιος.
  Τετοια Ελλαδα δεν την θελουμε εμεις που ειμαστε πραγματικοι πατριωτες και οχι τροφιμοι ψυχιατριου. Δεν μας Χεζεις βρε ... Νταλαρα!

  ΥΓ. Ειχα δικαιο που ειπα οτι σου αρεσουν οι αναλυσεις και τα σχολια του Καζακη και το ξερεις οτι δεν πιστευω, (το το ειπα αλλωστε,) οτι εχει τα αλλα προσοντα που χρειζεται ενα ατομο για να ειναι μεγαλος ηγετης. Νομιζω οτι θα ηταν καλυτερος στοις διαπραγματευσεις απο τον Μπαρουφακη.

  Γιαννης Παπαιωαννου
  Ενας γερος Ελληνας που πιστευει στα ιδανικα της πατριδας του και αγαπαει με παθος την ποιο ομορφη χωρα στον κοσμο που λεγεται ΕΛΛΑΣ αλλα τωρα κατοικειτε απο καφρους.


  Αυτα ειναι που αναρτησα στο κυβερνητικο νομοσχεδιο.

  «Η όλη σκέψη για την αλλαγή της νομοθεσίας είναι εντελώς λάθος»

  Στην Αγγλικη Νομοθεσια:

  Nationality: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι κάτι που κληρονομειτε από τους γονείς και όχι κάτι που αποκτιέται. Εθνικότητα είναι η ιδιότητα που ανήκει σε συγκεκριμένη χώρα, μια εθνοτική ομάδα που αποτελει μέρος ενός ή περισσότερων πολιτικών εθνών.

  Nationality is the status of belonging to a particular nation, an ethnic group forming a part of one or more political nations.

  Πολύ κακώς έχει ταυτιστεί η ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ με την ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

  Citizenship ειναι η Υπηκοότητα, ιδιοτητα που αποκταται κατω απο ωρισμενους ορους και δινει δικαιωματα και υποχρεωσεις.

  Στοις περισσοτερες χωρες του κοσμου επιτρεπεται η αποκτηση δευτερης Υπηκοοτητας.

  Στην Αγγλια εαν ενα επισκεπτης, παραβει εστω και μια μερα την Βιζα παραμονης στην χωρα, του απογορευεται η αποκτησης της Υπηκοοτητας, οσα χρονια και να εχει μεινει στην Αγγλια. Το ιδιο ισχυει και για τους παρανομους μεταναστες.

  Το παράβολο των 100 € είναι ιδιαίτερα χαμηλό και θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί τουλάχιστο στα 1.500 € με πρόβλεψη για μειωμένο ή και απαλλαγή σε κάποιες κατηγορίες.

  Επεισης θα έπρεπε να απαιτείται όχι η εγγραφή στο σχολείο, αλλά η ολοκλήρωση τουλάχιστο της βασικής εννιαετούς ή και δωδεκαετούς φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προυπόθεση και ανεξάρτητη της κατοικίας- διαμονής των γονέων του - και μετά το 18ο έτος να δίνεται με βάση αυτή την προυπόθεση (όχι της εγγραφής ή φοίτησης σε κάποιο σχολείο, αλλά της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης) η δυνατότητα αν επιθυμεί κάποιος να υποβάλλει αίτηση-δήλωση για λήψη της ελληνικής Υπηκοοτητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΚΟΥΣΕ ΚΥΡΙΕ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΣΑΙ. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΧΤΑΡΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΟΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ. ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ;;;;; ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ.
   ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΟΛΟ, ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ.

   ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΙΛΙΟΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΤΠ ΘΕΛΕΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΡΟΑΣΙΑΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΦΡΟΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΚΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΤΗΞΟΥΝ.
   Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΩΚΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ.

   ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ῾ἹΘΑΓΕΝΕΙΕΣ῾῾ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ. ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΥΡΙΕ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

   ΕΔΩ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΥΛΗ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ.

   ῾῾Κάνουν εξετάσεις DNA στους μετανάστες για να τους δώσουν την υπηκοότητα!!!
   "Σε εξέταση DNA αναγκάζονται να υποβληθούν όσοι Ρώσοι στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι έχουν εβραϊκές ρίζες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί από τα έγγραφα που διαθέτουν.῾῾

   ''Το Ισραήλ προσφέρει 3.500 δολάρια σε παράνομους μετανάστες να φύγουν οικειοθελώς''

   ''‘Jewish Telegraphic Agency’ και στη συνέχεια αναδημοσιεύθηκε στους ‘Times of Israel’, «για να παντρευτούν στο Ισραήλ οι μετανάστες πρέπει να αποδείξουν την εβραϊκή καταγωγή τους στο Ανώτατο Ραββινάτο της χώρας». ''

   ''στο Ισραήλ, που απαγορεύουν τον γάμο μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων εξασφαλίζουν την εβραϊκή φυλετική καθαρότητα.''

   ''Στο Ισραήλ το ποσοστό των λαθρομεταναστών είναι 0,7% του εβραϊκού πληθυσμού και μιλάνε για "πλημμύρα λαθρομεταναστών".. Στην Ελλάδα που υπάρχουν πάνω απο 3.000.000 λαθρομετανάστες και αποτελούν το 30% του πληθυσμού ''

   ''Το Ισραήλ πέρασε ένα νέο μεγάλο αντι-μεταναστευτικό νόμο. Οι παράνομοι αλλοδαποί θα φυλακίζονται έως τρία έτη. Εκείνοι που βοηθούν τους παράνομους μετανάστες ή τους παρέχουν στέγη μπορεί να φυλακιστούν για έως και 15 χρόνια. ''

   ''2014. Α.Σαμαράς: “1.500.000 λάθρο στην Ελλάδα” ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.

   Διαγραφή
  2. Ανωνυμε, που μονο ετσι εχεις το θαρρος να εκφερεις την γνωμη σου, εγω δεν ειμαι καθολου Διεθνιστης, οπως με κατηγορεις, αλλα προσπαθω να παιζω μπαλα σε ξενο γηπεδο και με τους δικους τους ορους.

   Σου θυμιζω λοιπον τα εξεις.

   Εσεις δεν ψηφισατε την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και δεν διαμαρτηρηθηκατε που ο Καραμαν Αλης εβαλε την χωρα στη ΕΕ και ο Εβραιος Αβουρι, Σημιτης, σας εβαλε στην ΕΖ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ;

   Ποιος διαμαρτυρηθηκε οταν ο Σημιτης υπεγραψε την συνθηκη του Δουβλινου Ι και επεισης την Συμφωνια της Μανδριτης που δημιουργησε Γκριζες ζωνες στο Αιγαιο;

   Οταν η Ελλαδα συμφωνουσε για την αρχισει η εντασιακη διαπραγματευση της Τουρκιας ποια Ελληνικη Κυβερνηση δεν υπεβαλε ΒΕΤΟ, που εχει το δικαιωμα, αλλα αντιθετα δηλωνε οτι η Ελλας υποστηριζει την ενταξη της Τουρκιας στην ΕΕ;

   Ξεχασες επεισης οτι οταν η Τουρκια εκανε γραπτη δηλωση στην ΕΕ οτι αποδεχεται ολες τις χωρες της ΕΕ να χρησιμοπουν εμπορικα τα λιμανια της και τον εναεριο χωρο, ΕΚΤΟΣ της Δημοκρατιας της Κυπρου, ποια κυβερνηση της Ελλαδας αντεδρασε .... και δεν επεβαλε ΒΕΤΟ, αν και εχει το δικαιωμα για να σταματησουν οι διαπραγματευσης ενταξης της Τουρκιας;

   Οταν οι Ελληνες θελουν να μεινουν στην Ευρωπαικη Ενωση και στο ΕΒΡΩ οπως καταλαβαινεις η Ελλαδα πρεπει να σεβεται την υπογραφη της στις συνθηκες που εχει υπογραψει.

   Τελος το Ισραηλ δεν ανηκει σε καμια Ενωση η ομοσπονδια κρατων ωστε σαν ανεξαρτητο κρατος κανει οτι του γουσταρει και κοιταζει τα συμφεροντα του.

   ΕΜΕΙΣ τι κανουμε;

   Η Ελλαδα και ειδικα μονον η κυβερνηση του Συριζα, και δεν ειμαι οπαδος του, δεν εβαλε φωνες για τα μετρα εναντιον της Ρωσσιας αλλα οταν η Τουρκια εστειλε το Πλοιο Βαρβαρος εντος της Κυπριακης ΑΟΖ η κυβερνηση του Σαχλαμαρα και του Βενιζελου τι εκανε;

   Ακου για να μαθαινεις:

   Εαν η Ελλαδα θελει να διωξει τους λαθραιους πρεπει να σπασει τοις συνθηκες 1 και 2 του Δουβλινου. Να επιβαλει ΒΕΤΟ σε ολες τοις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ σχεσεις μεταξυ ΕΕ και Τουρκιας μεχρι που η Τουρκια να αποδεχτει την συνθηκη οτι οσοι ερχονται λαθραια απο την Τουρκια στην Ελλαδα η χωρα μας θα εχει το δικαιωμα να τους στελνει πισω χωρις προβληματα, οπως εχουν συμφωνησει ολες οι χωρες που υπογραψαν συμφωνια με την ΣΕΝΓΚΕΝ συνθηκη. Τοτε λοιπον η Τουρκια θα λαβει μετρα εναντιον του λαθρεμποριου μεταναστων (Δουλων) ηδαλως η ΕΕ μπορει να επιβαλει κυρωσεις, οπως εκανε και στην Ρωσσια, για να σταματησει αυτο το τσουναμι λαθραιων μεταναστων.

   Τωρα επειδη εισαι πολυ διαβασμενος μπορεις να μας πεις ποιοι ειναι αυτοι που δημιουργουν αυτο το μεγαλο μεταναστευτικο ρευμα προς την Ελλαδα των ισλαμιστων με τελικο σκοπο τοις χωρες της ΕΕ;

   Για να μαθαινεις σου λεγω ειναι οι Εβραιοι με την Μοσατ σε συνεργασια με την Σαουδικη Αραβια!

   Κατα τα αλλα εσυ και οι ομοιοι σου συνεχιστε να ψηφιζεται ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ΧΑ, ΚΚΕ κτλπ.και ο Συριζα να επιτρεπει να χτιστει το Τζαμι και το Ελληνικο κρατος να χρηματοδοτει ΜΚΟ για την προστασια και βοηθει των λαθραιων.

   ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ

   Ελληνες ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ, γιατί αν ξεσηκωθούμε χωρίς αδερφοσύνη … «και αν μισούνται αναμεταξύ τους δεν τους πρέπει ελευθεριά» λέει ο Σολομός.

   <<...Έλληνες, ενωθείτε εναντίον του κοινού εχθρού: εναντίον του αιώνιου εγωισμού και της αυτοπροβολής, εναντίον του φθόνου, του μίσους, της διχόνοιας και της διαίρεσης, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός - ΕΝΩΘΕΙΤΕ να σώσουμε την Ελλάδα...>> (Θ. Κολοκοτρώνης)

   Διαγραφή
  3. ΚΑΙ ΣΥ ΑΝΩΝΥΜΑ ΓΡΑΦΕΙΣ.

   Διαγραφή
  4. Πως να ενωθούμε αγαπητέ όταν στο σχολιό σου κατηγορείς τον συνέλληνα σου ως κοματόσκυλο και ανήδεο, επειδή τόλμησε να μην συμφωνήσει με τα μέτρα που προτείνεις για τους λαθροεισβολείς;;;;

   Πως κατηγορείς τον ελληνικό λαό για το τι εκλέγει όταν ξέρεις πολύ καλά οτι οι εβραίο-μασόνοι πολιτικοι άλλα λένε προεκλογικά και άλλα πράττουν όταν πιάσουν την καρέκλα;;;; οταν ξέρεις ότι τα ΜΜΕ αντί να πληροφορούν τον λαό, λένε ψέμματα και παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο;;;; και όταν ξέρεις για την πελατειακή σχέση πολιτικού και ψηφοφόρου που επίτηδες καλλιέργησαν για να κρατάνε τον λαό σκλάβους των περιστάσεων;;; Ποιός εξήγησε στον λαό για Δουβλίνα και Σένγκεν και για απώλεια εθνικής κυριαρχίας αν γίνει κράτος μέλος της ΕΕ;;; Ποιός αποφάσισε να μπούμε στην ΕΕ, έγινε δημοψήφισμα;;;; Πως να γνωρίζει ο λαός για τις μυστικές συμφωνίες πολιτικών και εχθρών;;;; Η μήπως νομίζεις ότι όλοι κάθονται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή για να κάνουν έρευνα;;; Ασε ας ρε φίλε....

   ῾῾Επεισης θα έπρεπε να απαιτείται όχι η εγγραφή στο σχολείο, αλλά η ολοκλήρωση τουλάχιστο της βασικής εννιαετούς ή και δωδεκαετούς φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προυπόθεση και ανεξάρτητη της κατοικίας- διαμονής των γονέων του - και μετά το 18ο έτος να δίνεται με βάση αυτή την προυπόθεση (όχι της εγγραφής ή φοίτησης σε κάποιο σχολείο, αλλά της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης) η δυνατότητα αν επιθυμεί κάποιος να υποβάλλει αίτηση-δήλωση για λήψη της ελληνικής Υπηκοοτητας.῾῾

   Αυτά που πρότεινες τι σημαίνουν;;;
   Οτι αποδέχεσαι τους λαθρό.
   Ετσι απλά.

   Διαγραφή
  5. @Ανωνυμε 11.54, βαλε τα γιαλια σου και διαβασε το ονομα μου παραπανω. Οσο για τα υπολοιπα στοιχεια μου τα γνωριζει η ιδιοκτητρια του Μπλογκ.
   Ανοιξε λοιπον και εσυ ενα λογαρισμο με τον Glogger.....

   @ Ανωνυμος 12.09

   Την απαντηση σας την εδωσε ο εγγονος ενος επισημα Δοσιλογου, Παγκαλος στην Βουλη και σεις το χειροκροτουσατε.

   "Εσεις μας ψηφιζατε και εμεις σας διοριζαμε", εννοουσε και το εγρψε σε ιστολογιο του, αρα μαζι τα φαγαμε.... εμεις τα πολλα και εσεις τα ψιχουλα.

   Οταν ο Ανδρεας με Δανεικα μετετρεπαι την Ελληνικη κοινωνια απο αποταμιευτικη σε καταναλωτικη ολοι τον χειροκροτουσατε........ αλλα οταν ηρθε η ωρα να πληρωθουν τα δανεικα......μετα τους φορους που σας εβαλε ο ΓΑΠ....θαψατε το ΠΑΣΟΚ αλλα δεν κανατε το ιδιο για ΝΔ. Πιστεψατε τα 18 σημεια του Ζαπειου και Βγαλατε τον ΣαΧλαμαρα και τα αποτελεσματα τα ξερεις. Τωρα ψηφισατε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατι σας εταξε ψιχουλα και σεις δαγκωσατε ακομη και τε χερι του πρωην Κνιτη Αλεξη.

   Δεν μπορεις να απαλαξεις τον Ελληνικο λαο λογω βλακειας. Ας ανοιγατε τα ματια σας...... αλλα ολοι κοιταγατε τι θα αρπαξεται και ποσα θα φαει ο κωλος σας. Τωρα τα πληρωνεται αγρια.

   Αγνοια νομου αγαπητε δεν ειναι απαλαγη ευθυνων, οπως λενε.

   Μια και δεν καταλαβαινεις τι γραφω, στο κανω απλα για να το καταλαβεις.

   Ολα τα κρατη εχουν νομους που επιτρεπουν την αποκτηση υπηκοοτητας. Εγω εγραψα κατι που εφαρμοζει η Μ. Βρεττανια ...... επειδη τυχαινει να το γνωριζω απο προσωπικη πειρα.

   Βλεπω οτι σου διεφυγε να διαβασεις τους ορους που επιβαλλει η Μ.Βρεττανια στους παρανομους ακομη και οταν επισημα ερχονται στη χωρα και παραβιαζουν την Βιζα τους εστω και μια μερα.

   Οσο για τι πρεπει να κανουμε για να φυγουν οι παρανομοι και Λαθραιοι ... το εγραψα παραπανω αλλα σου διεφυγε. Διβασε ξανα να μαθαινεις.

   Με απλα λογια, Η ελλαδα δεν παρανομει οπως ζητουν πολλοι αλλα σεβεται τους Διθνους νομους και Συνθηκες πρωτα και πανω απο ολα.

   Μετα ακολουθει με τις ενεργειες που εγραψα παραπανω περι Δουβλινου και Τουρκιας για να βαλει φρακτη κια α κανει Φραγμα στο τσουναμι λαθραιων απο Τουρκια.

   Συγχρονως προσαρμοζει την Νομοθεσια της στα Διεθνη πρωτυπα και συνθηκε ''Ανρωπινων δικαιωματων'' που υπεγραωε και ειναι μελος και μετα βαζει χερι να ξεκαθαρισει ολους τους παρανομους που ειναι στην χωρα.

   Με απλα λογια..... αμα ηρθες παρανομα στην χωρα.... ΑΠΕΛΑΣΗ σε χωρο προορισμου που θα σε δεχτει, εαν δεν θελεις πας πισω στην πατριδα σου.

   Ολα φυσικα με εφαρμογη των Διεθνων κανονων περι ''Ασυλιας'' ... μονον ετσι η χωρα μας θα γινη ενα σωστο και δικαιο κρατος.

   ΥΓ. Ο Αξελ .. Αλεξης Τσιπρα ουτε Μεσσιας ειναι ουτε προκειτε να λυσει τα προβληματα ολα. Ειναι Εβραικης καταγωγης, πρωην Κνιτης και Πιονιερος και για τα υπολοιπα ακουσε τον Πανουση να σου μαθαινεις.

   Κρινουμε τους κυβερνωντες μονο απο τα εργα τους και οχι απο τα λογια τους.

   Για ολους αυτους που νομιζουν οτι μια αλλη κυβερνηση θα στειλει του κλεφτες πολιτικους στη φυλακη και θα σταματησει την πληρωμη των χρεων ..... κανετε μεγαλο λαθος, συμφωνα με το παρον συνταγμα. Μονον με νε Συνταγματικη Βουλη μπορει να αλλαχτει το παρον Συνταγμα και ολα τα αρθρα και να εχει αναδρομικη ισχυ και αυτο μονο με δημοψηφισμα του λαου. Τωρα μονον μερικα αρθρα μπορουν να αλλαξουν.

   Οσο για τον Καζακη και τις αποψεις του για το μεταναστευτικο .. διαφωνω πληρως, ασχετως αν συμφωνω για αλλα πραγματα

   ΚΑΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΟΛΟΥς ΣΑς....

   Γνωριζει κανεις σας τι εγινε στη Ισλανδια και τι καταφερα με την λαικη τους εξεγερση, διοτι πουθενα δεν ειδα τιποτα να βγαζουν τσοντοκαναλα και ιστολογια.

   Οι Ελληνες κοιτανε το ομφαλο τους και νομιζουν οτι ειναι το κεντρο του κοσμου!

   Διαγραφή
 28. *ΕΣΤΑΛΕΙ ΜΥΝΗΜΑ ΠΡΟΣ*
  *ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ* *& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ*
  *υπουργός κος Παναγιώτης Λαφαζάνης*
  Tετάρτη 13/5/2015 6:20μμ
  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=234&language=el-GR
  Επικοινωνία με το Υπουργείο
  Το μήνυμά σας έχει σταλεί επιτυχώς. Ευχαριστούμε!

  ΘΕΜΑΤΑ:
  *1ον) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΣ, είναι καί λέγεται ΤΖΑΜΙ‏*
  *2ον) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ*

  http://stavretta.blogspot.gr/2015/05/1-2.html
  https://plus.google.com/109312180618499727008/posts?hl=el

  *ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ*

  EΛΛHNEΣ ΣTEIΛETE ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΖΑΜΙ.

  *ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ*
  stavretta

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Όλα αυτά που γραφουν κ. Σουφλη στην διαβουλευση που μας πρωτεινετε να αντιδράσουμε γράφοντας τα ξερουν απεξω και ανακατωτα καλλιτερα από τον κάθε έναν.
  Όπως τα ηξεραν και για το τσιπακι που δηθεν το πηραν πισω ΑΛΛΑ το επαναφερουν δια της πλαγιας.
  Δυστηχως καποιοι δεν θελουν να καταλαβουν ουτε να δουν τα προφανη
  τι άλλο περιμενουν να δουν
  ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ και θα το εφαρμοσουν θελουμε δεν θελουμε , γραψουμε δεν γραψουμε σχολια
  γιατι είναι φασιστες και δεν τους ενδιαφερει η γνωμη του κοσμου
  την ξερουν αριστα την γνωμη μας καθως και τι είναι ιθαγενεια κλπ
  δεν είναι ηληθιοι είναι πανεξυπνοι και παρασυρουν τους αγνους αγαθους ανθωπους μαζι τους ταζοντας τους χρημα από τα λεφτοδεντρα και τους μπουρζουάδες
  εάν δεν κορόιδευαν τους πολιτες και φανερωναν ευθυς εξαρχής τις κομμουνιστικες διεθνιστικες αθεες ανθελληνικες κλπ.θεωριες από την μεταπολιτευση και μετα δεν εβρισκαν ουτε την ψηφο τους
  είναι πανεξυπνοι και οποιος τους αποκαλυπτει στα ματια του λαου όπως εσεις κανετε και μπραβο σας είναι ...φασιστας
  Αρκετα η ανοχη εχει και οριαΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ που συντελειται εις βαρος των Ελλήνων αθωων εργατων που τους ψηφιζουν για εντελως διαφορετικούς λογους
  Πολύ απλα αυτοι μας θεωρουν ολους ΗΛΗΘΙΟΥΣ
  ε λοιπον ας το καταλαβουν πως δεν ειμαστε και ας προχωρησουν στα σκοτεινα σχεδια τους σπερνοντας πτωματα Ελλήνων, ποσα ακομα
  χιλιαδες οι αυτοκτονιες χιλιαδες οι βιασμοι και οι ληστείες
  τι άλλο θελουν μηπως και ξυπνησουν οσοι κοιμούνται
  και καταλαβουν επιτελους ποιοι είναι οι φασιστες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και εσυ συνεχισε τοις παληκαριες, μεγαλε Ελληναρα πατριωτη, και να μας κανεις μαθηματα απο την πολυθρονα σου!

   Αμα το λει ο πισινος σου..... ξεκολα απο την πολυθρονα και βγες στους δρομους και την πλατεια...... οχι για να μυρησεις φουντα!

   Διαγραφή
  2. ΚΑΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο 9.01 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕΣ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΛΟΙΠΟΝ. ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ..
   ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ.
   ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΕΚΕΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ.

   Διαγραφή
 30. Popi separakalo Kane Ena kalesma na katewume sto sidagma na zitisume dimopsifisma separakalo tin pins tin adexo ala na xaso tin patrida mu den ipoferete me tipota Ta exo peksi Mia manula

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Tον κακό σου το καιρό παν- ηλίθιε !! Κατ 'αρχήν γνωρίζεις τι σημαίνει η λέξη ιθαγένεια μεγάλε ηλίθιε πατριώτη. Όχι βεβαίως,γιατί αν γνώριζες,δεν θα διαπραγματευόσουν καν την απόδοσή της σε αλλοεθνή αυνανισμένα γυφτοσπέρματα ,από την πολύ ύποπτη μανιά- Τασία αγνώστου -προελέυσεως- κατά παράβαση του ίδιου του Συντάγματος Του Ελληνικού κράτους,αλλά και της συνέχειας του Ελληνικού έθνους.Και αυτοαποκαλείσαι πατριώτης,!! Τι σχέση ρε καθίκι μπορεί να έχει το Ελληνορθόδοξο Χριστιανικό ήθος σε συνδυασμό με το γένος με τον κάθε σκυλάραπα ισλαμοφασίστα που μας κουβαλάνε τα σιωνιστικά κέντρα με το έτσι θέλω μέσα στη Χώρα μας? Το Ορθόδοξο ήθος είναι καρπός συνεργασίας της ανθρώπινης προαίρεσης και της χάρης του Θεού,και σε συνδυασμό με τον Ελληνισμό τότε γίνεται πράξη ο λόγος Του Κυρίου "'Ηγγικεν η ώρα ίνα δοξαστεί .Το Όνομα Του Θεού " Και αυτό ακριβώς δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί,νοθευμένα σατανικά σπέρματα. Κοίτα χαρές ρε έξυπνε που κάνει η Αλβανία : Abania.gr Όξω ρε πούστη απ' την παράγκα, και όπως γουστάρουμε μιλάμε εδώ μέσα καροτοεισπράκτορα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Μου εχει ανεβει το αιμα στο κεφαλι σε καμμια χωρα δεν συμβαινουν αυτα που γινονται στην ελλαδα πεστε μου με ποιον τροπο να αντισταθουμε και θα το κανω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πηδα με το κεφαλι απο την ταρατσα

   Διαγραφή
  2. ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ. ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΝΕΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΛΕΣ.
   ΑΛΛΟΦΥΛΕ ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΤΚΟ. Ή ΜΗΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ;;;

   Διαγραφή
 33. Παναθεμά σας προδότες. Να σαπίσετε όλοι σας από την χειροτερη ασθένεια. Μας αλυσοδέσατε με ένα ψεύτικο χρέος. Διώξανε 200.00 Ελληνόπουλα, προξενήσατε 40.000 αυτοκτονίες έχετε αίμα στα χέρια σας. Παναθεμά σας την κατάρα μου νάχετε. Εκατομύρια οι άνεργοι, Εκατομύρια οι ανασφάλιστοι. Μπάσατε δολοφόνους και μας σκοτώνουν τους γονείς μας, μας βιάζουν τα παιδιά μας.
  Από στατιστικές του 2013 σκεφτείτε τώρα τι γίνεται
  1200 άνεργοι δημιουργούντε κάθε μέρα
  2800 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχιας
  63% των φορολογουμένων αδυνατεί να πληρώσει
  ελληνόπουλα λιποθυμάνε από την πείνα
  ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ;;;;; ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ;;; ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ;;; ΜΗΠΩΣ ΛΑΘΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ;;;;
  ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
  Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΠΗΓΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ :http://ieroslochos.blogspot.gr/2015/05/blog-post_17.html#more
  για τον κάθε πούστη κοπρολάγνο,μισέλληνα Ελληνόφωνα.
  Ιθαγένεια δεν είναι η συλλογική συνείδηση ενός έθνους;
  Τι δουλειά έχουν με το "Άξιον Εστί" οι κογκολέζοι; Τι μπορεί να λέει στη συλλογική ψυχή των μαμελούκων ο Ακάθιστος Ύμνος; Τι μνήμες ρε μπορεί να ξυπνάει στη συλλογική μνήμη των Πακιστανών η Μήδεια; ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΕΣ ΠΟΡΝΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ρε Παπαρες, εμενα και την Ποπη οτα πηγαιναμε σχολειο μας διδαξαν......"ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ".

  Εσεις την χειρα με τα πεντε ορφανα την εχεται για αλλη δουλεια!

  Τωρα αρχισατε αλλο τροπαριο..... "Πεσε παπα να σε φαω."

  Περιμενεται ενα μεσσια να σας σωσει, ομως αυτος πηγε για διακοπες και ξεχναει να γυρισει πισω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Εκτός απο το να σχολιάζουμε εδώ ή στο opengov.gr ΠΡΕΠΕΙ να ΓΙΝΕΙ και κάποια άλλη ενέργεια-κινητοποιήση!!! Τελεία&Παύλα!!! Παρατράβηξε η Πλάκα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΜΑΛΑΚΙΝΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
  ΜΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΡΕ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

  ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ῾῾ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ῾῾
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.
  ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ. ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΒΙΛΛΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;; ΡΩΤΑΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.


  ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΥΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙKΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ - ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ;
  "Ετοιμαστείτε: Η ISIS «ντύνεται πρόσφυγας» και εισβάλλει αθόρυβα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα"
  defencenet

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. *ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ*

  *Το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι στην Αθήνα (1970 – 2014)*
  https://www.youtube.com/watch?v=JvP9wNmcXRw

  *Το «επίσημο» Τζαμί και οι «αδελφοί Μουσουλμάνοι» στην Ελλάδα (η συνέντευξη μου στον Δημήτρη Κατσαρό)*
  https://www.youtube.com/watch?v=tbifieWPSD4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι Αλλοδαποί ΗΔΗ έχουν Ιθαγένεια απο τις Χώρες Προέλευσης/Καταγωγής ΤΟΥΣ!! είναι δηλαδή ΓΗΓΕΝΕΙΣ στις Χώρες Τους ΗΔΗ...οπότε δεν υπάρχει Προηγούμενη Κατάσταση Παγκοσμίως να ζητάει Κάποιος Δεύτερη Ιθαγένεια..απο που και ως που;;

  Δεύτερον η λέξη Ιθαγένεια Σημαίνει IΔΙΟ ΓΕΝΟΣ όπου Γένος=Φυλή,η κάθε Φυλή λοιπόν έχει τα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ της ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,ΗΘΗ&ΕΘΙΜΑ,ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΓΛΩΣΣΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ),ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ για να μπορεί να Υπάρχει Σήμερα ως κάτι Ξεχωριστό επάνω στον Πλανήτη. Άρα λοιπόν πως γίνεται να μιλάμε για "Αναφαίρετο δικαίωμα"..;;; στην Ιθαγένεια αλλοδαπών οι οποίοι ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ έχουν με τα παραπάνω Γνωρίσματα ίσα-ίσα μιλάμε για εντελώς διαφορετικά Χαραχτηριστικά (Διαφορετική Θρησκεία..άλλη Γλώσσα..άλλα ήθη&έθιμα..)ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ;;; είναι ΗΔΗ προβληματική η Κατάσταση..

  Τρίτον είναι άλλο πράγμα το να νιώθεις ότι Αγαπάς/Συμπαθείς την Χώρα/Γειτονιά που σε Φιλοξενεί για το Χ χρονικό διάστημα και κάτι εντελώς διαφορετικό να είσαι ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΗΓΕΝΗΣ σε αυτή την Χώρα που σε φιλοξενεί ως Μετανάστη Παράνομο ή Νόμιμο.

  Τέταρτον είναι εγκληματικό έως Εθνικά Επικίνδυνο εν μέσω της Κοινωνικοοικονομικής Κρίσης που βιώνουμε να παραμελείτε Ο Έλληνας με τα Πολυεπίπεδα Προβλήματα που έχει όπως: 1,5 εκατομμύριο Άνεργοι του Ιδιωτικού Τομέα,5.500 με 6000 Αυτοκτονίες επίσημα και λέω επίσημα γιατί Ανεπίσημα είναι σίγουρα Παραπάνω,Πολύς κόσμος Χρωστάει στην Εφορία-δόσεις σε Τράπεζες-Αντιμετωπίζει βιοποριστικά ζητήματα-Τρώει μέσα απο τα σκουπίδια,Μειώσεις Μισθών-Συντάξεων-Απολύσεις κτλ. και στον Αντίποδα να μιλάτε για Παροχές-δομές Φιλοξενίας στους κάθε λογής Μετανάστες Αγνώστου Προέλευσης βαφτιζοντάς τους "Πολιτικούς Πρόσφυγες"..παράλληλα με την Ιθαγένεια;; το ερώτημα που προκύπτει πολύ απλό Πως και δεν Αξιοποιήσατε τα Συγκεκριμένα Μέτρα Αρχικά Υπέρ των Ελλήνων;

  Πέμπτον το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί είναι να λάβουν Υπηκοότητα και πάλι βάση κάποιων Κριτηρίων
  Α) Επάρκεια Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με Τέστ Αξιολόγησης Γραπτά-Προφορικά-Έκθεση.
  β) Τουλάχιστον μια 10ετία συνεχούς Παρουσίας στην Ελλάδα.
  γ) Ιθαγένεια θα μπορούσε να αποδωθεί Μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις που ΟΝΤΩΣ υπάρχουν και έχουν προσφέρει στην Ελλάδα.


  Πρόταση για το θέμα της Μετανάστευσης

  http://koumakis.analyst.gr/?p= 727

  τι έχουν πει ΔΙΑΣΗΜΟΙ για το ζήτημα της Παγκοσμιοποίησης-Μετανάστευσης.

  http://www.zougla.gr/page. ashx?pid=80&aid=284853&cid=122

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτελους βρεθηκε και ενας Ελληνας που οχι μονο καταλαβαινει τι διαβαζει αλλα γνωριζει και να συζηταει και να εκφερει την γνωμη του με πολυ σωστες θεσεις και αντιληψεις, χωρια να κανει οχλαγογια η να χρησιμοποιει αισχρη γλωσσα.

   Συγχαρητηρια και χαιρομαι που εκανες αυτα τα σχολια. Ασ ελπιζουμε οτι τωρα μερικοι θα αρχισουν να σκεπτονται και οχι να ουρλιαζουν.

   Οσα λεει ο κουμακης στο αρθρο (ευχαριστω που μου το θυμησες) ειναι παρα πολυ σωστα για αυτο και τοσοι μορφωμενοι ανρωποι υπογραψανε .......

   Διαγραφή
  2. Θεωρώ ότι έγραψα τα Αυτονόητα σύμφωνα με τον δικό μου Τρόπο Σκέψης Τίποτα λιγότερο Τίποτα Περισσότερο,όμως στις Μέρες μας το Αυτονόητο φαντάζει σαν σενάριο Επιστημονικής Φαντασίας....ζούμε κατάσταση Κοινωνικού Εκφυλισμού...Καλή Λύτρωση Εύχομαι!!

   Διαγραφή
  3. 18 Μαΐου 2015 - 2:04 μ.μ.

   Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΑΠΟΙΚΩΝ ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 5 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ.

   ''Πέμπτον το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί είναι να λάβουν Υπηκοότητα και πάλι βάση κάποιων Κριτηρίων
   Α) Επάρκεια Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με Τέστ Αξιολόγησης Γραπτά-Προφορικά-Έκθεση.
   β) Τουλάχιστον μια 10ετία συνεχούς Παρουσίας στην Ελλάδα.
   γ) Ιθαγένεια θα μπορούσε να αποδωθεί Μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις που ΟΝΤΩΣ υπάρχουν και έχουν προσφέρει στην Ελλάδα.''

   ΕΝΩ ΑΡΧΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΚΑΤΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
   ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο wiz18 Μαΐου 2015 - 8:19 μ.μ.
   ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ.
   ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

   Διαγραφή
  4. 19 Μαΐου 2015 - 3:06 μ.μ.

   To σχολιό μου είναι Συγκεκριμένο και Οριοθετημένο..!!!
   με τα πιο ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Όσον Αφορά το θέμα της Απόδοσης Υπηκοότητας ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ για το ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ...μιλάω για ΙΔΙΑΖΟΥΣΕΣ περιπτώσεις και ΟΧΙ όπως τα Γνωστά Λαθρολάγνα Αποκόμματα...ΜΚΟ για "Αναφαίρετο δικαιώμα" χωρίς ΟΡΟΥΣ&ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ στην ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν Ελλάδα!!
   Ειλικρινά ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;; ΜΙΛΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΧΙ ΣΟΥΑΧΙΛΙ....ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ!!

   Είμαι Σαφέστατος!! με Αυστηρότατα Κριτήρια να δοθεί η Υπηκοότητα και σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΖΙΚΑ + ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ..παρά μόνο σε ιδιάζουσες Περιπτώσεις που έχουν προσφορά για την Ελλάδα

   ορίστε ένα χαραχτηριστικό παράδειγμα
   http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/o-nigirianos-filellinas-pou-poula-ellinika-biblia-sti-nea-uorki

   Αν εσύ έχεις κόμπλεξ κατωτερότητας/εμπάθεια και δυσκολία αντίληψης του Αυτονόητου-Συγκεκριμένου Σχολίου που λέω τότε πρέπει να το κοιτάξεις με κάποιον ειδικό...Ψυχίατρο...Καλή Ανάσταση στις Ψυχές μας και την Ελλάδα!!

   Διαγραφή
 40. Aνακοίνωση μεταναστών , αναφορικά με την δολοφονία του 29χρονου Έλληνα
  http://stavretta.blogspot.gr/2015/05/a-29.html

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. wiz18 Μαΐου 2015 - 3:44 π.μ. Εσύ μάλλον χρησιμοποιείς και τα δέκα δάκτυλα των χεριών σου. Εκτός κι αν το ένα το έχεις για την όπισθεν οπή. Κι αν κάποιος από εμάς,έπραξεν, αυτό το οποίον επιβάλλετο από την συνείδησήν του να πράξει,ως γνήσιος Έλλην,δεν θα έβγαινε να κακαρίζει δημοσίων ως πρωτάρα όρνιθα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Η ΜΑΝΤΑΜ ΤΣΑΤΣΑ... στό +google
  http://stavretta.blogspot.gr/2015_05_22_archive.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ