Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ    
   Η ΦΡΥΝΗ, ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Κύριοι,

         Τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως την τελευταία τριετία,παρακολουθούμε τη συστηματική καταπάτηση
του Συντάγματος και την παραβίαση κάθε κανόνα δικαίου,προκειμένου να υπηρετηθούν συμφέροντα αντίθετα
προς τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού,που έχετε ορκιστεί και οφείλετε να υπηρετείτε.
    
         Με σωρεία παράνομων αποφάσεων και νόμων που ψηφίζονται κατ΄εντολήν ξένων δυνάμεων και εις βά-
ρος του Ελληνικού λαού,οχι μόνο λεηλατείται η δημόσια περιουσία και το μεγαλύτερο μέρος οδηγείται σε ξε-
πούλημα,ώστε να αποκομίσουν οφέλη ξένοι προς τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού,αλλά λεηλατείται και το
ιδιωτικό εισόδημα,υποβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και οδηγώντας τη μεγάλη πλειοψηφία να
αντιμετωπίζει σοβαρότατο πλέον,πρόβλημα επιβίωσης.
         Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παραβιάσεων,ο Ελληνικός λαός έχει οδηγηθεί στην απελπισία,τη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση.
         Οδηγήσατε τον Ελληνικό λαό,στην αναξιοπρέπεια,την ανέχεια και την κοινωνική ανισότητα,κατά παράβα-
ση των κατωτέρω άρθρων,του Συντάγματος:
         Αρθρο:1-παρ.3- Ολες οι εξουσίες πηγάζουν απο το Λαό,υπάρχουν υπέρ αυτού και του ΄Εθνους και
                                    ασκούνται οπως ορίζει το Σύνταγμα.
         Οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων αγαθών σε ιδιωτικές εταιρίες,βλ.διόδια,θα έπρεπε να εξασφαλίζουν
οτι η τιμολογιακή τους πολιτική,δεν θα λειτουργεί εις βάρος του Λαού.Κατά τον ίδιο τρόπο,όταν γίνονται ιδιωτικο-
ποιήσεις,χωρίς εξασφάλιση της προστασίας του Λαού,σημαίνει οτι έχουν παραχωρηθεί κρατικές εξουσίες εις
βάρος και οχι υπέρ του Λαού.
         Αρθρο:4-παρ.5-Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη,ανάλογα με
                                   τις δυνάμεις τους.
         Η μείωση μισθών,των εν γένει υπαλλήλων,σε συνδυασμό με αυξήσεις ΦΠΑ σε βασικά αγαθά,όπως τρόφι-
μα,ρεύμα,θέρμανση,βενζίνη, με ανυπαρξία ελέγχου των τιμών τους,αυξάνουν το κόστος ζωής δυσανάλογα.
         Οριζόντια τέλη επιτηδεύματος και ...
οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων,αποτελούν ευθεία παράβα-
ση,αυτού του άρθρου και προσκρούουν, στην κατοχυρωθείσα αρχή της αναλογικότητας.
          Αρθρο:5-παρ.1(μη αναθεωρητέο)Καθένας εχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικό-
                                   τητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική,οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.
          Η συνεχής μείωση της αγοραστικής δύναμης,με παράλληλη μείωση των πηγών εισοδήματος,δεν επιτρέπει
στους πολίτες,που μετά βίας αποκτούν βασικά αγαθά,να συμμετάσχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή και να
αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους.
          Αρθρο:21-παρ.1-Η οικογένεια,ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους,καθώς και ο
                                      γάμος,η μητρότητα και η παιδική ηλικία,τελούν υπο την προστασία του Κράτους.
          Ως ανωτέρω,η μείωση της αγοραστικής δύναμης, κάνει πάρα πολύ δύσκολη την ανεξαρτητοποίηση των
νέων,την τέλεση γάμου και την δημιουργία οικογένειας.
          Αρθρο:21-παρ.4-Η απόκτηση κατοικίας απο αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται αν-
                                      επαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
          Με την πολιτική των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας, το Κράτος δεν επιτρέπει στους νέους,να μπορούν
να βρούν δικιά τους κατοικία,υποχρεώνοντάς τους,να μένουν με τους γονείς τους.
          Αυτή τη στιγμή αν το Κράτος δεν εκμεταλλευόταν το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και οι νέοι δεν έμεναν
με τους γονείς τους,θα έπρεπε να παρέχει φροντίδα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
          Υπενθυμίζοντας οτι η ακίνητη περιουσία φορολογείται ηδη με την επιβολή αρκετών φόρων,καταλήγει πως
η συνολική φορολογική επιβάρυνση,δημιουργεί αφόρητη πίεση στην ακίνητη περιουσία και συρρικνώνει την αξία
της.
          Η διαρκής σύνδεση φορολογικών βαρών με την ακίνητη περιουσία, προσλαμβάνει δημευτικές διαστάσεις
και εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.
          Ειδικότερα η επιβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων,δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδη-
μα,του φορολογούμενου πολίτη.
          Επιπλέον παραβιάζεται και η αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας,για την ίδια αιτία και αντί-
κειται και στο άρθρο 17 του Συντάγματος,αλλά και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ,που προστατεύ-
ουν την ιδιοκτησία και τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα του ατόμου.
          Αρθρο:22-παρ.1-Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται,απο το Κράτος που μεριμνά για
                                     τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών,για την ηθική και υλική
                                     εξύψωσή τους.
          Η εύρεση εργασίας,χωρίς διασφάλιση του επιπέδου του εισοδήματος,σε συνδυασμό με το κόστος ζωής
μπορεί να σημαίνει πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής.
          Το να έχουν δουλειά όλοι με 500 ευρώ,είναι στρεβλή εφαρμογή του άρθρου αυτού,καθότι ακριβώς παρα-
βλέπει την ηθική και υλική εξύψωση των εργαζομένων.
           Αρθρο:106-παρ.2-Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος
                                        της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικο-
                                        νομίας.
           Διόδια,βενζίνη,ρεύμα,είναι βασικοί τομείς,που αν δεν είναι σε χαμηλές τιμές,εμποδίζουν τις μεταφορές,το
εμπόριο,τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και εν τέλει την εθνική οικονομία.
           Βασικός λόγος ύπαρξης του κράτους,είναι ακριβώς αυτό το άρθρο.
          
           Σας δηλώνω μετά πλήρους παρρησίας,οτι είμαι ενας απόλυτα ειλικρινής φορολογούμενος αυτής της χώρας.
           Και δεν έχω, ούτε είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με αυτό,παρά το γεγονός οτι πλήθος πολιτών,δεν ανήκουν
στην κατηγορία αυτή.
           Δικαιούμαι όμως,ως ενας απο τους φορολογούμενους Έλληνες,να ρωτήσω τους σεβαστούς ταγούς μας,
οποιουδήποτε κόμματος εξουσίας.
           Σε τι μπορείτε να δεσμευτείτε απέναντι σε έναν ειλικρινή φορολογούμενο;
           Πως απαιτείτε απο εμένα να είμαι ειλικρινής και εντάξει απέναντί σας και εσείς να μου υποβαθμίζετε
συνεχώς το επίπεδο της ζωής μου;
           Πως γίνατε ξαφνικά συμμέτοχοι στη ζωή μου,με ποιό δικαίωμα;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε,έστω και την παραμικρότερη ανταποδοτικότητα,για όσα σας πληρώνω;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε,οργανωμένες και άρτιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε ασφάλεια όταν περπατώ στους δρόμους;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε περισσότερο πράσινο;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε καλύτερο περιβάλλον;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε δρόμους χωρίς λακκούβες;
           Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε,καθαριότητα;
           Μπορείτε να μου πείτε με σιγουριά,τι ακριβώς μου μέλλει να πληρώσω,τα επόμενα δύο χρόνια σε φόρους,
ώστε να μπορέσω να προγραμματίσω και να υπολογίσω τα έξοδά μου;
           Πείτε για κάτι απ΄ολα αυτά και φορολογήστε με,θα το δεχτώ γιατί θα γνωρίζω ότι τα χρήματά μου,θα πιά-
σουν τόπο για το δικό μου μέλλον και το μέλλον των παιδιών μου.
           Βάσει όλων των παραπάνω,καθίσταται σαφές ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του
άρθρου:120-παρ.2,3 και 4 του Συντάγματος.
           Αρθρο:120-παρ.2-Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους,που συμφωνούν με αυτό και η αφο-
                                        σίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων
                                        των Έλλήνων.
                              παρ.3-Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών
                                         που απορρέουν απο αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία,οπότε
                                         αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
                       και  παρ.4-Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Έλλήνων,που      
                                         δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιου-
                                         δήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
          Βάσει της παρ.4 νομιμοποιούμαι και υποχρεούμαι να πράξω ως Έλληνας πολίτης,ό,τι είναι δυνατόν για την
αποκατάσταση της εννόμου τάξεως και την επαναφορά της λαϊκής κυριαρχίας.
          Νομιμοποιούμαι να αντισταθώ σε κάθε επιβολή και καταχρηστικό μέσο που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμο-
ποιηθεί για την επιβολή των παραπάνω.
          Το κράτος παραβιάζει κάθε αρχή ισότητας και διατάξεις του Συντάγματος,δεδομένου οτι αυτό προστατεύει
τους πολίτες και απαγορεύει ρητά την αφαίμαξη άνευ αιτιολογημένης και αποδεδειγμένης εισφοράς προς το κράτος, όταν την ίδια ώρα το κράτος αδυνατεί εσκεμμένα να εισπράξει τις οφειλές σε βάρος του και που έχουν
προέλθει απο υπηκόους της ίδιας χώρας.
          Το κράτος αδυνατεί να τηρήσει την ισονομία μεταξύ των υπηκόων του,τη στιγμή που τα αρμόδια υπουργεία
αναφέρουν για δισεκατομμύρια οφειλές άλλων συμπολιτών μου και οι οποίοι με διάφορους άλλους τρόπους δεν
καταβάλλουν τις οφειλές τους στο κράτος,με συνέπεια να πληρώνω πάντα εγώ το πρόβλημα του ελλείμματος στη
χώρα.
          Κατανοώ το πρόβλημα,ωστόσο οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτι-
κούς,οι οποίοι με τους νόμους που ψηφίζουν,παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα διαβίωσής
μου(βλ.Καταστατικό Χάρτη ΟΗΕ)
          Οταν το κράτος ενεργεί μέσω μιας λογικής"αποφασίζουμε,διατάζουμε και εισπράττουμε",τότε κάποια στιγμή
και οι πολίτες,θα κινηθούν στη λογική του"αποφασίζω και δεν πληρώνω".
          Για όλα τα παραπάνω καθιστώ υπεύθυνους όλους όσους απευθύνεται αυτή η επιστολή,οι οποίοι προέβη-
σαν ή συνέβαλαν με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους,στις ανωτέρω παραβιάσεις ή και εκτροπές του Συντά-
γματος.
          Δεν αρνούμαι να πληρώσω, αλλά αδυνατώ να καταβάλλω το οποιοδήποτε ποσό εξαιτίας της απώλειας των
εισοδημάτων μου,με συνέπεια το ποσό που θα απαιτηθεί απο το κράτος,να έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα
της χώρας και τους ισχύοντες νόμους.
          Αρνούμαι να νομιμοποιώ πλέον την παρούσα κυβέρνηση με την πλήρη ανυπακοή μου,σε οποιαδήποτε από-
φαση,νομοθέτημα,επιβολή φόρου,ειδικών τελών,όπως επιβάλλεται δια νόμου ή εγκυκλίου.
          Η ανυπακοή αυτή θα ισχύει,έως ότου εκλείψει ο λόγος για τον οποίον γίνεται.
          Κάθε υπάλληλος του κράτους που θα προβεί σε αναγκαστικά μέτρα σε βάρος μου και σε απειλή κατά της
περιουσίας μου,κατά του εισοδήματός μου και κατά της βούλησης του Έλληνικού Λαού,θα διωχθεί στα ποινικά
δικαστήρια,με την απαγγελία κατηγορίας"ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ",με το σκεπτικό
οτι οι κρατικοί λειτουργοί,είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν λόγω αρμοδιότητας,τις οφειλές άλλων οφειλετών,
οι οποίοι είτε είναι άφαντοι,είτε έχουν καλυφθεί με τον πρόσφατο νόμο περί υπαγωγής στο άρθρο:99 του πτωχευ-
τικού κώδικα.
         Με την παρούσα επιστολή μου, καλώ τον αρμόδιο εισαγγελέα να παρέμβει και να αποδώσει την ευθύνη στα
φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν το Σύνταγμα της χώρας και ταυτόχρονα με την παρούσα θα καταθέσω τη
σχετική μήνυση και αγωγή σε βάρος του κρατικού υπαλλήλου που αρνείται να τηρήσει την εφαρμογή του Συντά-
γματος.
         Με τα ανωτέρω επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός και η αναζήτηση ευθυνών απο τούδε και στο
εξής, θα έχει απόδοση ευθύνης κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου.
         Έπιφυλάσσομαι για κάθε άλλη πράξη,όπως αυτή απορρέει απο την υποχρέωσή μου,ως Έλληνας πολίτης
απέναντι στο Σύνταγμα,βάσει του άρθρου:120,παρ.4,που είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της νομιμότη-
τας,της Δημοκρατίας,της λαϊκής κυριαρχίας και την υπεράσπιση του Έθνικού συμφέροντος.
                                                                                                                    Ο /Η  Φορολογούμενος/η

                                                                                                                    ΓΑΖΗ.ΦΡΥΝΗ  Υ.Γ   1. ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
              ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ
              ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL,Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
              ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

                  2. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ
              ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΕΠΩΝΥΜΩΣ, ΣΤΟ
              ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       
         

                                 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Όποιος συμφωνεί με την παρούσα επιστολή,μπορεί να
την αναρτήσει στο blog του και να την προωθήσει
δηλώνοντας την αντίσταση και ανυπακοή του,στο παρόν
καθεστώς.
Έπίσης μπορεί να την προωθήσει και αυτός με e-mail,
σε αυτούς τους οποίους αναφέρεται,στον τύπο,σε άλλους
συμπολίτες,ώστε να διαδοθεί και να δηλώσουμε όλοι μαζί
την αντίστασή μας και την ανυπακοή μας.


 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

4 σχόλια:

 1. Ακριβώς!

  Όχι μόνο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να υπακούμε σε νόμους που απορρέουν από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή σε υπουργικές αποφάσεις, που τις περισσότερες φορές παραβιάζουν το Σύνταγμα.

  Ο σεβασμός σε αντισυνταγματικούς νόμους δεν είναι υποχρέωση των Ελλήνων.

  Το αντίθετο είναι υποχρέωση των εντίμων Ελλήνων...

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528160333883143&set=a.503661076333069.79479738.503475829684927

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ξέρεις ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Το βράδυ, αν επιστρέψω απ' τη γιάφκα νωρίς, θα το αναρτήσω στο site μου. Διαφορετικά, αύριο το πρωί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν μπορούσα να καρατηθώ! Άφησα ο,τιδήποτε άλλο και το ανάρτησα :

  http://www.ribandsea.com/main/index.php/readers/1042-i-antistasi-sti-leilasia-tis-zois-mas-einai-monodromos

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ