Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Ἡ «σκηνοθεσία» μὲ τὸ θέμα τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδος ἐκ μέρους τῆς ὀργανώσεως "E.N.D." συνεχίζεται κανονικώτατα!


Τελικῶς δὲν θὰ μπορέση νὰ ἰσχύση σὲ κανένα ἑλληνικὸ(;) μέσο μαζικῆς διαστρεβλώσεως, τὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχαιότητος «ἄκουσον μέν, πάταξον δέ», ἀπὸ τὴν γνωστὴ στιχομυθία τοῦ Θεμιστοκλέους, ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα τῆς ὁμογενειακῆς ὀργανώσεως "E.N.D." καὶ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν.
Ἐντελῶς θλιβερὴ ἦταν ἡ χθεσινή, πρωϊνὴ εἰκόνα, ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ Γ. Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1, ὅπου ναὶ μὲν ἐκλήθη ὁ κ. Ἀρτέμιος Σώρρας νὰ παρέμβη τηλεφωνικῶς, ἀλλὰ ὁ καταιγισμὸς ἐρωτήσεων καὶ ἡ σχεδὸν ἀσυγκράτητη ἐπιθετικότης ὅλων ὅσων (καὶ ἦσαν ὄντως πολλοί!) εὑρίσκοντο ἐκείνη τὴν στιγμὴ στὸ «στούντιο» τοῦ σταθμοῦ, ποὺ συγχρόνως, χωρὶς ἀνάσα, «διετύπωναν» ἐνστάσεις καὶ διέκοπταν συνεχῶς, προεκάλεσε σὲ πολλοὺς τηλεθεατές, ἀπογοήτευσι.
Καὶ κάτι ἀκόμη γιὰ τὸ συγκεκριμένο «ἐπεισόδιο» αὐτῆς τῆς πρωϊνῆς ἐκπομπῆς. Κατέδειξε περίτρανα, ὅτι οἱ μάσκες πέφτουν σιγά-σιγὰ καὶ ὅτι οἱ «ἐνορχηστρωτὲς» καὶ οἱ «σκηνοθέτες» τῆς καθολικῆς ἀπαξιώσεως τῆς ἀνωτέρω ἄκρως σημαντικῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὴν διάσωσι τῆς χώρας μας... ἀπὸ τὶς αἱμοσταγεῖς ὕαινες τῶν Δ.Ν.Τ. καὶ Ε.Κ.Τ. καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ καταβαράθρωσι, ἔχουν χάσει ὅλως διόλου τὴν ψυχραιμία τους! Ἀλήθεια, γιατί ... «ἀνησυχοῦν» τόσο πολύ;
Ἂν ὑπῆρχε, ἔστω τόση δὰ ἀντικειμενικὴ πληροφόρησις στὴν δύσμοιρη πατρίδα μας, θὰ εἴχαμε πληροφορηθῆ ἀμέσως τὴν ἐξόχως ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξι τοῦ ἀνωτέρω Ἕλληνος κεφαλαιούχου σὲ δορυφορικὴ ἑλληνικὴ ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς Νέας Ὑόρκης, τὴν 7η Ὀκτωβρίου, διαρκείας ἄνω τῶν 70΄, ὅπου ἔγινε πραγματικὸς διάλογος μὲ τοὺς δύο Ἕλληνες παρουσιαστὲς καὶ ἀνεφέρθησαν πολὺ οὐσιαστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ὅλο ἐγχείρημα, ποὺ παραμένουν «ἄγνωστα» καὶ ἀσφαλῶς «ἑπτασφράγιστα» ἐδῶ, χωρὶς φωνές, σφῆνες, εἰρωνεῖες καὶ «καπελλώματα», ὅπως ἔγινε στὴν τόσο ἀπογοητευτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ ΑΝΤ1.
Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ «ζουμερά», στὰ ὁποῖα ἀνεφέρθη ὁ κ. Σώρρας, ἦταν καὶ ἡ πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν ἀπάντησις εὐμεγέθους Ἕλληνος ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, σὲ ἐρώτησι ὁμογενῶν μας στὶς Η.Π.Α., ὅπου ἦταν καλεσμένος, γιατί δὲν ἀλλάζει ἐπὶ τέλους ἡ Ἑλλὰς «ρότα», προκειμένου νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὴν «μέγγενη» τῶν διεθνῶν ἁρπακτικῶν. Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντησις ἦταν:
«Στὸ μέσον τῆς διαδρομῆς δὲν ἀλλάζεις ἀφεντικά!!!»
Καταλάβατε συνέλληνες; Ἂν ὄχι, χάσατε!
Ὅποιος τώρα θέλει πραγματικὰ νὰ κυττάξη τὸ ζήτημα καὶ ἀπὸ ἄλλες πλευρές, εἶναι σὲ θέσι, μέσῳ διαδικτύου πάντα, νὰ ἐρευνήση τί ἀκριβῶς ἔχει γίνει στὶς Η.Π.Α. μὲ τὸ πολυσυζητούμενο θέμα τῆς δανειοδοτήσεως τῆς Πολιτείας τῆς Ἀλαμπάμα, ποὺ ἔχει ἐπισήμως ζητήσει δάνειο 5.000.000.000 $ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ὀργάνωσι, κάτι ποὺ ἔγινε ἤδη δεκτὸ καὶ μάλιστα μὲ πολὺ προνομιακὸ ἐπιτόκιο (0,5% ἢ 1%)! Γιὰ τοὺς μὴ γνωρίζοντες, ἡ Πολιτεία τῆς Ἀλαμπάμα εὑρίσκεται βορειοδυτικῶς τῆς Πολιτείας τῆς Φλώριδος.
Κάτι περισσότερο ἀπὸ ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ μελέτη τοῦ γιατί καὶ πῶς ὁδηγεῖται ἡ συγκεκριμένη Πολιτεία στὴν πτώχευση καὶ κυρίως ἀπὸ ποιούς; Ποιό εἶναι ἐκεῖνο τὸ στοιχεῖο, ποὺ «στριμώχνει» τόσο πιεστικῶς τὴν συγκεκριμένη Πολιτεία νὰ ἐξωθῆται στὴν ἀπαξίωσι καὶ νὰ ζητῆ ἀπελπισμένα δανεισμό; Μήπως ἐπειδὴ ἡ Ἀλαμπάμα συγκεντρώνει καὶ ἀπὸ στατιστικῆς ἀπόψεως, ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, ὑψηλότατο ποσοστὸ αὐτοχθόνων Ἀμερικανῶν καὶ ὄχι, θὰ λέγαμε, «θύλακες» καὶ διάσπαρτες «ὁμάδες» μειονοτήτων ἢ κατοίκων ἄλλης καταγωγῆς (Μᾶς θυμίζει μήπως κάτι αὐτό, γιὰ κάπου... ἀλλοῦ;); Ἁπλῶς διατυπώνουμε τὴν ἀπορία...
Καὶ κάτι ἄλλο! Τί εἴδους «ξαφνικὲς ἀγάπες» εἶναι αὐτὲς ἀπὸ τὴν κ. Λανγκάρτ, ποὺ πρότεινε «αἰφνιδίως» πρὸ ἡμερῶν, ἀπὸ τὸ ... Τόκυο, ἐπιμήκυνσι τοῦ χρέους μας, «θυμώνοντας» τὸν Σόϊμπλε (Τὸ μάθατε; Γιὰ «ψαχουλέψτε» τὶς γερμανικὲς ἐφημερίδες! Τὸ πατρικὸ ἐπώνυμο τῆς μητέρας τοῦ κυρίου Σόϊμπλε, εἶναι... Γκαίρινγκ! Σᾶς θυμίζει κάτι;); Ὁ παραδοσιακὸς ἀνθέλλην Ὄλι Ρὲν εἶναι ὅλο «ἐπιείκεια» καὶ ἀγάπες τὰ τελευταῖα 24ωρα! Γιατί; Πῶς ἐρμηνεύονται κολακευτικὰ ἄρθρα ὑπὲρ τοῦ Ἀντωνάκη, σὲ ἄκρως ἐχθρικὲς ἕως σήμερα μεγάλες ἐφημερίδες τοῦ ἐξωτερικοῦ; Τί ἄλλαξε;
Τέλος, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἀκούσθηκε καθόλου στὴν «ἀποκεκλεισμένη» εἰδησεογραφικῶς ἐπικράτειά μας, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις ἔχει δεχθῆ αἰτήσεις δανειοδοτήσεως ἀπὸ ἀρκετὲς χῶρες, ὅπως ἡ Σερβία, ἡ Ζάμπια, ἡ Οὐκρανία, τὸ Τρίνινταντ, ἡ Γρενάδα καὶ ἄλλες, ποὺ ἔχουν γίνει δεκτές. Θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ ζητοῦν οἱ κυβερνήσεις ὅλων αὐτῶν τῶν χωρῶν, δανεισμὸ μὲ ἄκρως προνομιακὸ ἐπιτόκιο 0.5%, ποὺ δὲν δίνει κανένας τραπεζικὸς ὅμιλος ἢ «κονσόρτσιουμ» τραπεζῶν, ἂν ὅλα αὐτὰ ἦσαν ἀπάτη ἢ φούσκα, ὅπως μονότονα ἐπιμένουν, χωρὶς στοιχεῖα, «παπαγάλοι» δημοσιογράφοι καὶ «θεραπαινίδες» βουλευτές, προσπαθῶντας νὰ «κρατήσουν» τὸ σύστημα λίγο πρὸ τῆς πτώσεώς του;
Ὑπομονὴ καὶ ἔρευνα λοιπόν! Πιθανῶς τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ ἔχουμε ἐκπλήξεις...ΠηγήΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

7 σχόλια:

 1. NA ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ.....ΘΕΡΜΑ ΣΥΝΧΑΡΙΤΗΡΙΑ.....ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΙΑ ΗΛΙΘΕΙΟΥΣ......ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αφού λοιπόν "ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις ἔχει δεχθῆ αἰτήσεις δανειοδοτήσεως ἀπὸ ἀρκετὲς χῶρες, ὅπως ἡ Σερβία, ἡ Ζάμπια, ἡ Οὐκρανία, τὸ Τρίνινταντ, ἡ Γρενάδα καὶ ἄλλες", τί πιό απλό από τό νά ρωτήσουμε στίς πρεσβείες ή στά προξενεία αυτών τών κρατών άν αυτό αληθεύει?
  Βάζει κανείς στοίχημα ότι ούτε πού τούς έχουν ακουστά?
  Η Σερβία πρό ημερών πήρε 800.000.000 δάνειο από τήν Ρωσία γιά τήν ανασυγκρότηση τού σιδηροδρομικού δικτύου τής χώρας.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπραβο στα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ για την δημοσιευση....Γιατι τα καναλια νομιζουν οτι εχουν να κανουν με χαζους......Πλανωνται πλανην οικτραν.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. o ANT1 "εφαρμόζει" τον Βολταίρο με τον οποίο μας έπρηξε και η Χούκλη (!!) και ο Τατσόπουλος.

  ΥΓ κι ανάθεμα κι αν ξέρουν κι αυτοί ποιος ήτανε

  ΥΓ 2 Κατά τα άλλα το πρόβλημα του φασισμού βρίσκεται στην Χρυσή Αυγή (και μόνον)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φασισμός είναι να μιλάμε για άλλο και εσυ να αλλάζεις συζήτηση

   Διαγραφή
 5. Διαβάστε φίλοι(αν θέλετε κα Σουφλή αναδημοσιεύεστε το)
  "Εκπομπές δικαστήρια", ΕΝD και εμείς!
  http://www.olixnos.blogspot.com/2012/10/d.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΝ ΟΙ ΤΗΣ END ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΕΣ ΚΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ,
  ΟΙ ΓΛΟΙΩΔΕΙΣ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ" ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
  ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ;
  ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ-ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ;

  ΕΙΠΕ Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΤΟ ΠΕΤΕΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ