Για επικοινωνία, στείλτε, τα άρθρα, τις σκέψεις , τα σχόλια και τις αποψεις σας στο e-mail attiknea@otenet.gr

Οι 25 τελευταίες αναρτήσεις


Θεματολογία
Αρχική | Άρθρα | Περιβάλλον |


Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

What is NESARA? Τι είναι NESARA; (μεταφρασμένο)Since NESARA has been mentioned several times recently, please allow me to give a short summary of what NESARA comprises.
The acronym NESARA stands for “National Economic Security and Reformation Act.” The Act was passed by the American Congress in the year 2000 and never proclaimed, for reasons we will touch upon shortly.
As a program, NESARA can be viewed from several perspectives.
As a spiritually-directed financial program, it traces back to the work of St.Germain and three other ascended masters. That work began in the Fifteenth Century and was designed to provide a new economic system for the world during the present time of transition. Sheldan Nidle’s Spiritual Hierarchy and Galactic Federation describe the masters’ work and its development over the centuries. I cite that passage at length:

“This time will … be heralded by an infusion of great abundance. This prosperity will be due largely to the endurance of our Earthly Allies and the brilliant strategies set in motion, many centuries ago, by the Ascended Masters Count St Germain, Master Hilarion, Seraphis Bey and Saint Paul the Venetian.

“These Holy Beings were able to bring to this realm a financial and monetary plan whose secret purpose is to enable great abundance to rain down at the appropriate time. Although St Germain is ultimately responsible for its success, each of the Ascended Masters we have mentioned has played a significant role in its present-day preparation.
“Briefly, … the Ottoman Turks, the Hapsburgs of Austria, the Bourbons of France and the Holy See conspired in the past to create a system of banking and trust that has lasted until this day. …

“The origins of their created Fractional Banking System are revealed in the ancient treasuries of Rome, Persia, India and China, and in the many empires of the New World. …

“By Europe’s Middle Ages, control of this system had passed to the Pope and a series of allied Monarchs. This group was grievously threatened by the rise of the Ottomans in the Middle East, and by their capture of Constantinople. New arrangements were needed.
“St Paul the Venetian and Seraphis Bey were leaders in negotiating the new Secret Treaties, but only to prepare the way for the final phase of their strategy. St. Germain carried this out beautifully, with help from the Master Hilarion. The outcome was a World Trust for this realm’s Light Workers.

“Funds were to be disbursed with the advent of Christendom’s Second Millennium. As that time approached, however, it became increasingly clear that the Cabals who control your world wished to avoid this payout.

“Therefore, a number of former members who left these groups and secretly supported Count St Germain’s original intention, devised a way to defeat the secret manipulations of their former dark Cabals.
“This resulted in the rise of our Earthly Allies and an exceedingly complex strategy that took decades to bring to fruition. The process began as a way to ensure that the abundance promised by Count St Germain was actually made available to Earth’s Light Workers.

“At first, this amounted to a number of Trusts whose true purpose was kept secret. A few decades later, it concerned the bringing to light of a humanitarian project approved by the IMF. Over time, this led to the emergence of a number of governmental, economic and political coalitions, which were protected by the Ascended Masters.

“They also encouraged Divine intervention by the Galactic Federation of Light. This First Contact mission would be allied, eventually, with those who so courageously had encouraged the disclosure of Count St Germain’s World Trust. In 1998, this measure was officially carried into effect by a series of secret agreements promising that the UFO cover-up would cease when these funds were disbursed.

“The outcome of almost a decade of secret conflict waged between this global coalition and Earth’s many dark Cabals culminated in the latter part of 2000. The remaining Dark Cabal realized that it was imperative for them to seize the leadership of Earth’s last superpower.
“Thus, they developed a policy that resembled a scheme they had employed in Germany during the 1930s [i.e., 9/11, designed to imitate the consequences of the Reichstag Fire]. They hoped that this policy would enable them to block the disbursement of funds. They also hungered to engage in a perpetual war that would allow them to complete the dismantling of this superpower’s Bill of Rights.

“At first, their policy seemed to succeed. However, their spitefulness resulted in a violent reaction that increased our Earthly Allies’ ability to counterbalance the power amassed by these last Cabals. Now, this Coalition has used your Planet’s most recent, illegal war in Iraq as the intolerable, final act that will break this last Cabal’s hold on the reins of power.” (1)

Viewed as a modern development, the roots of NESARA can be found in the response by the Supreme Court to banking foreclosures against farm property which the Court found to be illegal. In the course of reviewing these practices, the Court went further and ruled that many other contemporary banking, taxation and governance arrangements were unconstitutional. For that, James Rink’s article appears to be a good source. (2)

As a legislative initiative, it took its name from the National Economic Security and Reformation Act, passed by Congress in 2000, as implied in Matthew Ward’s comments:
“The NESARA legislation is being processed within the laws of the God-inspired original US constitution.” (3)

“Because the United States determines to such a large extent what happens in your world, NESARA was devised in accordance with US laws rather than any other country’s.” (4)

NESARA was due to be announced on Sept. 11, 2001, but the cabal blew up the World Trade Center buildings to prevent it, as Matthew briefly alludes to.
“The dark forces are fighting tooth and nail to prevent even the awareness of NESARA, much less its implementation, and, at this point, delaying the announcement that must by law precede enactment of the widespread provisions is the only weapon left to them.
“They have been successful thus far in achieving delays by many means: assassinations of influential people who favor initiating the provisions without delay as well as others actively working toward this end; death threats to the families of light workers and to the workers themselves; double-agents within the ranks of the light workers; and terrorist assaults. The US internal terrorist act of September 11, 2001, was the most dramatic of these tactics.” (5)

The gold which backed the new currency was stored in the WTC towers and stolen by the cabal. Building 7 was the center of operations for 9/11 and was destroyed after the operation was complete.
Viewed from the widest possible angle, NESARA is a spiritually-inspired and -guided arrangement, as Matthew indicates.
“NESARA is legislation of the United States government that was designed by high light beings in conjunction with spiritual beings on the planet as the LEGAL means to usher in the era of peace, love and harmony on Earth.” (6)

“Some consider NESARA to be political and economic in nature while others view it as spiritual because of the high-level light beings affiliated with it. NESARA is both. When people are severely oppressed by political and economic conditions that foster impoverished living circumstances, lack of health care and education, monopoly of natural resources, slave labor, unjust laws and courts, starvation, and tyrannical regimes, offering ‘soul food’ isn’t enough.
“When people are preoccupied with mere survival requirements, giving them only spiritual messages is not going to bring about the global reforms they need to rise out of their misery. That is why the provisions of NESARA are monumental in scope, embodying sweeping reforms for Earth that will begin as soon as the legislation is officially announced. When people become aware of the reforms, they will be motivated to participate according to their capabilities.
“As in all other aspects of polarity still existing on Earth, NESARA is at one extreme and the dark forces that … the members themselves call the Illuminati are at the other.” (7)

NESARA is designed to erase poverty and all its attendant ills from Earth during a transitional period preceding Ascension so that the planet’s sovereign citizens can focus their attention on planetary transformation, as SaLuSa indicates.
“The changes will not be imposed for the sake of it, but are part of our plan to bring you the comforts and protection, that will lift your experiences to a new level and bring you joy and happiness. Following that you will be in the right frame of mind to apply yourselves to the business of preparing for Ascension. That is the ultimate goal.” (8)

After, Ascension, this planet is destined to be weaned from the use of money, as SaLuSa points out: “Ultimately you [will] reach a stage where money has no place in a society that is founded upon sharing.” (9) 
Matthew confirms that the time will come after Ascension to drop the use of money:
“In Earth’s Golden Age, the trend will be away from money and toward systems of sharing and bartering—the light intensity in souls will let those means of remuneration for services and conduct of commerce become as satisfying between nations as between individuals.” (10)


It was felt that there was no sense in implementing NESARA before the dark forces had been removed from power. Otherwise they would use their control of government to seize people’s funds.
According to Matthew, the dark forces tenaciously held onto control of the top rungs of all human institutions.
“[The Illuminati's] tentacles reach the highest levels of governments; banking establishments; all media outlets; churches; multinational corporations; royal families; educational, medical and drug, law and justice systems – NOTHING of influential nature on your planet is free of Illuminati control.” (11)

Matthew describes their stake in the matter:
“This powerful cabal has long recognized that to retain their control of Earth’s people, they must keep them in ignorance and fear and for millennia that has worked well for those currently in power and their dark predecessors. Now they are realizing that it cannot work for them much longer, and they are sparing no tactic to hold onto their fast-ebbing control.
“They rightly see NESARA as their total uprooting, because once the program’s reforms are implemented, the control of the darkness will crumble totally.” (12)


Many people wonder why the galactic and spirit coalition do not force the cabal to accept NESARA. They may not appreciate the requirement imposed on the coalition that it respect free will.

According to God’s laws, the coalition is bound, until the arrival of a divine deadline, to allow even the Illuminati to exercise their free will, including in respect to NESARA, as Matthew explains.
“By Creator’s law, souls’ free will must be respected except in the case of nuclear detonations in space. That includes the free-will choices made by members of the dark forces to hold up and weaken—preferably doom—NESARA.” (13)

Another source of confusion arises from our belief that the coalition’s plans are predestined and therefore fixed. But Kryon informs us, “there are things that we call wild cards. That is to say, potentials that nobody thought about.” (14)

 Matthew describes the situation facing the coalition:
“We can tell you what is fomenting behind the scenes regarding the truth about the global economy, but because Earth’s energy field of potential is in such wild commotion, we cannot discern what information will emerge first or the order in which other facts will follow.” (15)

The coalition must allow for free-will choices; therefore their plans must respond to our actions, which means that they must be changeable, as SaLuSa tells us: “We continually adjust our plans according to the changes on Earth.”(16)

 “On a week-to-week basis so much could happen, and it is why we are unable to be more precise about the coming months.” (17)

However, SaLuSa does make one prediction regarding timing. On Jan. 1, 2010, he said that “if we were to anticipate where you might be by the end of this year, we would expect to have seen governmental changes and the first signs of the abundance program taking place.” (18)


Prior to 2001, it was planned to announce NESARA before disclosure. But by 2010, the order had been reversed, as SaLuSa indicates: “Disclosure … must [now] precede the Abundance programs.” (19)

 My understanding is that the galactics had underestimated the degree of the Illuminati’s intransigence. Persuasion has consistently failed and the galactics have finally determined that they might have to “force the issue.” Says SaLuSa:
“[The Illuminati's] capitulation would be welcomed, but they are not of the nature to admit defeat. In the end we may therefore have to force the issue, as our mission must soon start in earnest. Force is not a word we like, but it does not mean the use of physical force but rather like your chess game, it will be checkmate.” (20)

We have seen that NESARA can be described from several different vantage points and its exact date of implementation remains unknown. As an economic measure, it is intended to be temporary and transitional. As a spiritual measure, it is intended to inspire Earth’s population with what is possible, which Ascension will fully reveal. Once NESARA comes, it will relieve Earth’s population of poverty and toil and allow them to devote themselves fully to the ultimate task of planetary transformation.

Footnotes

(1) Spiritual Hierarchy and Galactic Federation, April 15, 2003, Galactic Federation of Light: Updates Archive 1997-2007, at http://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html.
SaLuSa also gives a very short version of the same history:
“The changes to ensure your promised future will be the fulfilment of all that has been planned, and are overseen by St. Germain and a host of heavenly Beings. It has been brought into place over millennia of time, in anticipation of the end times. It was foreseen that the low vibrations on Earth would attract the dark Ones, and what would result from it. Therefore plans were made to remove them as soon as the Light became the dominant energy and when their power was diminishing.
“That time has arrived and with the levels of human consciousness increasing so quickly, there is now a higher vibration that is awakening people to the truth. St. Germain is the Founder of a world trust fund that was set up a long time ago. It will be able to support a new financial system and enable a fair distribution of wealth. St. Germain’s message is that you should let Love and Light be your guide as you take your path to freedom, and know that the heavenly hosts are with you all of the time.” (SaLuSa, Aug. 30, 2010, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.)
(2) James Rink, “Partial History of the True National Economic Security and Reformation Act,” at http://goldenageofgaia.com/2010/08/30/james-rink-partial-history-of-the-true-national-economic-security-and-reformation-act/
(3) Matthew’s Message, Aug. 7, 2003, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
(4) Matthew’s Message, Nov. 10, 2003.
(5) Matthew’s Message, Aug. 7, 2003.
(6) Matthew’s Message, Nov. 10, 2003.
(7) Matthew’s Message, Aug. 7, 2003.
(8) SaLuSa, May 7, 2010.
(9) SaLuSa, June 29, 2009.
(10) Matthew’s Message, Feb. 14, 2010.
(11) Matthew’s Message, Aug. 7, 2003.
(12) Loc. cit.
(13) Loc. cit.
(14) Kryon, “The Shift is Here,” Oct. 20, 2008, at http://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html.
(15) Matthew’s Message, Feb. 14, 2010.
(16) SaLuSa, May 28, 2010.
(17) SaLuSa, Jan. 27, 2010.
(18) SaLuSa, Jan. 1, 2010.
(19) SaLuSa, Jan. 27, 2010.
(20) SaLuSa, Jan. 27, 2010.
Τι είναι NESARA ; (μετάφραση από google)
Από NESARA έχουν αναφερθεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν , παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας δώσω μια σύντομη περίληψη του τι NESARA Αποτελείται .
NESARA Το ακρωνύμιο για το " εθνικής οικονομικής ασφάλειας και Μεταρρύθμισης Act" Ο νόμος ψηφίστηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο το 2000 και ποτέ δεν διακήρυξε , για λόγους που θα αγγίξει σύντομα.
Ως πρόγραμμα , NESARA μπορεί να δει από διάφορες οπτικές γωνίες .
Ως πνευματικά - σκηνοθεσία οικονομικό πρόγραμμα, ίχνη πίσω στο έργο της St.Germain και τριών άλλων Αναληφθέντες Δασκάλους . Αυτό άρχισε τις εργασίες της τον δέκατο πέμπτο αιώνα και σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα νέο οικονομικό σύστημα για τον κόσμο Κατά τη στιγμή της μετάβασης . Πνευματική Ιεραρχία Sheldan Nidle και Γαλαξιακή Ομοσπονδία περιγράφεται το έργο The Masters » και την ανάπτυξή της στο πέρασμα των αιώνων . Αυτό απόσπασμα που παρέθεσα σε μήκος :
" Αυτή τη φορά θα πρέπει να ... προανήγγειλε από μια έγχυση μεγάλη αφθονία . Η ευημερία θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αντοχή του Γήινου Συμμάχων μας και τα λαμπρά στρατηγικές Σεπτεμβρίου στην κίνηση , πριν από πολλούς αιώνες , από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους Count St Germain , Master Ιλαρίωνα , Seraphis Μπέη και του Αγίου Παύλου το Ενετικό .
" Αυτά τα ιερά όντα ήταν σε θέση να φέρει σε αυτήν την σφαίρα μια οικονομική και νομισματική μυστικό σχέδιο των οποίων ο σκοπός είναι να επιτρέψει μεγάλη αφθονία για να βρέξει την κατάλληλη στιγμή . Αν και St Germain είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία της , τελικά , το καθένα από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους έχουν παίξει Αναφέρονται πληροφορίες έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στη σημερινή προετοιμασία της .
« Εν συντομία , ... οι Οθωμανοί Τούρκοι , των Αψβούργων της Αυστρίας , η Βουρβώνων της Γαλλίας και της Αγίας Έδρας συνωμότησαν κατά το παρελθόν για να δημιουργηθεί ένα σύστημα των τραπεζών και την εμπιστοσύνη που έχει διαρκέσει μέχρι σήμερα . ..." Οι ρίζες του κλασματικές δημιουργήθηκε το τραπεζικό τους σύστημα αποκάλυψε στους αρχαίους θησαυρούς της Ρώμης , την Περσία, την Ινδία και την Κίνα , καθώς και στις πολλές αυτοκρατορίες του Νέου Κόσμου . ...
" Με Μεσαίωνα στην Ευρώπη , την παρακολούθηση του συστήματος αυτού είχε περάσει στον Πάπα και μια σειρά από συμμαχικών μονάρχες . Αυτή η ομάδα ήταν οικτρά απειλούνται από την άνοδο των Οθωμανών στη Μέση Ανατολή , καθώς και από τη σύλληψη τους της Κωνσταντινούπολης . Νέες διευθετήσεις που απαιτούνται .
«Άγιος Παύλος ο Βενετός και Seraphis Bey ήταν οι ηγέτες κατά τη διαπραγμάτευση των νέων συνθηκών Secret , αλλά μόνο για την προετοιμασία του εδάφους για την τελική φάση της στρατηγικής τους . Κόμης του Αγίου Γερμανού Πραγματοποιήθηκε αυτό έξω όμορφα , με τη βοήθεια του Δάσκαλος Ιλαρίων . Το αποτέλεσμα ήταν ένα κόσμο εμπιστεύονται για τους Εργάτες του Φωτός αυτό το βασίλειο του .
"Ταμεία ήταν να εκταμιευθεί με την έλευση της δεύτερης χιλιετίας του Χριστιανικού κόσμου . Προσεγγίζεται ως εκείνη τη στιγμή, όμως , έγινε όλο και περισσότερο σαφές ότι οι παρατάξεις ελέγξει τον κόσμο σας που ήθελαν να αποφύγουν αυτή την πληρωμή .
"Ως εκ τούτου , μια σειρά από πρώην μέλη που αποχώρησαν αυτές τις ομάδες και στηρίζονται κρυφά Count St Germain είναι η αρχική πρόθεση , επινόησε έναν τρόπο να νικήσει τα μυστικά χειρισμούς του πρώην σκοτεινές παρατάξεις τους .
« Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του Γήινου Συμμάχων μας και μια εξαιρετικά πολύπλοκη Η στρατηγική χρειάστηκε δεκαετίες για να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν . Η διαδικασία ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η αφθονία υποσχεθεί από τον Κόμη Σεν Ζερμέν ήταν πραγματικά στη διάθεση των εργαζομένων Φως της Γης .
«Στην αρχή , αυτό αντιστοιχούσε σε αριθμό Trusts οποίων πραγματικός σκοπός κρατήθηκε μυστική . Μερικές δεκαετίες αργότερα , αφορούσε τη φέρνοντας στο φως του ανθρωπιστικού έργου που έχει εγκριθεί από το ΔΝΤ . Την πάροδο του χρόνου , αυτό οδήγησε στην εμφάνιση μιας σειράς κυβερνητικών , οικονομικών και πολιτικών συνασπισμών , que προστατεύονται από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους .
"Θα ενθάρρυνε επίσης τη θεϊκή παρέμβαση από την Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός . Η πρώτη αποστολή επικοινωνίας θα είναι σύμμαχος , Τελικά , με αυτούς που τόσο θαρραλέα είχε ενθαρρύνει την αποκάλυψη της Trust World Count St Germain του . Το 1998 , Το μέτρο αυτό είχε διενεργηθεί επίσημα σε ισχύ από μια σειρά μυστικές συμφωνίες υποσχόμενος ότι η συγκάλυψη των ΑΤΙΑ θα σταματήσει όταν αυτά τα κεφάλαια έχουν εκταμιευθεί .
« Το αποτέλεσμα του σχεδόν μια δεκαετία μυστική σύγκρουση διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο Μεταξύ αυτού του συνασπισμού και πολλές σκοτεινές Γης παρατάξεις κορυφώθηκε στο τελευταίο μέρος του 2000 . Το υπόλοιπο σκοτεινή κλίκα συνειδητοποίησε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη για να αδράξουν την ηγεσία της τελευταίας υπερδύναμης Γης .
"Έτσι, μια πολιτική αναπτύχθηκε ώστε να μοιάζει με ένα σύστημα που βίωσαν απασχολούνται στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1930 [ δηλαδή , 11/9 , με σκοπό να μιμηθούν τις συνέπειες της πυρκαγιάς Ράιχσταγκ ] . Θα την ελπίδα ότι η πολιτική αυτή θα τους επιτρέψει να μπλοκάρει την εκταμίευση των κονδυλίων . Μπορούν επίσης διψούσε να συμμετάσχουν σε μια διαρκή πόλεμο που θα τους επιτρέψει να ολοκληρωθεί η διάλυση του Bill αυτής υπερδύναμης των δικαιωμάτων .
" Κατά την πρώτη , η πολιτική τους φάνηκε να πετύχει . Ωστόσο , μοχθηρία τους οδήγησε σε αυξημένη βίαιη αντίδραση που Abitur Earthly Συμμάχους μας να αντισταθμίσει τη δύναμη που συγκεντρώθηκαν από αυτές Τελευταία παρατάξεις . Τώρα , αυτή η συμμαχία έχει χρησιμοποιηθεί Planet σας 's πιο πρόσφατο , παράνομο πόλεμο στο Ιράκ ως απαράδεκτη πράξη που θα τελειώσει Break κρατήσει αυτό το τελευταίο Cabal για τα ηνία της εξουσίας . » ( 1 )
Είδαν ως μια σύγχρονη ανάπτυξη , οι ρίζες του NESARA μπορεί να βρεθεί στην απάντηση από το Ανώτατο Δικαστήριο σε τραπεζικές κατασχέσεις ακινήτων εκμετάλλευσης κατά την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι παράνομη . Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης αυτών των πρακτικών , το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι προχώρησε ακόμη περισσότερο και πολλές άλλες σύγχρονες ρυθμίσεις των τραπεζών, τη φορολογία και τη διακυβέρνηση ήταν αντισυνταγματική . Για αυτό, το άρθρο James Rink φαίνεται να είναι μια καλή πηγή . ( 2 )
Ως νομοθετική πρωτοβουλία , που πήρε το όνομά του από την Εθνική οικονομική ασφάλεια και Μεταρρύθμισης Πράξη, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 2000 , όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις Matthew Ward είναι :
"Η νομοθεσία NESARA είναι υπό επεξεργασία στο πλαίσιο των νομοθετικών του Θεού - εμπνευσμένη Original Σύνταγμα των ΗΠΑ . " (3 )
"Επειδή οι ​​Ηνωμένες Πολιτείες Καθορίζει τόσο μεγάλο βαθμό, για το τι συμβαίνει στον κόσμο σας , NESARA επινοήθηκε Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία και όχι από οποιαδήποτε άλλη χώρα . » ( 4 )
NESARA επρόκειτο να ανακοινωθεί στις Σεπτέμβριος 11 , 2001 , αλλά η κλίκα ανατίναξαν τα κτίρια στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου για να το αποτρέψει , όπως Matthew υπαινίσσεται εν συντομία .
" Οι σκοτεινές δυνάμεις μάχονται με νύχια και δόντια για να αποτρέψει ακόμα και την ευαισθητοποίηση των NESARA , πολύ λιγότερο την εφαρμογή της, και , στο σημείο αυτό , καθυστερώντας την ανακοίνωση ότι πρέπει να προηγείται από το νόμο σε ισχύ των διατάξεων διαδεδομένο είναι το μόνο όπλο που τους έχει απομείνει .
" Έχουν επιτύχει σε πολύ Malthus καθυστερήσεις με πολλούς τρόπους : Δολοφονίες από σημαίνοντες ανθρώπους που για την κίνηση των διατάξεων , χωρίς καθυστέρηση , καθώς και άλλους που εργάζονται ενεργά Προς το σκοπό αυτό ? Απειλές θανάτου στις οικογένειες των εργατών του φωτός και των ίδιων των εργαζομένων , διπλά - πράκτορες Μέσα από τις γραμμές των εργατών του φωτός , καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις. Η αμερικανική εσωτερική τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ήταν η πιο δραματική από αυτές τις τακτικές . " ( 5 )
Το χρυσό, ο οποίος το νέο νόμισμα υποστηρίχθηκε αποθηκεύονται στο WTC πύργους και κλαπεί από την κλίκα . Κτίριο 7 ήταν το κέντρο των επιχειρήσεων για 11/9 και καταστράφηκε μετά την επέμβαση ήταν πλήρης .
Παρατηρώντας το από την ευρύτερη δυνατή γωνία , NESARA είναι μια πνευματικά - εμπνευσμένη και καθοδηγούμενη ρύθμιση, όπως Matthew Υποδεικνύει .
" NESARA είναι η νομοθεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών που σχεδιάστηκε από την υψηλή όντα του φωτός σε συνδυασμό με τα πνευματικά όντα στον πλανήτη , όπως και τα νομικά μέσα για να εγκαινιάσει την εποχή της ειρήνης, της αγάπης και της αρμονίας στη Γη . " (6 )
" Ορισμένοι θεωρούν NESARA να είναι πολιτική και οικονομικής φύσεως , ενώ άλλοι το βλέπουν ως πνευματικό Λόγω του υψηλού επιπέδου όντα φωτός Συνδεδεμένη με αυτό . NESARA είναι και τα δύο . Όταν οι άνθρωποι είναι σοβαρά καταπιέζονται από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες συνθήκες που ευνοούν φτωχή διαβίωση , την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης , το μονοπώλιο των φυσικών πόρων, την καταναγκαστική εργασία , άδικους νόμους και τα δικαστήρια , την πείνα , και τυραννικών καθεστώτων , ως «τρόφιμα ψυχής» που προσφέρει δεν είναι αρκετά .
" Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με την απλή Απαιτήσεις επιβίωσης , δίνοντάς τους μόνο πνευματικά μηνύματα δεν πρόκειται να επιφέρει τις συνολικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να αυξηθεί από τη δυστυχία τους . 

 Γι 'αυτό οι διατάξεις του NESARA είναι μνημειώδες σε έκταση, σαρωτικές Εναρμονισμένες με μεταρρυθμίσεις για τη Γη που θα αρχίσει το συντομότερο η νομοθεσία έχει ανακοινωθεί επίσημα . Όταν οι άνθρωποι γίνονται ενήμεροι για τις μεταρρυθμίσεις αυτές, θα παρακινηθούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους .
" Όπως και σε όλες τις άλλες πτυχές της πολικότητας που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Γη , NESARA είναι στο ένα άκρο και οι σκοτεινές δυνάμεις ότι ... τα ίδια τα μέλη καλούν τις Illuminati βρίσκονται στην άλλη . " (7 )
NESARA έχει σχεδιαστεί για να σβήνουν τη φτώχεια και όλα τα δεινά της συνοδού από τη Γη Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που προηγείται της Αναλήψεως , έτσι ώστε κυρίαρχων του πλανήτη πολίτες τους να εστιάσουν την προσοχή τους στο μετασχηματισμό πλανητικό , όπως SaLuSa Υποδεικνύει .«Οι αλλαγές δεν θα επιβληθεί για χάρη του , αλλά είναι μέρος του σχεδίου μας για να σας φέρει τις ανέσεις και την προστασία , που θα άρει τις εμπειρίες σας σε ένα νέο επίπεδο και να σας φέρει χαρά και ευτυχία . Μετά ότι θα είστε στο σωστό πλαίσιο του μυαλού για να τον εαυτό σας ισχύουν για την επιχείρηση της προετοιμασίας για την Ανάληψη . Αυτός είναι ο τελικός στόχος . "(8 )
Μετά , Αναλήψεως , Ο πλανήτης αυτός προορίζεται να απογαλακτιστούν από τη χρήση των χρημάτων , όπως SaLuSa επισημαίνει : " . Τελικά εσείς [ θα] φτάσει σε ένα στάδιο όπου το χρήμα δεν έχει θέση σε μια κοινωνία που στηρίζεται σε κοινή χρήση » ( 9 ) Ματθαίος Αυτό επιβεβαιώνει ο χρόνος θα έρθει μετά της Αναλήψεως για να μειωθεί η χρήση των χρημάτων :
"Στην Χρυσή Εποχή της Γης , η τάση θα είναι μακριά από τα χρήματα και Προς συστήματα κατανομής και παζάρι - ένταση του φωτός στις ψυχές θα αφήσει τα μέσα αυτά της αμοιβής για τις υπηρεσίες και τη διεξαγωγή του εμπορίου Γίνε ως ικανοποίηση μεταξύ των εθνών μεταξύ ιδιωτών . " ( 10 )
Θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε νόημα στον εκτελεστικό NESARA πριν από τις σκοτεινές δυνάμεις που είχαν απομακρυνθεί από την εξουσία . Θα χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τον έλεγχό τους από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα κεφάλαια των ανθρώπων .
Σύμφωνα με τον Matthew , οι σκοτεινές δυνάμεις τον έλεγχο της πεισματικά πραγματοποιήθηκε επάνω τις κορυφαίες βαθμίδες όλων των ανθρώπινων οργάνων .
" Πλοκάμια φθάσουν στα υψηλότερα επίπεδα των κυβερνήσεων [ των Illuminati ] ? Τραπεζικά ιδρύματα , όλα τα μέσα ενημέρωσης , εκκλησίες , πολυεθνικές εταιρείες , βασιλικές οικογένειες , εκπαιδευτικό, ιατρικό και των ναρκωτικών , του δικαίου και της δικαιοσύνης συστήματα - τίποτα επιρροή της φύσης στον πλανήτη σας είναι απαλλαγμένο από Illuminati ελέγχου . " ( 11 )
Matthew περιγράφουν το ποσοστό τους επί του θέματος :
" Αυτή η ισχυρή κλίκα έχουμε καιρό να διατηρήσουν το αναγνωρισμένο ότι ο έλεγχός τους ανθρώπους της Γης , Πρέπει να τους κρατήσει στην άγνοια και τον φόβο και για χιλιετίες που έχει λειτουργήσει καλά για όσους σήμερα στην εξουσία και σκοτεινά τους προκατόχους τους . Τώρα συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να εργαστούν γι 'αυτούς πολύ περισσότερο , και είναι φείδεται τακτική για να κρατήσουν γρήγορη υποχώρηση του ελέγχου τους .
" Βλέπουν NESARA όπως ορθά πλήρη ξεριζωμό τους, γιατί έχουν εφαρμογή έντεκα του προγράμματος Μεταρρυθμίσεις ώρα , η παρακολούθηση του σκότους θα καταρρεύσει εντελώς . » ( 12 )

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί ο γαλαξιακός και το πνεύμα δεν ισχύει ο συνασπισμός να αποδεχθεί την πλήρη NESARA . Δεν μπορούν να εκτιμήσουν την υποχρέωση που επιβλήθηκε στην συνασπισμό ότι σέβονται την ελεύθερη βούληση .
Σύμφωνα με τους νόμους του Θεού , ο συνασπισμός δεσμεύεται , μέχρι την άφιξη μιας θείας προθεσμίας , να επιτρέψει ακόμη και το Illuminati να ασκήσουν την ελεύθερη θέλησή τους , αντιμετωπίζει ακόμη και σε σχέση με NESARA , όπως Matthew εξηγεί.
" Σύμφωνα με το νόμο του Δημιουργού , η ελεύθερη βούληση ψυχές » πρέπει να τηρούνται εκτός από την περίπτωση των πυρηνικών εκρήξεις στο χώρο . Αυτό περιλαμβάνει και την ελεύθερη βούληση - επιλογές από τα μέλη των σκοτεινών δυνάμεων για να κρατήσει ψηλά και να αποδυναμώσει - κατά προτίμηση doom - NESARA . » ( 13 )
Μια άλλη πηγή συγχύσεως απορρέει από την πεποίθησή μας ότι τα σχέδια του συνασπισμού είναι προορισμένοι και ως εκ τούτου καθορίζονται . Όμως Κρύων μας πληροφορεί , « υπάρχουν πράγματα που λέμε wild cards . . Δηλαδή , δυνατότητες που κανείς σκεφτεί " ( 14 ) Matthew περιγράφουν την κατάσταση που αντιμετωπίζει το συνασπισμό :
"Μπορούμε να σας πω τι υπόθαλψη πίσω από τις σκηνές σχετικά με την αλήθεια για την παγκόσμια οικονομία , αλλά επειδή το ενεργειακό πεδίο της Γης δυνατότητες είναι σε τέτοια άγρια ​​αναταραχή , δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιες πληροφορίες θα βγει πρώτη ή η σειρά με την οποία άλλα γεγονότα θα ακολουθήσουν . "(15)
Ο συνασπισμός πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη βούληση επιλογές , επομένως σχέδιά τους πρέπει να ανταποκρίνονται στις δράσεις μας , que σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν , όπως SaLuSa μας λέει : « Έχουμε προσαρμόσει συνεχώς τα σχέδιά μας , σύμφωνα με τις αλλαγές στη Γη . " (16 ) " με βάση την εβδομάδα - για να εβδομάδων τόσο πολύ θα μπορούσε να συμβεί , και είναι ο λόγος που είμαστε σε θέση να είμαστε πιο προσδιορίζει για τους επόμενους μήνες . "(17 )
Ωστόσο , κάνει ένα SaLuSa πρόβλεψη ως προς το χρονοδιάγραμμα . Στις 1η Ιανουαρίου του 2010 , είπα ότι " αν ήταν να προβλέψει πού μπορεί να είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους , θα περιμέναμε να έχουμε δει κυβερνητικές αλλαγές και τα πρώτα σημάδια του προγράμματος αφθονίας που λαμβάνουν χώρα . » ( 18 )
Πριν από το 2001 , είχε προγραμματιστεί να ανακοινώσει NESARA πριν από τη γνωστοποίηση . Αλλά από το 2010 , η σειρά είχε αντιστραφεί, καθώς SaLuSa αναφέρει τα εξής: " Αποκάλυψη ... must [ τώρα ] προηγείται των προγραμμάτων Αφθονία ». ( 19 ) Η κατανόησή μου είναι ότι η galactics είχε υποτιμήσει το βαθμό της αδιαλλαξίας των Illuminati . " . Αναγκάσει το θέμα " Πειθώ έχει επανειλημμένα αποτύχει και οι galactics τελικά αποφασισμένοι να ότι ενδέχεται να χρειαστεί να λέει SaLuSa :
" Συνθηκολόγηση [ των Illuminati ] θα ήταν ευπρόσδεκτη , αλλά δεν είναι του χαρακτήρα να παραδεχτεί την ήττα . Στο τέλος , επομένως, μπορεί να χρειαστεί να αναγκάσει το ζήτημα, καθώς η αποστολή μας πρέπει να αρχίσει σύντομα στα σοβαρά . Δύναμη δεν είναι μια λέξη που μας αρέσει , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση σωματικής βίας , αλλά μάλλον σαν παιχνίδι σκακιού σας , θα είναι ματ . » ( 20 )
Είδαμε ότι NESARA μπορεί να περιγραφεί από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και την ακριβή ημερομηνία της εφαρμογής του παραμένει άγνωστη . Ως οικονομικό μέτρο , που προορίζεται να είναι προσωρινή και μεταβατική . Ως πνευματικό μέτρο, έχει ως στόχο να εμπνεύσει πληθυσμού της Γης με ό, τι είναι δυνατόν , que Αναλήψεως θα αποκαλύψει πλήρως .  

Μόλις NESARA φάνε , θα τονίσει πληθυσμού της Γης της φτώχειας και του μόχθου και θα τους επιτρέψει να αφοσιωθούν πλήρως στην τελική αποστολή της πλανητικής μεταμόρφωσης .Υποσημειώσεις
( 1 ) Πνευματική Ιεραρχία και την Γαλαξιακή Ομοσπονδία , 15 Απριλίου 2003 , Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός : Ενημερώσεις Αρχείο 1997-2007 σε http://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html .
Επίσης SaLuSa δίνει μια πολύ σύντομη εκδοχή της ίδιας ιστορίας :
" Οι αλλαγές για να διασφαλιστεί υποσχεθεί το μέλλον σας θα είναι η εκπλήρωση του όλα αυτά που έχει προγραμματιστεί , και εποπτεύεται από το St Germain και μια σειρά από θεϊκά όντα . Έχει τεθεί σε εφαρμογή πάνω από χιλιετίες του χρόνου , εν αναμονή των έσχατων καιρών . Προβλεπόταν ότι οι χαμηλές δονήσεις στη Γη θα προσελκύσει τις Σκοτεινές , και τι θα προέκυπταν από αυτήν . Επομένως, τα σχέδια έγιναν για να τους αφαιρέσει το συντομότερο το Φως έγινε η κυρίαρχη ενέργεια και όταν στην εξουσία τους μειωνόταν .
" Εκείνη την εποχή έφτασε Και με την αύξηση των επιπέδων της ανθρώπινης συνείδησης τόσο γρήγορα , υπάρχει τώρα μια υψηλότερη δόνηση που ξυπνάει τους ανθρώπους στην αλήθεια .  

Αγίου Γερμανού είναι ο ιδρυτής ενός κόσμου που Trust Fund ήταν set-up και πολύ καιρό . Θα είναι σε θέση να στηρίξει ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να καταστεί δυνατή μια δίκαιη κατανομή του πλούτου . 
  
Το μήνυμα του Αγίου Γερμανού ας είναι ότι θα πρέπει αγάπη και το φως να είναι ο οδηγός σας καθώς παίρνετε δρόμο προς την ελευθερία , και να ξέρετε ότι οι ουράνιες δυνάμεις είναι μαζί σας όλη την ώρα " ( SaLuSa , 30ης Αυγούστου 2010 , στη διεύθυνση http . : / / www.treeofthegoldenlight.com / First_Contact / Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm . )
( 2 ) Rink James , " Μερική Ιστορία του Τιμίου της εθνικής οικονομικής ασφάλειας και Μεταρρύθμισης Act , " σε
( 3 ) Μήνυμα του Ματθαίου , 7 του Αυγούστου 2003 , σε http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm
( 4 ) Μήνυμα του Ματθαίου , 10, Νοεμβρίου 2003 .
( 5 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 7 του Αυγούστου 2003 .
( 6 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 10, Νοεμβρίου 2003 .
( 7 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 7 του Αυγούστου 2003 .
( 8 ) SaLuSa , 7η Μαΐου 2010 .
( 9 ) SaLuSa , 29 Ιουνίου, 2009 .
( 10 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 14 Φεβρουαρίου του 2010 .
( 11 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 7 Αυγ 2003 .
( 12 ) Loc cit .
( 13 ) Loc cit .
( 14 ) Κρύων , « η αλλαγή είναι εδώ », 20, Οκτωβρίου, 2008 , σε http://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html .
( 15 ) Το μήνυμα του Ματθαίου , 14 Φεβρουαρίου του 2010 .
( 16 ) SaLuSa , 28 Μαΐου 2010.
( 17 ) SaLuSa , 27 Ιαν 2010 .
( 18 ) SaLuSa , 1η Ιανουαρίου 2010 .
( 19 ) SaLuSa , 27 Ιαν 2010 .
( 20 ) SaLuSa , 27 Ιαν 2010 .


Πηγή

20 σχόλια:

 1. http://www.tanea.gr/news/politics/article/5044545/dhmar-tha-sthriksoyme-thn-kybernhsh-gia-na-mhn-ginoyn-epanalhptikes-ekloges/

  Tωρα τα γυριζουν στη δημαρ. Προχθες ο πάστωρ ελεγε τα αντιθετα περι εκλογων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.tanea.gr/news/politics/article/5044490/stis-brykselles-apo-shmera-o-al-tsipras/

  Προετοιμαζουν το νεο πιονι τους οι φασιστες της ΝΤΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακολουθήστε την πρόσφατη σχετική ομιλία του Μανώλη Λαμπράκη στ Utube και θα καταλάβετε οτι αυτό που συμβαίνει τώρα στις ΗΠΑ και η τραγική εξέλιξη που θα υπάρξει αφορά το nesara. Αξίζει όσο τίποτε άλλο. Όποιαδήποτε άλλη αναφορά και προσπάθεια εξήγησης έρχεται απλά δεύτερη.

  Υ.Γ.
  Μία καλύτερης ποιότητας μετάφραση δεν θα έβλαπτε.

  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε δίκιο ως προς την μετάφραση. Είναι της google. Οποιαδήποτε προσπάθεια να μεταφραστεί καλλίτερα, θα σήμαινε για μένα κάποιες ώρες μακρυά από την ενημέρωση του blog.

   Διαγραφή
  2. Την καλησπέρα μου. Αν θα χρειαζόσασταν και κάποια βοήθεια για την μετάφραση, υπάρχουμε και εμείς οι ολίγοι που χαρά μας είναι να βοηθούν συνανθρώπους τους ;)

   Διαγραφή
  3. Στείλτε μου το mail σας στο attiknea@otenet.gr ώστε σε επόμενο σημαντικό θέμα, να σας έχω υπόψη.
   Σας ευχαριστώ

   Διαγραφή
 4. Κα Σουφλή,
  χαλάλι η μετάφραση, κατανοητόν.
  Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την Ελλάδα άμεσα . Σας παρακαλώ πολύ προωθήστε το όσο γίνεται με συχνότερες αναφορές και πληροφορίες.
  Ευχαριστώ ,

  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΓΩ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η NESARA ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κοινώς την έχουμε βάψει.
  Από τη μια η ΝΑΣΑΡΑ και από την άλλη οι Ιλλουμινάτοι (τραπεζίτες)
  Οι μεν (αναληφθέντες δάσκαλοι) θα έλθουν ως σωτήρες θα δώσουν χρήμα και αφθονία στον κόσμο τάχα για να εξελιχθεί πνευματικά, και θα τους μεταφέρουν μέσω της ανάληψης σε άλλο πλανήτη όπου τάχα δεν θα υπάρχουν χρήματα αλλά οι άνθρωποι θα ζουν με ευημερία και ευτυχία και δεν λένε ότι εκεί θα τους χρησιμοποιήσουν σαν σκλάβους.
  Αρχηγός της ΝΕΣΑΡΑ για τις μέρες ο Σαιν Ζερμέν (Αντίχριστος)
  Σας λένε τίποτε όλα αυτά;
  Μην ανησυχείτε σε λίγο θα δούμε το σενάριο να εκτυλίγεται μπροστά στα μάτια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΚΟΜΗΣ ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ) ΟΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εάν το καταλάβατε, η Federal reserve βαράει κανόνι εντός ολίγων εβδομάδων. Αυτό είναι καλό για όλους μας,σημαίνει κατάρευση του άθλιου τραπεζικού συστήματος. Το κακό είναι οτι δεν θα γίνει αναίμακτα.

  Κώστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΒΑΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙ. ΕΙΝΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΕΒΡΑΙΟΥΣ) ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΑΝ ΛΥΣΗ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ. ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.

   Διαγραφή
 9. Παιδιά, εσείς που γράφετε για τον Σαιν Ζερμαίν, ΕΛΕΟΣ!! ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ! ΜΗΝ ΡΕΖΙΛΕΥΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΤΕ ΠΕΣ ΜΑΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ.

   Διαγραφή
 10. φουλ χρήμα με αντίτιμο τι χάραγμα ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητε 12,43 εκφραζεις την επιθυμια να μαθης,να σου πουν.Τι ομως θελεις να μαθεις?
  -Την αληθεια..
  Ναι ενταξει,αλλα θα την αντεξης? Και πως θα την χρησιμοποιησης?Πιστευης οτι μπορεις να την
  διαχειριστεις,?Και πως?Εχεις καθαρθη,εισαι ασπιλος,καρδια καθαρη η απλως περιεργος?
  Μερικοι απο τους παραπανω σχολιαστες εχουν γνωμη για τον Αγιο Γερμανο γνωση ομως εχουν?
  Μη δωτε τα Αγια τοις κυσι.....Αληθινα σου ευχομαι καλο ξημερωμα και οτι καλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
   ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ;

   Διαγραφή
  2. ΠΡΟΣ Ανώνυμος2 Οκτωβρίου 2013 - 2:14 π.μ.

   ΠΕΣ ΤΗΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ. ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΞΩ. ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΜΑΘΩ ΟΛΑ.

   Διαγραφή
  3. ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΘΟΥΜΕ
   ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ "ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"
   ΚΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

   Διαγραφή
 12. και αυτος ο καραγκιοζης στην φωτο ποιος ειναι?
  ενας αβαταρ?...
  και οχι αδερφε 1239...ΚΑΝΟΝΙ και το εχει βαρησει εδω και χρονια!
  την προηγουμενη το "εσκασε" σε εμας στην ευρωπη! εδω το "αδειασε" !\
  αυτην την φορα δεν τους φτανει ολος ο πλανητης για τοσο τοξικο χρημα...
  ...και ας ειμαστε λιγο σοβαροι !!
  εδω και εναν χρονο περιπου,
  οι αμερικανοι εβγαζαν κατι "μηνυματα" και "τελεσιγραφα" απο τους "εξωγιηνους" που πρεπει να μας ενημερωσουν για την υπαρξη τους και τετοια κουλα...
  τωρα ..καθολου απιθανο να μας ¨ερθουν¨" απο αλλον πλανητη επισκεπτες! η που να μας τρομοκρατησουν η να μας "σωσουν"....
  παπαριες εβραικες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ